SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

KOMİSYONUN AMACI: Dernek üyeleri ile bursiyerlerin kültür-sanat farkındalığı ile sosyal bağlarını geliştirmek üzere kültür - sanat faaliyetlerine ve sosyal etkinliklere katılımlarını sağlayacak çalışmalar yapmaktır. Komisyon, bu amaçla önemli sanat ve kültür olayları ile ilgili bilgi paylaşımı yapar, bireysel veya toplu katılımı teşvik edici organizasyonlar tasarlar, dernek üyelerinin kültür-sanat girişimlerini destekler; şubelerin bulundukları illerdeki yerel zenginlikleri ve doğal güzellikleri tanıtıcı kültür gezileri düzenler ve genel anlamda şubeler ve üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirici projeler geliştirir.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ: Bu komisyon, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında, şubelerin de kendi üyeleri arasından görevlendirecekleri birer üyenin katılımıyla oluşur. Genel Başkan komisyonun doğal üyesidir. Şubeler bu komisyona üye tayin edemedikleri durumlarda Şube Yönetim Kurulu Başkanı komisyon üyesi olarak görev yapar.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ: Genel Merkez Yönetim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda, komisyon üyeleri arasındaki iletişim, WhatsApp, e-posta ve Skype toplantıları şeklinde sağlanır. Gerek görüldüğünde komisyon başkanı “Şube Başkanları” toplantısında sunum yaparak işbirliğinin geliştirilmesini sağlar.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:

1- Kültür ve sanat alanındaki gelişmeleri izlemek, dernek üyelerinin farkındalığını geliştirici fikirler üretmek, projeler geliştirerek uygulanmasını sağlamak,

2- Derneğin Şubelere arası Toplantıları, Şube Başkanları Toplantıları gibi ortak etkinlikleri ve Genel Merkez’in özel etkinlikleri için sosyal programlar önermek ve düzenlenmesine yardımcı olmak;

3- Önemli gün ve haftalarda, kültürel değerlerimizi geliştirmek, korumak, yaşatmak, tanıtmak, yaymak amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında toplantı, konser, balo, tiyatro, sergi, kitap fuarları, gezi vb. sosyal-kültürel etkinlikleri izlemek, duyurmak, gerekirse düzenlemek ve yaygınlaştırmak;

4- Dernekler Kanunu Madde 11 uyarınca derneğe gelir getirici faaliyetleri düzenlemek;

5- Dernek üyeleri ve bursiyerleri için doğa ve kültür gezileri, yerel festival ziyaretleri düzenlemek;

6- Dernek üyelerinin ve bursiyerlerinin sanat-kültür etkinliklerini izlemek, tanıtımına ve desteklenmesine yardımcı olmaktır.