ISPARTA ŞUBE

2019-22 DÖNEMİ:

ŞUBE BAŞKAN AD SOYADI: Ayfer Türkan

ŞUBE BAŞKAN EMAİL ADRESİ: ayferturkan@gmail.com

YÖNETİM KURULU ASİL

Şube Başkanı Ayfer Türkan
2.Başkan Selma Gökkaya
Şube Sekreteri Tülin Yalçınkaya
Şube Saymanı Mesude Öztunç
Üye Suna Gülbağ
Üye Fatma Kınaytürk
Üye Memnune Alaloğlu

YÖNETİM KURULU YEDEK

Emine Ekinci
Songül Sallangül
Vahide Baysal
Zübeyde Ülkü Güneş
Zuhal Kırzioğlu
Serpil Pehlivan
Sema Boylu

DENETİM KURULU ASİL

Sema Örmeci
Vesile Irlayıcı
Şenel Minkar

DENETİM KURULU YEDEK

Zeliha Aydın
Özlem Büyükkaytan
Meral Zeynelgil

Şube Adresi: Davraz Mh. Yeni Çarşamba Pazar Cd. Eblok No 19 Merkez

ISPARTA ŞUBE KURULUŞ TARİHÇESİ

Kuruluş Tarihi: 28.02.2007

Kurucu Başkan: Serpil Pehlivan

Kurucu Üyeler: Aynur Gül Karahan, Zuhal Kırzıoğlu, Prof. Dr. Vahide Baysal Akkaya, İlknur Akgün, Nilgün Kemerik, Zeliha Aydın

Kuruluş Tarihçesi:

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Isparta Şubesi, 28 Şubat 2007de, Süleyman Demirel Üniversitesi Hocalar tarafından kuruldu. Derneğin açılışını, Genel Başkan Birten Gökyay yapmıştır.

Yıllara Göre Dönem Şube Başkanları:

2007-2008: Serpil Pehlivan
2008-2010: İlknur Akgün
2010-2012: Nilgün Kemerik
2012-2014: Nil Ünlü Aycil
2014-2015: Sema Örmeci
2015-2017: Selma Gökkaya
2017-2019: Selma Gökkaya
2019-2022: Ayfer Türkan

Kurucu Başkan: Serpil Pehlivan–Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Serpil Pehlivan Bandırma'da doğdu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik bölümünden mezun ololan Pehlivan, 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans ve 1985 yılında Ankara Üniversitesi'nde Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimini tamamladı. 1996 yılında Profesör, 1996-2004 yılları arasında rektör yardımcısı, 1997-2006 yılları arasında Matematik bölüm başkanı olarak Süleyman Demirel Üniversitesinde idari görevlerde bulundu. 1993-94 yıllarında Leicester Üniversitesinde İngiltere Royal Society bursu kazanarak, 1998 ve 2004 yılında Cambridge Üniversitesinde, 2013 de Amerika-Florida da UCF matematik bölümünde ziyaretçi öğretim üyesi olarak araştırmalarda bulundu.

Ulusal ve Uluslar arası bilimsel dergilerde yayınları olan Pehlivan, bir çok ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde, AMS - MR ve Zentralblatt Math da hakemlik yapmaktadır.

Halen Süleyman Demirel Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bir çocuk annesidir.

Kurucu Üyeler:

Kurucu Üye: Prof. Dr. Aynur Gül Karahan-Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aynur Gül Karahan 1962 yılında Afyon’da doğdu. 1983 yılında Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Teknoloji bölümünden mezun olan Karahan aynı üniversitede yüksek lisans, doktora öğrenimini yaptı. 1986-1997 yılları arasında Ankara Tarım İl Müdürlüğünde gıda kontrolu, 1997 yıllında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde göreve aldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Ensütüsünde Müdür Yardımcılığı, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundu.

ABD Ohayo State Üniversitesi ve öğretim üyeliği, Tianjin Politeknik Üniversitesi, İspanya Barcelona Üniversitesi, Kazakistan Kazakh National Agrarian Üniversitesi ve AI Farabi Kazakh National Üniversitesi gibi çeşitli Üniversitelerinde ortak proje ve ikili iş birliği ziyaretlerinde bulundu. Kazak Üniversiteleri ile gerçekleştirilen Mevlana projesi ve Erasmus programı halen devam etmektedir.

Prof. Dr. Karahan ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayımlan ve hakemlikleri, ulusal ve uluslararası kitapları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Karahan halen Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2008 yılında bu yanaTürk Kadınlar Birliği Derneği lsparta şubesi başkanlığını sürüdürmektedir.

Kurucu Üye: Prof. Dr. Zühal Kırzıoğlu– Diş Hekimi

1955 yılında Afyon/Sandıklıda doğdu. İlk, Orta, Fen lisesini takiben Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 1977 yılında bitirmiştir. Aynı Üniversitede pedodonti doçent ve profesör olarak görev yaptı,1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesine gelmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli program ve burslarla mesleki çalışmalarda ve konferanslarda bulundu 200 üstünde yurtiçi ve yurtdışında yayınları vardır, halen aynı üniversitede görevine devam etmektedir.

Birçok derneklerde, mesleki ve özellikle çocuklarla ilgili sosyal projelerde yer almıştır. 2011 yılında TÜKD tarafından ‘’Önder Kadın Ödülü’’ verilmiştir.

2.çocuk annesidir.

Kurucu Üye: Prof. Dr. Vahide Baysal Akkaya- Doktor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuş, aynı üniversitede Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olmuştur.

1994 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı kurucu üyesi olarak göreve başlamıştır.

Prof. Dr. Vahide Baysal Akkaya değişik dönemlerde Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekan yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı, Tıp Fakültesi Senatörü, Sağlık Bilimleri Fakültesi yönetim kurulu üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel ve Sanatsal yayınları teşvik ve ödüllendirme komisyon üyeliği gibi pek çok bilimsel ve idari kurulda görev almıştır.

Prof. Dr. Vahide Baysal Akkaya Isparta’ya geldiği yıldan itibaren her yıl çok sayıdaki bilimsel toplantı ve kongrelere konuşmacı, oturum başkanı, bilimsel kurul üyesi olarak katılmış, sözlü yazılı bildiri sunarak Isparta Süleyman Demirel üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalının Dermatoloji camiasında tanınmasına katkı sağlamıştır. Prof. Dr. Vahide Baysal Akkaya Süleyman Demirel Üniversitesinde görev yaptığı 22 yıl boyunca yüzlerce Tıp doktorunun ve 20’den fazla Deri ve Zührevi hastalıklar uzmanının yetişmesinde katkı sağlamış, meslek hayatı boyunca ulusal ve uluslararası yüzden fazla makale, ve Dermatoloji kitaplarında bölüm yazarak Dermatoloji literatürüne katkıda bulunmuştur, halen çeşitli dergilerde hakem olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Vahide Baysal Akkaya 2016 yılından bu yana muayenehanesinde çalışmaktadır.

İki oğlu vardır.

Kurucu Üye: Prof. Dr. İlknur Akgün

1964 yılında İzmir’in Bulgurca köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bulgurca’da, lise öğrenimini ise İzmir-Selçuk’ta tamamladı.

1987 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne Araştırma görevlisi olarak atandı. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda 1989 yılında yüksek lisans tezini tamamlayarak “Ziraat Yüksek Mühendis”, 1994 yılında da doktora tezini tamamlayarak “Doktor” ünvanını aldı. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne “Yardımcı Doçent” olarak atandı. Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalı’nda 1998 yılında “Doçent”, 2005 yılında ”Profesör” ünvanını aldı. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne Doçent kadrosuna Öğretim Üyesi olarak atandı.

Hollanda hükümetinin bursu ile 3 ay süreli Wageningen’de “22 nd International Course On Applied Plant Breeding” Kursuna, YÖK bursu ile IOWA State Üniversitesi’nde mısır bitkisinin genetiği üzerinde araştırmalarda bulunmak (Genetics, Development & Cell Biology Department at Iowa State University) üzere görevlendirildi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından düzenlenmiş olan “Bitki Islahında Mutasyonların Ortaya Çıkarılması ve Kullanımı” konulu yurt içinde kursa katıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde “Dekan Yardımcılığı”, “Bölüm Başkanlığı” gibi idari görevlerde bulundu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. İlknur AKGÜN kendi çalışma alnı ile ilgili çok sayıda eseri bulunmakta ve bitki sito genetiği ve ıslahı üzerinde bilimsel araştırmalarına devam etmektedir.

Kurucu Üye: Nilgün Kemerik

Kurucu Üye: Zeliha Aydın-Eczacı