TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ HUKUK ve YASA TAKİP KOMİSYONU

        a.Amaç ve Hedefler

        b.Çalışma Esasları ve yol haritası

        c.Çalışma konularının belirlenmesi

        d.Çalışma Takvimi

        e.2022-25 Dönemi için görüş ve temenniler

A)AMAÇ VE HEDEFLER:

TÜKD Hukuk ve Yasa Takip Komisyonu, özellikle hukukun üstünlüğü, demokrasi, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerini vazgeçilmez öncelik düzeyine alarak, derneğimizin hukuk ve kadın hakları konularında uzun vadede sistemli bir hukuki alt yapıyı yerleştirmek, kısa vadede güncel sorunlara yönelik çözümlerin hızlı ve seri yöntemlerle hayata geçirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır.

B)ÇALIŞMA ESASLARI VE YOL HARİTASI;

TÜKD Hukuk ve Yasa Takip Komisyonu, ayda bir kez ve elektronik ortamda toplantı yapmak,şubelerimizin görevlendirdikleri temsilciler aracılığıyla toplantılarda paylaşılan bilgiler ve alınan kararlar hakkında şubelerini bilgilendirmek, gerektiğinde kararları uygulamak konusunda mutabakata varmışlardır.

C)ÇALIŞMA KONULARININ BELİRLENMESİ;

D)TÜKD Hukuk ve Yasa Takip Komisyonu,  2022-2025 dönemine ait çalışma konuları hakkında komisyonumuzun ilk toplantısında alınan karar doğrultusunda Derneğimizin Tüzüğü üzerinde geniş kapsamlı bir inceleme yapmak üzere ve(gerektiğindi=ÇIKARILABİLİR)  bu konuda bir çalışma grubu oluşturmak suretiyle,   uygulamada yaşanılan sorunların çözümüne,  güncel ihtiyaçları da göz önünde tutarak eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik bir öneri metni hazırlamak.

  1.  Önceki dönem Genel Başkanlarımızdan Değerli Hukukçu Nazan Moroğlu’nun(2010-2914 döneminde uygulanan) Hukuk Okur Yazarlığı projesinin derneğimizin mevcut yapısını dikkate alınarak güncellemek ve yeniden uygulamaya konulması  ve  komisyonumuzun gerekli  olduğuna karar vermesi halinde bu çalışma için  bir grup  oluşturmak,
  2. Kadın hakları alanında yasal düzenlemelerin, yargısal uygulamaların ve güncel gelişmelerin takibi ve üyeleri bu konularda bilgilendirmek,
  3. TÜKD Genel Merkezince,  kadın ve insan hakları gündemli özel günlerde yayınlanacak basın açıklamaları için  görüş bildirmek ve katkı yapmak
  4. Şubelerimizin bursiyerlere yönelik eğitimlerinde,  kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet (cinsiyet= 2 defa yazılmış) eşitliği, çevre hukuku gibi konulara ilişkin eğitimlerde komisyonumuz bünyesindeki uzman hukukçular tarafından destek sağlamak,
  5. Ailenin odak noktasına konulacağı, kadının ikincil pozisyona getirilmek istendiği yasanın hazırlık aşamasında olduğuna dair bilgiler alındığında bu konuda yapılabilecekler hakkında görüş alış verişinde ve önerilerde bulunmak,

 

E)ÇALIŞMA TAKVİMİ

Komisyonumuz tarafından birlikte belirlenecektir

F)2022-2025  DÖNEMİ İÇİN GÖRÜŞ VE TEMENNİLER:

 

 

Genel Merkez'de Ara