TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

24 TEMMUZ LOZAN ANTLAŞMASI

24 Temmuz 1923 tarihi, İsmet İnönü önderliğinde Türk Heyetinin, ulusumuzun cephelerde kazandığı bağımsızlığının, emperyalizme karşı uluslararası antlaşma metinlerinde de kabul edilmesidir.

Lozan Antlaşması barışın ve bağımsızlığın zafer metnidir.

Misakı Milli sınırlarında Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu bu metinle müjdelenmiştir.
Türk ulusu kendi geleceğini belirleme ve onurlu bir yaşam sürme hakkı olduğunu uluslararası siyasi alanda ilan etmiştir.
Lozan Antlaşması, 19 Mayıs 1919 da Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan destanın, İsmet İnönü ve Türk heyetinin siyasi hamlelerle diplomatik bir devam zaferi olmuş, sadece fiziki sınırlarında değil uluslararası metinlerle boyunduruk altında kalmasının önüne geçmiştir.

Lozan Antlaşması Cumhuriyetin ilanının müjde metnidir.

Bugün bize düşen Misakı Milli sınırlarımızı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “YURTTA SULH CİHANDA SULH” sözlerini bağlılıkla korumak, onur ve bağımsızlığımızdan ödün vermeden çağdaş medeniyetlerin seviyesine ulaşmak için bilimin ışığında ilerlemektir
Unutmamamız gereken, ulu önderimizin Kurtuluş Savaşı sonrasında dile getirdiği “Savaş henüz başlıyor ve bu savaş medeniyet savaşıdır” sözünün derinliğini hiçbir zaman göz ardı etmeden din, dil, ırk, etnik ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hareket etmemizdir.
Medeniyet savaşının adımlarından biride kadınlara karşı cinsiyet eşitsizliğine son vermektir. Bu doğrultuda, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği kurulduğu 1949 yılından itibaren kadınların okuryazarlık ve kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde yüz oranına ulaşması, kadınların eşit, aktif ve özgür yurttaşlar olarak toplumun her düzeyinde katılımcı olmaları, karar mekanizmalarında değişimin öncüsü olmak amacı ile çağdaş, laik ve demokratik bir toplum düzenine ulaşmak için faaliyetlerine devam etmektedir.Bugün, Türkiye’nin İstanbul sözleşmesini imzalayan ve onaylayan ilk ülke olma ayrıcalığına sahip olduğunun unutulmamasını ve ülkemizi geleceğe taşıyan kadınlarımız üzerinden siyaset yapılmamasını, imzalanan sözleşmenin hükümlerinin yerine getirilmesini yetkililere önemle ve öncelikle arz ediyoruz.
Lozan Barış Antlaşmasının mimarları Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve arkadaşlarını ve bağımsızlığımızı bizlere armağan eden Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerimizi minnetle ve rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
23.07.2020