KOMİSYONUN AMACI:

Bu komisyonun amacı TÜKD genel merkezi tarafından uluslararası, ulusal veya yerel düzeydeki çalışmaları ve başarıları ile kadınların toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesi yolunda dikkate değer önderlik gösteren kadınların ödüllendirilmesi için uygun adayların belirlenmesi sürecini yönetmektir. Komisyonun görevi, bu ödüle uygun bir veya birden fazla adayın belirlenmesi ve bu adaylar arasından en uygununu Genel Merkez Yönetim Kuruluna tavsiye etmektir. Nihai karar Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilir.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ: Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir kişinin başkanlığında tüm şube başkanlarının katılımı ile oluşturulur. TÜKD Genel Başkanı diğer komisyonlarda olduğu gibi bu komisyonun da doğal üyesidir.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Her yıl aday belirleme süreci, Aday Belirleme Komisyonu Başkanı tarafından en geç 1 Ekim tarihinde olmak üzere başlatılır. Komisyon üyelerinden bu ödül kriterlerine uygun gördükleri adayların isimlerini belirlemeleri ve adayların özgeçmişleri ile aday gösterilme gerekçeleri ile birlikte komisyonla paylaşmaları istenir. Komisyon üyeleri belirledikleri adayları 15 gün içinde bildirirler.

Komisyon Başkanı önerilen adayları komisyonda tartışmaya açar, olumlu ve olumsuz görüşlerin bildirilmesini sağlar ve adaylarla ilgili bir liste oluşturarak tüm komisyon üyelerinin oylamasına açar. Her komisyon üyesi kendi tercihi olan bir adayın ismini başkana bildirir. Başkan bu oylama sonucunda adayların aldıkları oy sayılarını bir raporla GM Yönetim Kurulu’na bildirir.

Bu süreç en geç 1 Kasım tarihine kadar tamamlanır. GM Yönetim Kurulu Kasım ayı Yönetim Kurulu toplantısında Aday Belirleme Komisyonu’ndan gelen aday önerilerini görüşerek Yılın Önder Kadını konusunda nihai kararı verir ve karar toplantı sonrasında Önder Kadın seçilen kişiye ve tüm şubelere, Ödül Töreni bilgileri ile birlikte duyurulur.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:

  1. Zengin bir aday havuzu oluşturmak üzere, çeşitli kaynaklardan TÜKD Önder Kadın Ödülü’ne hak kazanabilecek kadınların araştırılması, mümkün olduğunca fazla sayıda aday belirlemeye çalışılması;
  2. TÜKD üyelerinin aday belirleme sürecine katkı vermeye teşvik edilmesi,
  3. Aday isimlerinin özgeçmiş ve aday gösterilme gerekçesi ile birlikte kabul edilmesi;
  4. Adaylar oylamaya açılırken özgeçmiş ve aday gösterilme gerekçelerinin ve olumlu /olumsuz görüşlerin komisyon üyeleriyle paylaşılması;
  5. Komisyon üyelerinden gelen aday tercihlerinin dökümünün yapılarak GMYK ile paylaşılması;
  6. GMYK’da ödül için belirlenen adayın komisyon üyeleriyle; şubelerle ve aday ile paylaşılması;
  7. Önder Kadın Ödül Töreni hazırlıklarına destek olmak.

Genel Merkez'de Ara