TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Derneğimizin 2019-20 çalışma döneminde, Genel Başkan Hülya Yüksel’in önerisi, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile TCE komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ezgi Yetkiner koordinasyonunda Toplumsal Cinsiyet eşitliği konusunda dernek içi bilgilendirmenin yapılmasına karar verildi.

Genel Başkan Hülya Yüksel, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Yetkiner, Edirne Şube Başkanı Vildan Yazıcı'dan oluşan çalışma ekibi tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri için iş birliği yapılacak kurumların değerlendirilmesi, proje ekibinin oluşturulması, proje süreci ve bütçesi gibi ön çalışmalar yapılarak proje oluşturuldu. TCE projesi eğitim çalışmalarının, bu konudaki deneyimlerini göz önüne alarak, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından yapılması kararlaştırıldı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak, Ocak 2020 – Aralık 2020 tarihleri arasında, üyelerimiz ve bursiyerlerimizin katılacağı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dernek içi eğitimlerini, Ocak – Aralık 2020 tarihleri arasında bu alanda iş birliği yaptığımız Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nin düzenleyeceği seminerler ile şubelerimizde yapılmasına karar verildi. Projenin tanıtımı, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonumuz tarafından 09.12.2019 tarihindeki Kastamonu Şubeler arası toplantıda yapıldı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusundaki çalışmalarının, ulaşabildiğimiz bilgiler çerçevesinde, derneğimizin 60. kuruluş yıldönümünde 10-11 Aralık 2009 tarihinde Ankara’da TBMM de, dönemin Genel Başkanı Birten Gökyay’ın açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen toplantıda kayıtlara geçirilerek başladığını görüyoruz.

10 Aralık da, BM İnsan Hakları günü, Türk kadınlarının çok farklı ve önemli bir girişimi olan ilk kadın mitinginin 90. Yıldönümü olan bu tarihte, Kastamonu da cesaretleriyle tarih yazan 3000 kahraman kadını anarak kutlandı.

11 Aralık da, Toplumsal cinsiyet eşitliği bölgesel uygulamaları uluslar arası bir toplantı yapılarak irdelenmiştir.

Toplantı 3 oturumda aşağıdaki başlıklarla gerçekleşmiştir;

1. Oturum: Karar Mekanizmalarında Kadın
2. Oturum: Geleceğin Kurgulanmasında Kadın
3. Oturum: Siyasette Kadın

Konuşmacılar: Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz, Prof. Gülsün Sağlamer, ilk seçilmiş Kadın Bakan İmren Aykut, Avukat Nazan Moroğlu, Prof. Serpil Sancar, Ruhat Mengi, Milletvekili Canan Arıtman, Fatma Şahin, Güldal Akşit – eski milletvekilleri, gazeteciler ve akademisyenlerin yanı sıra uluslararası kadın örgütleri temsilcileri de yer almıştır.

Değerlendirme toplantısında, Güldal Akşit in oturum başkanlığında, TÜKD Genel Başkanı Birten Gökyay, İmren Aykut, Azerbaycan Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Tamam Caferova, Prof. Yakın Ertürk, Gülsün Sağlamer, Ayfer Yılmaz yer almışlardır.

Konferans sonunda öne çıkan konular şöyle özetlenmiştir;

Akademik kariyerde, eğitimde, sağlık hizmetleri alanlarında ülkemizde kadınların konumunun gelişmiş Avrupa ülkelerinden bile daha iyi durumda olduğu gözükmektedir, ancak karar alma mekanizmalarında, TBMM ve hükümette temsil oranımız oldukça düşüktür(% 9.1) . 81 ilde tüm valiler erkektir; kaymakamlık, belediye başkanlıkları, meslek odaları başkanlıkları, sendika başkanlıkları, müdür ve müdür yardımcılıkları gibi kademelerde, özellikle Kamu da kadın işgücü oranı oldukça düşüktür.

1- Bu gidişin değiştirilmesi zorunludur. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için öncelikle sorunun iyi anlaşılmasına; bunun kadın sorunu değil, insan ve ülke sorunu olarak görülmesi yönünde zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır.

2- TCE alanında ilerleme kaydedebilmek için yerel ve merkezi yönetimlerde, karar mekanizmalarındaki kadın oranının artırılması şarttır.

Bunun için de belirli bir süre için “Cinsiyet kotası” uygulamasına gidilmesi kaçınılmazdır. Bunun için de siyasi partiler ve seçim yasasının değiştirilmesi zorunludur.

TÜKD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURUM İÇİ EĞİTİM PROJESİ

(2020-2021)

Projenin Amacı                          : Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve rollerine ilişkin temel tanım ve kavramlar ile kadının insan haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerin aktarılacağı TCE eğitimleri, TÜKD üye ve bursiyerlerinin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmaya katkıda bulunmayı amaçlar.

Projenin Kapsamı                      : TÜKD’nin 20 ildeki 26 şubesinde, yaklaşık 1300 üyesi ve 1000 bursiyerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri düzenleyerek, Şube nezdinde uzman eğitmen kadroları ve Toplumsal Cinsiyet İzleme Komiteleri oluşmasını sağlamaktır.

Uygulayıcı Kuruluş                    : Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Genel Merkez

Proje Süresi                                : Ocak 2020 – Aralık 2020

Proje Yeri                                    : TÜKD’nin farklı il ve ilçelerindeki 26 şubesidir.

Hedef Kitle                                  : TÜKD şubelerinin üyeleri ve bursiyerleridir.

Proje Ekibi

Proje Koordinatörü                    : Ezgi Yetkiner, GMYK Üyesi, TCE Komisyon Sorumlusu

Koordinatör Yardımcısı             : Vildan Yazıcı, Edirne Şube Başkanı

Proje Mali Sorumlusu                : Berin Önürmen, Genel Sayman

Proje Sekreteri                           : Senem Kibar Gül, GMYK Asistanı

Proje Özeti:

Proje Ocak 2020 tarihinde başlatılmış olup nihai tarihi Aralık 2020’dir.

TCE eğitimleri her şubede, şubenin belirlediği uygun bir mekanda 2 ayrı oturum şeklinde toplam 4 saat olacak ve katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitimler, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneğinden, bu konuda uzman kişi tarafından ve proje ekibi ile birlikte belirlenecektir. Eğitimler, Eğitim Takvimi doğrultusunda şubelerin bulunduğu illerde yapılacaktır. Proje eğitim başlıkları aşağıda gösterildiği gibidir;

Eşitlik (Hepimiz Eşit miyiz)
Cinsiyet (Hepimiz Aynı miyiz)
Toplumsal Cinsiyet
Toplumsal Cinsiyet Rolleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eşitsizliği
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
Eşitsizlik En Çok Hangi Alanlarda; Eğitim, Meslek Seçimi, Evde İş Bölümü, Ekonomik Alanda, İş Gücü Piyasasında, Karar Alma Alanına
Eşitsizlik ve Kadına Yönelik Şiddet.
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Neler Yapılabilir
Yasalar (Evlenme, Boşanma, Velayet, Nafaka, Miras)
Şiddete Uğrayanların Yapabilecekleri
Zihinleri Dönüştürme.

Proje UygulamaTakvimi           : 4 Ocak 2020 tarihinde Edirne ve Uzunköprü şubelerimiz üye ve bursiyerlerinin katılımı ile başlatıldı.

TCE SEMİNER TAKVİMİ

I. DÖNEM

1-        4 Ocak 2020             EDİRNE- UZUNKÖPRÜ
2-        25 Ocak                    İSTANBUL ( Sarıyer- Bakırköy- Ataşehir)
3-        15 Şubat                   YALOVA
4-        25 Şubat                   İSTANBUL
5-        14 Mart                     MERSİN
6-        15 Mart                     ADANA
7-        4   Nisan                   BOLU-KOCAELİ
8-        11 Nisan                   İZMİR
9-        18 Nisan                   ANKARA
10-      25 Nisan                   ANTALYA
11-      9 Mayıs                     SAMSUN

II. DÖNEM

12-     17 Ekim                     BURSA
13-     24 Ekim                     ANTALYA ( Konyaaltı) ISPARTA
14-     14 Kasım                   ANKARA ( Yıldız- Ümitköy) KASTAMONU
15-     15 Kasım                   ESKİŞEHİR- KONYA
16-     28 Kasım                   GAZİANTEP
17-     12 Aralık                    FETHİYE

Proje Sonuç Değerlendirmesi: Her bir eğitimden önce ve sonra anket yapılacak olup, bütün eğitimler tamamlandıktan sonra bir uzman tarafından değerlendirilecek ve bir sonuç raporu hazırlanıp, kitapçık haline getirilecektir.

Projenin Son Durumu:

Proje koordinatörümüz ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Ezgi Yetkiner'in görevinden ayrılması nedeni ile Proje Koordinatörlüğüne Edirne Şube Başkanımız Vildan Yazıcı, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine de yedek listeden Şahide Ağaoğlu atanmıştır. Şahide Ağaoğlu, aynı zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulunda Toplumal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu sorumlusu olmuştur.

Projemiz, 4 Ocak 2020 tarihinde Edirne ilimizde Edirne ve Uzunköprü şube yönetimleri, üyeleri ve bursiyerlerin katılımı ile başlatıldı.

Proje kapsamında 4 TCE semineri gerçekleştirildi (Edirne-Uzunköprü, Bakırköy-Sarıyer-Ataşehir, Yalova, İstanbul Şubelerinin katılımı ile) ve Mart ayında Covid-19 virusü nedeni ile tüm sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine bir süre ara verilmesi gerekçesiyle diğer şube seminerlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.

TCE seminerlerine başlamadan önce tüm şubelere aşağıdaki bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.

TCE SEMİNERLERİ ŞUBE BİLGİLENDİRME YAZISI

Değerli TÜKD Şube Başkanları,

9 Aralık tarihinde Kastamonu’da tanıtımını yaptığımız TCE kurum içi eğitim seminerlerini, 4 Ocak 2020 tarihinde Edirne- Uzunköprü şubelerimiz ile başlattık. Toplantıda da bahsettiğimiz gibi şubelerimizin seminerin yapılması için bazı sorumlulukları olacaktır;

1-Seminer katılımcı sayısının en az 45, en çok 60 olması (Üye ve bursiyerlerimizden) gerekmektedir. Seminerler interaktif olacağı için daha fazla yada az sayı eğitimin etkisini azaltacaktır.

2-Katılımcı listelerinin seminer tarihinden en geç 1 hafta önce Genel Merkez sekreteri Senem Gül’e ulaştırılması tukd@tukd.org.tr email adresine gönderilmesi gerekmektedir. (Katılımcı Liste formu şube başkanlarına iletilecektir) Katılımcı listesi seminer sonunda katılım belgesi verileceğinden önemlidir.

3-Katılımcılara seminerin süresi hakkında şube yönetimi tarafından ön bilgilendirme yapılmalıdır. Seminerler aynı gün içerisinde 90 dakikalık 2 oturum şeklinde interaktif olarak yapılacaktır. 2 oturum arasında 30 dakikalık bir çay-kahve arası olacaktır. Katılımcıların seminer sonuna kadar salondan ayrılmaması gerekmektedir.

4-Salonun çok büyük olmayan (60-70 kişilik) ve ayrıca ek bir çalışma odası olacak şekilde düşünülmesi, sunuma hazır ses ve görüntü düzeneğinin olması gerekmektedir.

5-Gelen eğitimcilerin (en fazla 2 kişi) konaklama ve yemek giderleri ayrıca seminer arasındaki ikramlar şubeler tarafından karşılanacaktır.

6-Seminer sırasında eğitim uzmanına doküman dağıtım, toplama v.b konusunda yardımcı olacak 2 kişinin şube yönetimi tarafından görevlendirilmesi gerekmektedir.

7-Seminer sırasında yapılacak fotoğraf çekimleri şubeler tarafından organize edilecektir (Örneğin Edirne şube Edirne Fotoğraf Derneği’ne de üye olan kendi şube üyelerinden çekim için destek almıştır.)

8-Proje Genel Merkez tarafından görevlendirilen aşağıda belirtilen proje ekibi tarafından yürütülecektir.

Proje Koordinatörü: Vildan Yazıcı
Proje Saymanı :      Berin Önürmen
Proje Sekreteri :      Senem Kibar Gül

TCE seminerleri TÜKD üye ve bursiyerlere yönelik olması ve öğrencilerin Haziran ayından itibaren Eylül sonuna kadar tatile girmesi nedeni ile 2 dönem halinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şubelerin bilgisi dahilinde yapılan program, eğitim uzmanlarının çalışma takvimi de dikkate alınarak , eğitim desteği alacağımız KİH- YÇ derneğine iletilmiştir ve bu doğrultuda bir protokol hazırlanmıştır. Bu sebeple söz konusu tarihlere uyulmasını rica ediyoruz.

Bu konudaki tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sevgiler, saygılar

Vildan YAZICI (TCE Proje Koordinatörü)

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DERNEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ ( 1 )

EDİRNE VE UZUNKÖPRÜ ŞUBELERİ (04.01.2020)

PROGRAM AKIŞI:

09.30              Buluşma ve Kayıt
09.45              Açılış Konuşmaları
10.00              Seminer 1. Oturum
11.30              Ara (Çay, kahve, atıştırma)
12.00              Seminer 2. Oturum
13.30              Katılım Belgelerinin Verilmesi ve Toplu Fotoğraf Çekimi
14.00              Kapanış

YER: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI 3. KAT TUNCA EĞİTİM SALONU

DEĞERLENDİRME:

04 Ocak 2020 tarihinde Edirne de, Edirne ve Uzunköprü şubelerinin üye ve bursiyerlerinden oluşan 58 kişilik bir grupla seminer gerçekleştirildi. Seminer eğitmenimiz Nigar Etizer Karacık tarafından eğitim çalışması gerçekleştirildi. Oldukça katılımcı ve soru –cevap şeklindeki program 2 oturum da sonlandı, seminer sonunda katılımcılara, TCE Seminer Katılım Belgesi verildi.

04.01.2020 EDİRNE- UZUNKÖPRÜ ŞUBELERİ TCE SEMİNERLERİNİN ARDINDAN ŞUBE BAŞKANI DEĞERLENDİRME YAZISI:

EDİRNE ŞUBESİ,

Genel Merkezimizin KİH- YÇ ler derneği ile birlikte planlamış olduğu “Dernek İçi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerimizi” Edirne’de, Edirne ve Uzunköprü Şubeleri olarak başlatmış olmanın mutluluğunu taşımaktayız.

60 Üye ve bursiyerlerimizin katılımı ile 2 oturum şeklinde yaklaşık 4 saatlik seminer, son derece verimli bir o kadar da keyifli geçti. Eğitim Uzmanımız Nigar hanımın profesyonel anlatımı ile çok samimi ortam da hepimiz kendimizi bu anlatımın bir yerlerinde bulduk.

Ben kendim ve birkaç üyemiz daha önce TCE eğitimlerine katılmış olmamıza rağmen, ancak bu seminer de zihinlerimizi nasıl dönüştürmemiz gerektiğini anladık.

Biz şubeler olarak kendi ilimizde Genel Merkezimizin misafiri olduk her şey su gibi akıp gitti. Tabi ki bu da profesyonel bir ekiple çalışmanın sonucuydu.

Bu sebeple ben tüm şubelerimizde de seminerlerin aynı coşku ile geçeceğine inanıyorum. İşbirliği yaptığımız KİH- YÇ ler derneğinin doğru bir seçim olduğu kanaatine vardım. Bu anlamda öncelikle Dernek İçi Eğitimlere TCE ile başlama kararı veren Genel Merkez Yönetimine şubem adına çok teşekkür ediyorum. Edirne olarak biraz katkı yaptıysak ne mutlu bize.

Ayrıca seminer süresince bizleri yalnız bırakmayan sevgili Genel Başkanımız Hülya Yüksel, 2. Başkan Şerife Özdemir ve Yön. Kur. Üyesi Fatma Sırmatel’e sevgi ve saygılarımızla…

Vildan YAZICI
EDİRNE ŞUBE BAŞKANI
UZUNKÖPRÜ ŞUBESİ,

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) ile Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇD) işbirliğinde 04.01.2020 tarihinde Edirne’de gerçekleşen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) Seminerine TÜKD Uzunköprü Şubesi olarak üyeler ve bursiyer öğrenciler ile toplam 21 kişinin katılımı sağlandı.

İnteraktif bir sunumla ilerleyen eğitim seminerinde öncelikle kadın ve erkeğin farklılığının bir zenginlik olarak görülmesinin, doğuştan her bireyin özgür ve eşit haklara sahip olduğu yasalarda yer aldığı gibi gerçek hayatta karşılığının olmasının, kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer almasının toplumsal cinsiyet eşitliğinin içselleştirilmesi sayesinde gerçekleşebileceğini fark etmemiz sağlandı. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşit(siz)liğinin kullandığımız kelimelerde, yaptığımız veya yapmadığımız davranışlarda, çocuklarımıza aldığımız oyuncaklarda, renklerde, hikâyelerde ve daha nicelerinde yer aldığını şaşırarak fark ettik. 

Seminer bitiminde TCE sağlamak için varılan ortak sonuç;

*Yasal haklarımızı, bizi ilgilendiren yasaları bilmeliyiz

*Çocuklarımızı yetiştirirken ayrımcılık yapmamalıyız

*Herkes çaba göstererek kendi zihniyet değişikliğini gerçekleştirmeli, farkındalığını arttırmalı şeklinde oldu.

Bizler belli bir eğitim seviyesinde, bilinçli bireyler olmamıza rağmen TCE konusunda ne kadar eksik olduğumuzun farkına vardık.  Seminere katılan bursiyer öğrencilerimiz de çok faydalı ve keyifli bir seminer olduğunu, öğrendikleri ve yeni farkına vardıkları birçok nokta bulunduğunu ifade ettiler.

Bu farkındalık eğitiminin tüm şubelerde, tüm üyelere ve tüm bursiyer öğrencilere verilmesi çok faydalı olacaktır, TCE konusunda şubeler arası ortak bir dilimizin olmasını da sağlayacaktır. Hatta eğitimlerin yerel yönetimlerle işbirliği yapılıp erkeklere de verilmesinin toplum için daha etkili olacağını düşünüyoruz.

Seminerin etkin ve keyifli geçmesinde eğitimcimiz Nigar Hanım’ın payının büyük olduğunu düşünüyoruz. Samimiyetle gerek hayatından verdiği örnek kesitler, gerek uyguladığı interaktif etkinliklerle tüm katılımcıları kucakladı. Kendisine özellikle çok teşekkür ederiz.

Bu seminerin gerçekleşmesinde emeği, katkısı olan herkese teşekkürü borç biliriz.

Saniye ÇAKIR
UZUNKÖPRÜ ŞUBE BAŞKANI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DERNEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ ( 2 )

İSTANBUL(BAKIRKÖY, ATAŞEHİR, SARIYER ŞUBELERİ) 25.01.2020

PROGRAM AKIŞI:

09.30              Buluşma ve Kayıt
09.45              Açılış Konuşmaları
10.00              Seminer 1. Oturum
11.30              Ara (Çay, kahve, atıştırma)
12.00              Seminer 2. Oturum
13.30              Katılım Belgelerinin Verilmesi ve Toplu Fotoğraf Çekimi
14.00              Kapanış

YER: BAKIRKÖY BELEDİYESİ TARIK AKAN KONFERANS SALONU

DEĞERLENDİRME:

25 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da, Bakırköy, Ataşehir, Sarıyer şubelerinin üye ve bursiyerlerinden oluşan 45 kişilik bir grupla seminer gerçekleştirildi. Seminer eğitmenimiz Gülşah Seral tarafından eğitim çalışması gerçekleştirildi. Oldukça katılımcı ve soru –cevap şeklindeki program 2 oturum da sonlandı. Seminer sonunda katılımcılara, TCE Seminer Katılım Belgesi verildi.

25.01.2020 BAKIRKÖY, ATAŞEHİR, SARIYER ŞUBELERİ TCE SEMİNERLERİNİN ARDINDAN ŞUBE BAŞKANLARI DEĞERLENDİRME YAZISI:

BAKIRKÖY ŞUBESİ,
25 Ocak 2020 tarihinde Bakırköy-Ataşehir-Sarıyer Şubelerimizin katılımları ile gerçekleştirmiş olduğumuz TCE semineri hakkındaki görüşlerimi sizinle paylaşmak istedim.

Genel merkezimizin KİH-YÇ Derneği ile birlikte planlamış olduğu dernek içi toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin ikincisinde ev sahipliği görevini üstlenmiş olmanın mutluluğunu yaşadık.

30 Üye ve bursiyerimizin katılımı ile iki oturum şeklinde yaklaşık 3 saat süren bir seminer gerçekleştirdik.

-Seminer içerik olarak güzel hazırlanmıştı,

-Sunumlara dinleyicilerin katılımlarının sağlanması ortamın sıkıcı olmaktan çıkardığı için doğru bir yöntemdi,

-Akılda kalıcı ve ruh sağlığımızı yansıtan Testler iyi hazırlanmıştı sonuçları ilginçti ve etkilendik,

-Cinsiyet eşitsizliği ile ilgili düşüncelerin eğitime bağlı olmadığını görmek yaşadığımız toplumda hepimizin nasıl etkilendiğini gösterdi.

Sonuç olarak: Bizler aslında eşit bireyler olarak doğuyoruz cinsiyet eşitsizliğini ya da cinslerin farklılığını toplumsal davranışlarımızla bizler ortaya çıkarıyoruz örneğin yeni doğan bir bebeğin sarı battaniyeye sarılması onun hangi cinsten olduğunu ortaya koymazken pembe renk kız çocuğunu, mavi rengin erkek çocuğa ait olduğuna aslında bizler neden oluyoruz gibi.

Eğer haklarımızı kaybetmek istemiyorsak bizleri dar alanlara sıkıştırmalarını onaylamayarak bir araya gelmemiz gerekir.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için önce kadın ve erkeklerin eğitilmesi gerekiyor bu konuda basın, yerel yönetimler, STK’lar ile işbirliği yapılması zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Ben üç yıl önce TCE eğitimi düzenlemiş olmama rağmen bu seminerde zihnimizi nasıl dönüştürebileceğimizi TCE farkındalığı yaratabilmenin inceliklerini çok daha açık ve net bir şekilde anladığını fark ettim.
Öneri olarak getirebileceğim bir husus seminerin sonunda katılımcılara sertifika verebildiğimize göre seminer sonrası izleyebilecekleri yolu açık net belki maddeler halinde sonuç bildirgesi olarak söylemenizde fayda olur diye düşünüyorum. Sonuç bildirgesinin bir yılın sonunda kitapçık haline getirebileceğini anlatıldı fakat sözlü olarak da söylemekte şöyle bir fayda var şubelerimiz kendi bölgelerinde izleyecekleri yol haritasını şimdiden belirlemiş olurlar.

Bu sebeple, seminerlerin tüm şubelerimize çok yararlı olacağına inanıyorum.
Şahsınıza ve tüm Yönetim Kurulu üyelerimize katılımlarınızdan ve bizlerin yanında olmanızdan çok mutlu olduğumuzu belirterek teşekkürlerimi sunarım.

Arzu GEZENT
BAKIRKÖY ŞUBE BAŞKANI

ATAŞEHİR ŞUBESİ,

25 Ocak 2020 tarihinde katıldığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi (TCE) Bakırköy şubenin organizasyonu ile Tarık Akan Kültür Merkezinde “Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği” konuşmacılarının hazırlayıp sunduğu sunumlarla gerçekleşmiş oldu. İstanbul da ki üç şube üyeleri olarak (Ataşehir, Bakırköy, Sarıyer) ve katılabilen bursiyerlerimizle TCE eğitimine zevkle ve heyecanla katıldık. Belirlenen tarihin üniversitelerin yarıyıl tatil dönemine rast gelmesi nedeniyle bursiyerlerimizin maalesef bir kısmı programa katılamadı ise de GM tarafından onların da katılacağı bir başka toplantı planlanmasına karar alındı.

Bazı kesimlerin gündemden uzaklaştırmaya çalıştığı bu konunun, sivil toplum kuruluşları tarafından önemsenmesi ve böyle önemli bir etkinliğin derneğimiz tarafından planlanmış olması hepimiz için çok gurur vericidir. Zaten dünyada da başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere pek çok çok uluslu kuruluş bu konuya destek vermektedir.

TCE kavramı, kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımı olarak özetlenebilir. Bu noktada cinsiyet ile toplumsal cinsiyet farkını ortaya koymak gerekir. Cinsiyet tek başına, doğuştan gelen biyolojik özellikleri tanımlarken, toplumsal cinsiyet ise sonradan öğrenilen ve cinsiyete toplum tarafından biçilen rol, sorumluluk ve davranış beklentilerini kapsayan bir terim olarak kabul ediliyor. Oysa hedef cinsiyetlere biçilen toplumsal rollerin değiştirilmesi ve eşitlenmesidir. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki bazı kesimler, TCE kavramını destekleyecek projelerin kadınların geleneksel rollerini ve bunun sonucu olarak da aile yapısını ortadan kaldıracağını savunuyor. Ancak bizim değerli TUKD ailemizin hedefindeki kitle kadınlar ve özellikle de kız çocukları olduğu için yapılan her eğitim ve bu konudaki farkındalığın artırılması çabası çok önemli ve gereklidir.

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği konuşmacılarının hazırladığı sunum ve paylaşılan bilgiler de ana hatları ile bu kavramlar üzerinde duruyor, hepimizi ve toplumu bir adım daha ileriye taşıyacak düşünceleri içeriyordu. Daha doğduğu gün bebeğe cinsiyeti vurgulayıcı renklerin giydirilmesi, ya da bazı sözcüklerin farkında olmadan hep cinsiyeti tanımlaması gibi alışılagelmiş ifadelerin oluşturduğu algılar üzerinde duruldu. Bu noktaların işlenişi ve vurgulanması hemen herkesin ilgisini çekti. Ancak zaman zaman konuşmacının karşısında yer alan eğitimli ve kültürlü dinleyici kitle, toplantının interaktif bölümlerinde daha etkin bir role soyundu diyebiliriz. Konuyu irdeleyen, detaylı ve güzel sorular yöneltildi.

Her anlamda önemli, bilgilerimizi çevremize daha iyi ifade etme yolunu bulmamızı sağlayan güncel ve verimli bir toplantıydı. Bu tip etkinlikler, sivil toplum örgütlerinin asla atlamaması gereken çok değerli çalışmalardır. Birlikte nice etkinliklerde birarada olmak dileğiyle.

Prof.Dr.Tülin ARUN
ATAŞEHİR ŞUBE BAŞKANI

SARIYER ŞUBESİ,

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) ve Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ)’nin iş birliğiyle 25.01.2020 Cuma günü, İstanbul Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) seminerinde, üyeler ve bursiyerlerimizden oluşan bir grupla hazır bulunduk.

Eğitici, öğretici, farkındalık yaratıcı olduğu kadar var olan farkındalığı arttırıcı bir seminer yaşadık. Gerek semineri hazırlayanlar gerekse sunan kişilerin, konusunda deneyimli ve donanımlı olduğunu görmek bizi çok sevindirdi. İnteraktif sunumla yapılan cinsiyet eşit(siz)liği eğitiminden çıktığımızda, daha farkında, daha aydınlanmış, bilgilerimizi daha detaylandırmış olduğumuzu, ayrıca yan yana, omuz omuza hep birlikte daha güçlü olabileceğimiz fikrini güçlendirmiş olarak çıktık ve aşağıda özetle belirtilmiş detaylarda yeniden bilgilenmiş olduk. Şöyle ki:

Kadın-erkek eşitliğinin hayata geçirilmesinin sağlanması,

Kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer alması, bunun için yapılması gerekenler,

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren sözcükleri yazı ve konuşma dilinden, eylem ve davranışları günlük hayatımızdan ve yaşadığımız çevreden nasıl arındırmamız gerektiğini, ardından değiştirilmesinin nasıl sağlanacağını,

Çocuk yetiştirmede toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin önemi (giysi rengi, oyuncak, masal kitabı, evde anneye yardım ederken v.s) ve uygulama metotlarının seçimi,

Kadının yasal haklarının ne olduğu ve bunu pratikte nasıl kullanacağı bilgisi,

Erkeklerin toplumsal eşitlik seminerlerine katılımının sağlanmasının önemi ve gerekliliği.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği/ Sarıyer Şubesi olarak, bu farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılarak periyodik olarak sürekliliğinin, üyeler ve ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz bursiyerlerimiz için hayatî önemi haiz olduğunu düşünüyoruz.

Bu eğitim programının başlatılmasında, seminerin hazırlık aşamasında, hayata geçirilmesinde, sunumunda emek ve çaba harcayan herkese teşekkürü bir borç biliriz.

Prof.Dr.Gonca COŞKUN
SARIYER ŞUBE BAŞKANI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DERNEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ ( 3 )

YALOVA ŞUBESİ (15.02.2020)

PROGRAM AKIŞI:

10.30              Buluşma ve Kayıt
10.45              Açılış Konuşmaları
11.00              Seminer 1. Oturum
12.30              Ara (Çay, kahve, atıştırma)
13.00              Seminer 2. Oturum
14.30              Katılım Belgelerinin Verilmesi ve Toplu Fotoğraf Çekimi
15.00              Kapanış

YER: YALOVA UYGULAMA OTELİ KONFERANS SALONU

DEĞERLENDİRME:

15.02. 2020 tarihinde Yalova şube üye ve bursiyerlerinden oluşan 45 kişilik bir grupla seminer gerçekleştirildi. Seminer eğitmenimiz Nigar Etizer Karacık tarafından eğitim çalışması yapıldı. Oldukça katılımcı ve soru –cevap şeklindeki program 2 oturum da sonlandı. Seminer sonunda katılımcılara, TCE Seminer Katılım Belgesi verildi.

15.02.2020 TARİHİNDE YALOVA ŞUBE TCE SEMİNERLERİNİN ARDINDAN ŞUBE BAŞKANI DEĞERLENDİRME YAZISI:

15 Şubat 2020 Cumartesi günü ilimizde düzenlenen TCE seminerine ilişkin görüşlerimiz şu şekildedir:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusundaki hassasiyetiniz ve bu proje için öncelikle Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve proje koordinatörü Vildan Yazıcı'ya teşekkür ederiz. Konunun önemi göz önünde bulundurulduğunda tüm şubelerimizi kapsayacak olan bu eğitimin özellikle bursiyerlerimiz için oldukça faydalı olacağı tartışılmazdır.

Üyeler içinse Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunun daha derin ele alınarak bu konuda genel bilgilendirmeden öteye giderek proje geliştirmeye yönelik fikir alışverişinin yapılacağı çalışmaların daha etkili olabileceğini düşünüyor ve belki bir sonraki adım olacağını umuyoruz.

Eğitimcimiz Nigar Hanım seminer sırasında verdiği örneklerle alana hâkim olduğunu kanıtlayarak etkileşimli bir sunumla katılımcıların dikkatini sunum boyunca açık tuttu.

Görevi devraldığı günden beri Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ni daha iyi bir noktaya taşımak için emek harcayan Genel Başkanımız Sn. Hülya Yüksel nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri çaba ve bu değerli seminer için bir kez daha teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Gülden DÖNMEZ
YALOVA ŞUBE BAŞKANI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DERNEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ ( 4 )

İSTANBUL ŞUBESİ ( 25.02.2020)

PROGRAM AKIŞI:

13.00              Buluşma ve Kayıt
13.15              Açılış Konuşmaları
13.30              Seminer 1. Oturum
15.00              Ara (Çay, kahve, atıştırma)
15.30              Seminer 2. Oturum
17.00              Katılım Belgelerinin Verilmesi ve Toplu Fotoğraf Çekimi
17.30              Kapanış

YER: İSTANBUL ŞUBE DERNEK OFİSİ

DEĞERLENDİRME:

25 Şubat 2020 tarihinde İstanbul şubesi üye ve bursiyerlerinden oluşan 50 kişilik bir grupla seminer gerçekleştirildi. Seminer eğitmenimiz Gülşah Seral tarafından eğitim çalışması yapıldı. Oldukça katılımcı ve soru –cevap şeklindeki program 2 oturum da sonlandı. Seminer sonunda katılımcılara TCE Seminer Katılım Belgesi verildi.

25.02.2020 TARİHİNDE İSTANBUL ŞUBE TCE SEMİNERLERİNİN ARDINDAN ŞUBE BAŞKANI DEĞERLENDİRME YAZISI:

Eğitimi veren Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nden uzman Gülşah Hanım konusuna hakimdi. İnteraktif, renkli bir eğitimle izleyicileri hiç sıkmadı. Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan bursiyerlerimiz toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı öğrencilerdi fakat bu eğitim sayesinde farkındalıkları arttı. TCE’nin önemini daha da iyi anladılar. Eğitim sonunda sertifika verilmesi öğrencilerin katılımını arttırdı.

Öğrenciler çok yönlü sorular sordular, yorumlar yaptılar. Eğitimci bu sorulara doyurucu cevaplar verdi. Öğrencilerin kendi hayatlarında yaşadıkları sorunlardan, kendi deneyimlerinden bahsettiler, kadın erkek eşitliğine dair bilgi ve tecrübeler paylaşıldı.

Teknik bir sorun yaşanmadı. PP sunum kısa ve özdü. Burada biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımından bahsedildi, ataerkil toplumun zihniyet yapısı, yasalarda kadın erkek eşitliği, evlilik, boşanma, şiddet konularını içeren slaytlar vardı. Namus, şeref, eril, dişil gibi kavramlara, erkek egemen toplum özelliklerine vurgu yapıldı. Kadın hakları (ekonomik, siyasi, doğurganlık, vb.) anlatıldı.

Kalıp yargılardan bahsedildi, bunlarla ilgili tahtaya kadın, kadınsı, erkek, erkeksi deyince aklımıza ilk gelen kelimeler yazıldı. Bunlar üzerine tartışıldı. Feminizmden bahsedildi.

Eğitime eşit erişim, kürtaj hakkı, ücretsiz çalışma (ev içi emek), ebeveynler için eşit fırsatlar, işyerinde eşit fırsatlar, eşit işe eşit ücret, eşit yasalar ve protokoller konuları konuşuldu.

Bilgilerimizi pekiştirdiğimiz, yeni bilgiler öğrendiğimiz, verimli bir eğitim oldu.

Güldal GÖYMEN
TÜKD İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI