Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ( TÜKD ) 19 Aralık 1949 yılında Türkiye Cumhuriyetinin ilk ve önder üniversite mezunu kadınları tarafından kurulmuştur.

Kurucu üyelerimiz Süreyya Ağaoğlu, Sara Akdik, Şevket Fazıla Giz, Nüzhet Gökdoğan, Remziye Hisar, Nebahat Karaorman, Müfide Küley, Türkan Rado, Pakize Tarzi ve Beraat Zeki Üngör hanımefendilerdir.

Kurucu üyelerden Prof. Sara Akdik Londra’ya yaptığı bir iş seyahatinde tesadüfen Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Derneği ( International Federation of University Women – IFUW) çalışanları ile tanışmış ve dernek hakkında bilgi toplamıştır. Istanbul’a döndüğünde arkadaşlarının da onayı ve desteği ile 19 Aralık 1949 tarihinde Üniversiteli Kadınlar Derneğini kurmuştur.

3/12/1953 yılında Bakanlar kurulu kararı ile uluslararası faaliyet izni alan derneğimiz 1955 yılında Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu üyeliğine kabul edilmiştir.

Cemiyetler Kanununun 10. Maddesine göre İcra Vekilleri Heyetinin 3/12/1953 tarih ve 4/19 sayılı kararı ile 25/1/1954 tarihinde uluslar arası faaliyetine izin verilmiştir. Böylece TÜKD 1955 yılından sonra “Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu”nun (GWI) çalışmalarına asil üye olarak katılmaktadır.

Daha sonra TÜKD 5.2.1970 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına dernek hakkını kazanmıştır (Kararname). 04.08.1975’de Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk adını almıştır. (Resmi Gazete).

TÜKD 2002 yılında da “Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE)” birliğine de üye olmuştur.

İlk şubesi Ankara’da 1959 kurulmuş olan derneğin halen 29 şubesi bulunmaktadır.

İstanbul ili; İstanbul Şubesi, Kadıköy Şubesi, Bakırköy Şubesi, Sarıyer Şubesi, Ataşehir Şubesi

Ankara ili; Ankara Şubesi, Yıldız Şubesi, Ümitköy Şubesi

Antalya ili; Antalya Şubesi, Konyaaltı Şubesi

İzmir ili; İzmir Şubesi, Karşıyaka Şubesi

Adana, Aydın, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Mersin, Uzunköprü, Samsun, Yalova’dır.

Derneğimizin şubesini kurmak için;

  • 4 yıllık üniversite mezunu olmak,
  • Kuruluş için minimum 3, maksimum 7 kurucu üye ile Genel Merkez’e yazılı başvuru yapmak,
  • Genel Merkezin onayını takiben ilgili ilin il dernekler müdürlüğüne başvuru yapmak,
  • 1 ay içinde 21 üye ile olağan genel kurula gidilip şube başkanı ve yönetim, denetim kurulları asil ve yedek olarak seçilmelidir.

Genel Merkez'de Ara