Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), üye odaklı hizmet anlayışı, hızlı, güvenilir, kurumsal çözümleri, insan ve öncelikle kuruluş amacında belirtildiği gibi kadın odaklı çalışmaları ile 1949 yılında Cumhuriyetin ilk üniversite mezunu kadınları tarafından kurulmuş ve 73 yıldır kamu yararına çalışan bir dernek olmanın bilinci ile konumunu her geçen gün daha da güçlendirmektedir. TÜKD aynı zamanda Avrupa ve Dünya Üniversiteli Kadınlar Derneğinin güçlü bir üyesi olmanın sorumluluğunu taşımaktadır.

Misyon, vizyon ve değerleri ile stratejik hedeflerini, birincil amacı olan, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında kız çocukların ve kadınların en yüksek seviyede eğitime erişmeleri, karar mekanizmalarında yer almaları ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmalarını sağlamaya yönelik olarak belirlemeyi ve düzenli gözden geçirmeyi hedefleyen TÜKD, kurumsal yönetim yapısı, yayınladığı kalite politikası ve her yıl oluşturduğu kalite amaçları ile ISO 9001:2015 gereksinimlerini karşılamaktadır.

TÜKD, yönetim sistemleri şartlarını göz önüne alarak, tüzüğünde belirtildiği üzere üyeleri, bursiyerleri ve kuruluş amacının ana hedefi olan kadınlara çağdaş,  güvenilir ve kaliteli hizmetler sunmaktadır.

Kaliteli hizmeti üye ve bursiyer odaklı yaklaşımı ile bütünleştiren TÜKD, üyelerini sistemin merkezine yerleştirerek, şube yönetimlerinin, üyelerinin ve bursiyerlerinin katılımını arttırarak, paydaşları ile sağladığı işbirliğini geliştirerek, olası riskleri değerlendirip, riskleri kabul edilebilir seviyede tutup, süreç yaklaşımını iyileştirerek, verilere dayalı karar vermeyi ve liderliği teşvik ederek, toplam kalite yönetimi doğrultusunda çalışmaktadır.  

Dernek üst yönetimi olarak taahhüdümüz, üyelerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, ülke gündemini, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak ve en önemlisi kadın hakları ve kadına dair çalışmalarda çağdaş, güvenilir, ekonomik ve kaliteli çözümleri sürekli geliştirerek sunmak, ülkemizde kadının insan hakları, kadının karar mekanizmalarında temsili, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadının sürekli ve iyi eğitim hakkı gibi kadına dair her alanda hak ettiği liderliği üstenmesi ve Derneğimizin uluslararası alanlarda saygın bir kurum olmasıdır.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Genel Merkez'de Ara