HUKUK VE YASA TAKİP KOMİSYONU

HUKUK VE YASA TAKİP KOMİSYONU

KOMİSYONUN AMACI:Türk kadınının Cumhuriyet devrimleriyle elde ettiği kazanımların korunması ve geliştirilmesi amacı ile ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmelerle kadınlarımıza tanınan hakların takibi ve savunuculuğu için projeler geliştirmek; ulusal yasalarla sağlanmış  hakların geriye gitmesini önlemek, uluslararası sözleşmelerde öngörülmüş şartların yerine getirilmesini sağlamak üzere ilgili STK’lar ve kurumlarla ortak çalışmalara girişmek; bu konularda dernek üyelerinin,  çeşitli kadın kesimlerinin ve kamuoyunun farkındalığını arttıracak seminerler, hukuk-okur yazarlığı eğitimleri, araştırmalar ve yayınlar yapmak; aile içi şiddet yaşayan kadınlara hukuki destek vermektir.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ: Bu komisyon, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir üyenin yönetiminde seçilecek üyelerle birlikte TÜKD ailesinden komisyona gönüllü olarak katılan hukukçu üyeler ve şubelerden katılacak hukukçu üyelerin katılımıyla oluşur. Genel Başkan komisyonun doğal üyesidir.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ: GMYK ve Sorumlu YK üyesi komisyon amaçlarına uygun çalışma grup veya atölyeleri oluşturur. Sorumlu YK üyesi veya Komisyon başkanı, çalışma grupları, proje ve atölyelerde yer alan üyelerle iletişim sağlamak üzere WhatsApp ve e-posta grupları oluşturur ve oluşturulan çalışma grup, proje veya atölyelerin amaçları doğrultusunda çalışmalarını başlatır. Çalışma gruplarının veya atölyelerin çalışmaları, hem komisyon ve hem de genel merkezde değerlendirilir.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:

  1. Komisyon amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışma grupları, projeler ve atölyeler oluşturularak çalışmaların yol haritasının belirlenmesi,
  2. Kadın hakları ve uygulamalarıyla ilgili durum tespiti ve hukuksal durum analizi yapılması,
  3. Dernek üyelerini ve genel olarak Üniversiteli Kadınları hukuksal konularda bilinçlendirmek ve güçlendirmek için çalışmalar yapılması,
  4. Kadın hakları ve uygulamalarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılması ve bu konularda makaleler , Çalışma Bültenleri ve kitaplar yayınlanması.
  5. Kamuoyunun kadınların yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan hakları konusunda yazılı ve görsel medya, panel, seminer, basın açıklamaları, çeşitli broşür, kitapçık, afişler aracılığı ile bilgilendirilmesi,
  6. Hukuki hakları ve bu konuda nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan kadınlara "yasal haklar eğitimleri" verilmesi,
  7. Kadına yönelik ve aile içi şiddet mağdurlarını korumak ve destek vermek üzere ilgili kurumlarla işbirliği yaparak destek programları geliştirilmesi,
  8. Kadınların aile hukuku sorunlarına aile içi şiddet de dahil olmak üzere hukuki çözümler aramak ve farkındalık amacıyla çalışmalar yapmak,
 

ÇALIŞMA GRUPLARI

Yasa takip ve izleme grubu
Kadına yönelik şiddeti izleme grubu
Kadın hakları ve uygulamaları çalışma Grubu
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık çalışma grubu
Sağlık hukuku okuryazarlığı çalışma grubu
Hukuk Okur Yazarlığı çalışma grubu
Aktif kadın yurttaş eğitimi çalışma grubu
Hukuksal araştırmalar ve makaleler çalışma grubu
Atatürk araştırmaları çalışma grubu

ÇALIŞMA ATÖLYELERİ

Evlilikte Kadın Hakları
Boşanma Sürecinde Kadının Konumu
Aile İçinde Sorumluluk Paylaşımı
Mal Paylaşım rejimleri,
Kadının Mülk Edinme Hakları
Kadının Üreme Hakkı, Sağlığı
Aile içinde sorumluluk paylaşımı
Kadının Üreme Hakkı ve sağlık haklarının korunması

ÇALIŞMA PROJELERİ

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı yazılı ve görsel çalışmalar yapmak
Kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak