KOMİSYONUN AMACI: Komisyonun amacı, TÜKD tüzüğüne ve kuruluş amaçlarına uygun, kadın ve kız çocuklarını ilgilendiren toplumsal sorunlara çözüm üreten, yapıcı ulusal ve uluslararası projeler yazılmasını ve gerçekleştirilmesini teşvik etmek, genel merkez ve şubelerin ortak veya tek başlarına proje yapma yeteneklerini geliştirecek çalışmalar yapmak, amaçlara uygun projelere ortak olunmasını sağlamak, şubelerin proje işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamaktır.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ: Bu komisyon, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında, şubelerin de kendi üyeleri arasından görevlendirecekleri birer üyenin katılımıyla oluşur. Genel Başkan komisyonun doğal üyesidir. Şubeler bu komisyona üye tayin edemedikleri durumlarda Şube Yönetim Kurulu Başkanı komisyon üyesi olarak görev yapar.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ: Komisyon başkanı, şubelerden bildirilen üyelerle iletişim sağlamak üzere WhatsApp ve e-posta grupları oluşturur ve Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda stratejik planlama ve kalite yönetimi çalışmalarını başlatır. Komisyonun raporları yönetim kurulu toplantılarında görüşülerek karara bağlanır. Gerek görüldüğünde komisyon başkanı Şube Başkanları toplantılarında sunum yaparak işbirliğinin geliştirilmesini sağlar.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:

  1. Şubelerden gelen veya üyelerce sunulan projelerin hayata geçirilmesini desteklemek
  2. Amaçlara uygun proje çağrılarını şubelerle paylaşmak, paydaş olmalarını ve proje yazılmasını teşvik etmek, yardımcı olmak
  3. Her yıl bir konu üzerinde, tüzüğe uygun bir slogan ile ulusal veya uluslararası ortamda TÜKD adına şubelerle ortak bir proje geliştirmek ve hayata geçirmek
  4. Yeni proje üretme, bulma, araştırma ve paydaş olma konusunda ulusal ve uluslararası bilgi ağından yararlanarak şubeleri bilgilendirmek
  5. Kadın ve kız çocuklarını ilgilendiren bölgesel, geleneksel, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik açıdan anlamlı projelerin geliştirilip çeşitli kurum ve kuruluşlardan maddi destek sağlanarak hayata geçirilmesini sağlar
  6. Her yıl Bina Roy proje çağrısına şubelerden gönderilen proje tekliflerinin değerlendirmesini yapar ve en uygun projenin GWI’a gönderilmesini sağlar
  7. Şubelerin gerçekleştirdiği başarılı projelerle ilgili diğer şubelerle bilgi paylaşımını sağlar, ve bu projelerin devamlılığının sağlanmasını teşvik edici çalışmalar yapar

ÖRNEK PROJELER

Su Projesi ve Kadın Faktörü
GMYK’nin 3 yılı ve tüm Şubelerin katılımını sağlayacak Türkiye genelinde bir proje
Gelir Getirecek Projeler,
AB Projeleri,
BinaRoy projeleri
Ekonomi Zirvesi
Girişimci Kadınlar Zirvesi
Anadolu’nun El Emeği Göz Nuru El Sanatları (8 Mart Dünya Kadınlar Günü için)
Mutlu kadın mutlu toplum umutlu gelecek
Elden gönüle gönülden kalbe (2. El eşya-kıyafet-kitap gibi malzemelerin ihtiyaç sahiplerine iletilmesi).
Kadın-sağlık-beslenme
KADINIM GÜÇLÜYÜM ÜRETİYORUM EĞİTİYORUM sloganı ile diğer üyeler ve kadın kuruluşları ile işbirliği

 

Genel Merkez'de Ara