MADDE 1- Amaç

Bu yönergenin amacı uluslararası, ulusal veya yerel düzeydeki çalışmaları ve başarıları ile kadınların toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesi yolunda dikkate değer önderlik gösteren kadınların, TÜKD genel merkezi ve/veya şubeleri tarafından uygun biçimde ödüllendirilmesi için temel ilke ve adımları belirlemektir.

MADDE 2- Ödül Kategorileri ve Kriterleri

Önder Kadın ödülleri iki düzeyde verilir:

2.1. TÜKD Önder Kadın Ödülü: Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından her yıl tüm şubeleri temsilen verilir. Bu ödüle aday gösterilecek adayların uluslararası veya ulusal düzeyde herhangi bir mesleki alanda veya sivil toplum alanında yaptıkları işlerle kadın algısını yücelten, kadının ekonomik, sosyal veya politik statüsünü güçlendiren, kadınların öne çıkmasını sağlayan dikkate değer bir başarı sağlamış olmaları gerekir. Bu kriterleri tatmin eden bir aday bulunamaması durumunda o yıl için ödül verilmeyebilir.

2.2. TÜKD Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü: TÜKD’nin şubeleri tarafından her yıl kendi şubelerini temsilen verilir. Bu ödüle aday gösterilecek adayların şubenin bulunduğu il veya ilçede, herhangi bir mesleki alanda veya sivil toplum alanında yaptıkları işlerle kadın algısını yücelten, kadının ekonomik, sosyal veya politik statüsünü güçlendiren, kadınların öne çıkmasını sağlayarak yöresine değer katacak bir başarı sağlamış olmaları gerekir. Bu kriterleri tatmin eden bir aday bulunamaması durumunda o yıl için ödül verilmeyebilir.

MADDE 3– Aday Belirleme Komisyonları

3.1. Genel Merkez Önder Kadın Ödülü Aday Belirleme Komisyonu: Her yıl verilecek Önder Kadın Ödülünün adaylarını belirlemek üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir kişinin başkanlığında tüm şube başkanlarının katılımı ile bir komisyon oluşturulur. TÜKD Genel Başkanı diğer komisyonlarda olduğu gibi bu komisyonun da doğal üyesidir. Komisyonun görevi, bu ödüle uygun bir veya birden fazla adayın belirlenmesi ve bu adaylar arasından en uygununu Genel Merkez Yönetim Kuruluna tavsiye etmektir. Nihai karar Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilir.

3.2. Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü Aday Belirleme Komisyonu: Her yıl verilecek Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülünün adaylarını belirlemek üzere, Şube Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir kişinin başkanlığında, şube üyeleri arasından yine Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek dört kişinin katılımı ile Şube Aday Belirleme Komisyonu oluşturulur. Komisyonun görevi, bu ödüle uygun bir veya birden fazla adayı belirlemek ve bu adaylar arasından en uygununu Şube Yönetim Kuruluna tavsiye etmektir. Nihai karar Şube Yönetim Kurulu tarafından verilir.

MADDE 4– Aday Belirleme ve Seçim Takvimi ve Adımları

4.1. Önder Kadın Ödülü Takvimi: Her yıl aday belirleme süreci, Aday Belirleme Komisyonu Başkanı tarafından en geç 1 Ekim tarihinde olmak üzere başlatılır. Komisyon üyelerinden bu ödül kriterlerine uygun gördükleri adayların isimlerini belirlemeleri ve adayların özgeçmişleri ile aday gösterilme gerekçeleri ile birlikte komisyonla paylaşmaları istenir. Komisyon üyeleri belirledikleri adayları 15 gün içinde bildirirler.

Komisyon Başkanı önerilen adayları komisyonda tartışmaya açar, olumlu ve olumsuz görüşlerin bildirilmesini sağlar ve adaylarla ilgili bir liste oluşturarak tüm komisyon üyelerinin oylamasına açar. Her komisyon üyesi kendi tercihi olan bir adayın ismini başkana bildirir. Başkan bu oylama sonucunda adayların aldıkları oy sayılarını bir raporla GM Yönetim Kurulu’na bildirir. Bu süreç en geç 1 Kasım tarihine kadar tamamlanır. GM Yönetim Kurulu Kasım ayı Yönetim Kurulu toplantısında Aday Belirleme Komisyonu’ndan gelen aday önerilerini görüşerek Yılın Önder Kadını konusunda nihai kararı verir ve karar toplantı sonrasında Önder Kadın seçilen kişiye ve tüm şubelere, Ödül Töreni bilgileri ile birlikte duyurulur.

4.2. Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödül Takvimi: Her yıl aday belirleme süreci, Şube Aday Belirleme Komisyonu Başkanı tarafından en geç 1 Kasım tarihinde olmak üzere başlatılır. Komisyon üyelerinden bu ödül kriterlerine uygun gördükleri adayların isimlerini belirlemeleri ve adayın özgeçmişi ve aday gösterilme gerekçeleri ile birlikte komisyonla paylaşmaları istenir. Komisyon üyeleri belirledikleri adayları 30 gün içinde bildirirler. Komisyon Başkanı önerilen adayları komisyonda görüşmeye açar, olumlu ve olumsuz görüşlerin bildirilmesini sağlar ve adaylarla ilgili oylama yapılır. Başkan bu oylama sonucunda en fazla oy alan adayı bir raporla Şube Yönetim Kurulu’na bildirir. Bu süreç en geç 31 Aralık tarihine kadar tamamlanır. Şube Yönetim Kurulu Ocak ayı Yönetim Kurulu toplantısında Aday Belirleme Komisyonu’ndan gelen aday önerilerini görüşerek Yılın Yöresine Değer Katan Önder Kadını konusunda nihai kararı verir ve toplantı sonrasında Önder Kadın seçilen kişiye ve tüm üyelere Ödül Töreni bilgileri ile birlikte duyurulur.

MADDE 5- Ödül Takdim Törenleri

5.1. Önder Kadın Ödül Töreni: Bu tören her yıl 19 Aralık’da TÜKD Kuruluş Yıldönümü etkinliği ile birlikte İstanbul’da gerçekleştirilir. Törende Önder Kadın seçilen kişinin seçilme gerekçesi anlatılır ve kendisine TÜKD adına anlamlı bir ödül takdim edilir.

5.2. Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödül Töreni: Şubeler bu ödülleri tercihan 8 Mart etkinlikleri haftasında düzenleyecekleri anlamlı bir törenle seçilen kişilere takdim ederler. Törende Önder Kadın seçilen kişinin seçilme gerekçesi anlatılır ve kendisine TÜKD adına anlamlı bir ödül takdim edilir.

MADDE 6- Yürürlük ve Yürütme

Bu yönerge 01/06/ 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürütmesinden Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları sorumludur.

Genel Merkez'de Ara