MİSYONUMUZ

Kadın ve kızların eğitime erişilebilirliğinin sağlanması;
Kadınlarımıza mesleki ve ekonomik güç ile yaşam özgürlüğü kazandırılması;
sosyal ve siyasi karar mekanizmalarında katılımlarının artmasıyla söz sahibi kılınmaları;
Toplumda eşit, bilinçli yurttaşlar olarak haklarının savunulması;
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkındalık, bilgi-bilinçlendirme, yaygınlaştırma yoluyla tesis edilmesi için ulusal ve uluslararası işbirlikleri içinde çalışmalar yapılması;
Türk kadınının yurtiçi ve yurtdışında Atatürk ilke ve devrimleri ışığında temsil edilmesidir.

VİZYONUMUZ

Kadınların okuryazarlık ve kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde yüz oranına ulaşıldığı; kadınların eşit, aktif ve özgür yurttaşlar olarak toplumun her düzeyinde katılımcı oldukları,  karar mekanizmalarında değişimin öncüsü olabildiği, çağdaş, laik ve demokratik bir toplum düzenine ulaşmaktır.

DEĞERLERİMİZ

- Demokrasi
- Laiklik
- Çağdaşlık
- Eşitlik
- İnsan hakları
- Kadının insan hakları
- Akla ve bilime dayalı düşünce

Sosyal Sorumluluk

 

Genel Merkez'de Ara