BURSİYER SORUMLULUK BELGESİ FORMU

 

Şube:

Burs Başlangıç Tarihi:

 

Bursiyer Öğrenci Adı-Soyadı

 

Üniversitesi

 

 

Fakülte veya Yüksekokulu

 

Bölüm ve Sınıfı

 

 

 

TÜKD BURSİYERİ OLARAK:

  1. Dernek şubemin bursiyerleri davet ettiği etkinliklere geçerli mazeretim haricinde katılacağıma;
  2. Her yıl sonunda üniversitemden aldığım not dökümünü (transcript) ve banka hesap numaramı en geç Ekim ayında derneğe teslim edeceğime;
  3. Dernek yönetimi ile iletişim içinde kalarak gelen ileti ve mesajlara yanıt vereceğime, telefon numaram değiştiğinde haber vereceğime;
  4. Dernek yönetimince geliştirilen sosyal sorumluluk projelerine geçerli mazeretim haricinde katılacağıma, katkıda bulunup destek vereceğime;
  5. Derneğin düzenlediği faaliyetlerden ya da sağladığı olanaklardan zamanım elverdiğince yararlanacağıma, sosyal ve kültürel etkinliklere (gezi, tiyatro, yemek, konser v.b) katılacağıma;
  6. Bursiyerler için düzenlenen kurs ve eğitim seminerlerine devamsızlık yapmadan katılmaya gayret edeceğime;
  7. Yukarıda bulunan devam ile ilgili yükümlülük şartlarını 3 defa üst üste mazeretsiz yerine getirmez isem bursumun kesilmesini kabul edeceğime;
  8. Burs aldığım süre içerisinde bana iletilen kurallara uyacağıma,
  9. Mezun olduktan sonra olanaklarım dahilinde TÜKD’nin çatısı altında burs alan başka öğrencilere yardımcı olacağıma söz veririm

 

Saygılarımla,

 

 

AD-SOYADI                                                                             İmza

 

Tarih:

Form İçin Tıklayınız

Genel Merkez'de Ara