ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİSYONU

KOMİSYONUN AMACI:Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin mevcut üyelerinin bağlılık ve devamını korumanın yanında, dernek tüzüğünde belirtilen dernek vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine uygun yeni üyeler kazandırma faaliyetlerinin geliştirilmesidir.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ:Komisyon, derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlığında ve şube yönetim kurullarından görevlendirilen üyenin sorumluluğunda oluşur. Genel Başkan komisyonun doğal üyesidir. Şubeler bu komisyona üye tayin edemedikleri durumlarda Şube Yönetim Kurulu Başkanı komisyon üyesi olarak görev yapar.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ:Komisyon başkanı, şubelerden bildirilen üyelerle iletişim sağlamak üzere WhatsApp ve e-posta grupları oluşturur ve Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda komisyon çalışmalarını başlatır. Komisyonun raporları yönetim kurulu toplantılarında görüşülerek karara bağlanır. Gerek görüldüğünde komisyon başkanı Şube Başkanları toplantılarında sunum yaparak işbirliğinin geliştirilmesini sağlar.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

  1. Derneğin mevcut üyeleri ile ilgili eksiksiz bir veritabanı çıkarılması için gerekli çalışmaları başlatmak ve sürekliliğini sağlayacak sistemi kurmak.
  2. Dernek üyeleri arasındaki iletişimi, işbirliği ilişkilerini ve sosyal dayanışmayı güçlendirici projeler geliştirmek.
  3. Dernek şubelerine yeni üyeler kazandırmak üzere stratejiler geliştirmek, araştırmalar yapmak ve özellikle ihtiyaç duyulan branşlarda üniversiteli kadınları derneğe kazandırmaya çalışmak.
  4. Derneğin tüm birim ve faaliyetlerinde kurumsal aidiyet kültürünü geliştirecek yöntem ve stratejiler üzerinde çalışmak, bu konularda gerekirse çalıştaylar veya seminerler düzenlemek.
  5. Şubelerin yeni üye kazanımı konusunda hedefler koymalarını ve bu hedeflere uygun eylem planları düzenlemelerini sağlamak.
  6. Şubelerin üye sayıları ile dernek bütçesi arasındaki ilişkileri yönetmelerine yardımcı olmak.
  7. Şubelerin üyelik şartlarını yerine getirmeyen üyeleri izlemelerini ve yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmelerini, gerekiyorsa üyelikten çıkarmalarını sağlamak.
  8. Yeni üyelerde aranması gerekli nitelikleri gözden geçirerek, uygun adayların belirlenmesine yönelik politika ve stratejiler konusunda önerilerde bulunmak.
  9. Genel Merkez ve şubelerle ilgili duyuruların üyelere zamanında iletilmesini izlemek.

Genel Merkez'de Ara