Kızların her düzeyde eğitime erişebilirliğinin arttırılmasına yönelik projeler geliştirmek,

Özellikle kadın sayısının az olduğu alanlarda üniversite mezunu kadın sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak,

Üniversiteli kız öğrencilere yönelik burs programları geliştirip yaygınlaştırmak,

Üniversitelerin ilgili bölümleriyle, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla kadınların güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmek,

Üniversiteli kız öğrencilerin çağdaş aktif yurttaşlık bilincini geliştirici programlar düzenlemek,

Kadın istihdamını her sektörde arttırıcı projeler için Üniversitelerin Kadın Merkezleri, Meslek Odaları, STK’lar ve Özel Sektör ile kurumsal işbirlikleri geliştirmek,

Kadının siyasette ve kamu yönetiminde karar mekanizmalarında eşit temsili için kamuoyu çalışmaları yapmak,

Kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yapmak,

Kadının cinsel sağlığı ve haklarının savunulması ve geliştirilmesi için projeler tasarlamak, ilgili kurumlarla işbirlikleri yapmak,

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele için dernek üyelerinin toplumsal cinsiyet bilincini, gönüllülük ve savunuculuk güçlerini geliştirmek,

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Kadına yönelik her tür ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi (CEDAW) ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nin şartlarının yerine getirilmesini izlemek ve savunuculuğunu yapmak.

Genel Merkez'de Ara