İZMİR ŞUBE

2019-22 Dönemi:

Şube Başkan Ad Soyadı: Esen Alpagut

Şube Başkan E-mail adresi: deger.alpagut@gmail.com

Yönetim Kurulu Asil

Şube Başkanı Esen Alpagut
2. Başkan Tülin Eraslan
Şube Sekreteri Pelin Temel
Şube Saymanı Sema Ayan
Cır Peri Serim
Üye Günay Gülsever
Üye Nezahat Akdemir
Üye Nazan Erşan

YÖNETİM KURULU YEDEK

Hatice Emektar
Tülay Hanzade
Emel Yamantürk

DENETİM KURULU ASİL

Alev Haliki Uztan
İnci Erefe
Hale Okay

DENETİM KURULUYEDEK

Aysun Pabucucuoğlu
Seylan Fidanboy
Peri Serim

Şube Adresi: Kıbrıs  ŞehitlerCd.Kamizmirci İşhanı K.6 Alsancak

E-mail Adresi: tukdiz@hotmail.com

İZMİR ŞUBESİ KURULUŞ TARİHÇESİ

Kuruluş Tarihi: 10.12.1990

Kurucu Başkan:: Prof. Dr. Aslı Özer E.Ü.Rektör Yardımcısı

Kurucu Üyeler:

           Prof. Dr. Berran Öztürk E.Ü. Diş Hek. Dekanı

           Prof. Dr. Aysen Karan E.Ü. Eczacılık Fak. Dekanı

Prof. Dr. Belkıs Gözler Ecz. Fak. Farm. Ana Bilim Bşk

Prof. Dr. Gönül Öney E.Ü. Edebiyat Fak. Dekanı

Prof. Dr. Aysel Bayraktar E.Ü. Zıraat Fak Öğr. Üyesi

Mehtap Müller Biyolog

Kuruluş Tarihçesi:

1990 yılında Genel Başkan olan İnci Başkurt”un talebi ve önerisi üzerine o dönem Ege Üniversitesi Rektör yardımcısı olan Prof. Dr. Aslı Özer, Derneğin İzmir Şubesini açma çalışmalarını başlatır. Sn İnci Başkurt İzmir e gelir ve Prof. Dr. Aslı Özer öncülüğünde 05-07-1989 günü yapılan toplantıda İzmir Şubenin açılmasına karar verilir.16- 08-1990 tarihinde resmi olarak açılan Şubemiz geçici yönetim kurulunu oluşturur. 10-Aralık- 1990 tarihinde Genel Kurul yaparak yönetim kurulunu seçer.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün Türk kadınına emanet ettiği hakların ışığında, kadını güçlendirerek ve statüsünü koruyarak genç kızların eğitimini desteklemek ve yol göstermek amacı ile günümüze kadar İzmir de saygınlığını koruyan ve başarılı işlere imza atan şubemiz çalışmalarını başarı ile yürütmektedir.

YILLARA GÖRE DÖNEM BAŞKANLARI

1991-1993 Prof. Dr. Aslı Özer
1993-1995 Prof. Dr.  Aslı Özer
1995-1997 Prof. Dr. Berran Öztürk
1997-1999 Prof. Dr. Berran Öztürk
1999-2001 Prof. Dr. Aslı Özer
2001-2003 Prof. Dr. Berran Öztürk
2003-2005 Prof. Dr Berran Öztürk
2005-2007 Prof. Dr. Aslı Özer
2007-2010 Prof. Dr. Esra Baloğlu
2010-2012 Gülen Çetin
2012-2014 Gülen Çetin
2014-2016 Prof. Dr. Güzin Gökmen
2016-2019 Tülin Kesiktaş Eraslan
2019-2022 Müzeyyen Esen Alpagut

Kurucu Başkan: Prof. Dr. Aslı Özer

1942 yılında dünyaya gelen Aslı Özer ilköğrenimini Ankara İltekin ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Ankara Kolejini tamamladıktan sonra girdiği Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1965 yılında mezun olmuş aynı yıl atandığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji kürsüsü asistanlığı esnasında yüksek lisans eğitimini yapmış, Doktora çalışmalarını tamamlayarak Doktor ünvanını almış ve öğretim üyesi olarak atanmıştır.

1969-1972 yıllarında ABD Harward Üniversitesi, Tıp Fakültesinde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş ve dönüşte sınavları başararak Hacettepe Tıp Fakültesinde Farmakoloji ve Toksikoloji Dalında Üniversite Doçenti olmuş ve kadroya alınmıştır. Daha sonra 1979 yılında Profesörlük ünvanı almıştır.

1988-1992 yılları arasında Ege Üniversitesi Rektör yardımcılığı yapan Özer Novartis Bilim Ödülü ve Tübitak Teşvik Değerlendirme Ödülü almıştır.

Uzun yıllar Kızılay İzmir Şube de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yapmıştır.

Kurucu Üyeler

Kurucu Üye: Prof. Dr. Berran Öztürk

1942 yılında Fethiye de doğan Öztürk İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra kariyerine1968 yılından itibaren Ege Üniversitesi Protez Kürsüsünde devam etmiş, aynı Fakültede 1971 yılında Doçent,1976 yılında da Profesörlük ünvanını almıştır.

1982-1997 yılları arasında Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.

1992-1995 yıllarında Eczacıbaşı Procter-Gamble Ağız ve Diş Sağlığı Bilimsel Araştırma ve Ödül Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1982-1985 yılları arasında Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü,1985-1995 yılları arasında E.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

2 adet Mesleki kitabı olan Öztürk Derneğimizin kuruluşunda Kurucu Başkan Sn Aslı Özer le beraber aktif rol alarak ilk yönetimde 2. Başkanlık görevini üstlenmiştir.

Uzun yıllar Dernek Başkanlığı yapan Öztürk Derneğimizin duayenlerindendir.

Kurucu Üye: Prof. Dr. Aysen Karan

1930 yılında Ankara da dünyaya gelen Karan Erenköy Kız Lisesinden sonra İ.Ü.Tıp Fakültesi Eczacılık Okuluna devam etmiştir. Bir süre Baş eczacı ve öğretim üyeliği yapan Karan, o dönemin Rektörü İhsan Doğramacı’nın isteği üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Yüksekokuluna öğretim görevlisi ve Müdür olarak atanmıştır. Yüksekokulun Fakülteye dönüşmesine büyük katkıları olmuştur.1971 yılında Biyokimya alanında Doçentliğini, 1982 yılında Profesörlük ünvanını almıştır.

1985 yılında İzmir de Ege Üniversitesinde profesör olarak Biyokimya Kürsüsünde göreve başlamıştır.

6 yıl Fakültenin Dekanlığını yapan Karan 1996 yılında emekliliğe ayrılmıştır. Derneğimizin Kurucu Başkanı Aslı Özer in Rektör Yardımcılığı döneminde Dernek kurucu üyeliği teklif edilmiş ve başarı ile uzun yıllar Derneğimize hizmet etmiştir.

Kurucu Üye: Prof. Dr Belkıs Gözler

1969 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Yüksekokulundan mezun olan Gözler, mezun olduktan sonra çeşitli görevlerde yer aldıktan sonra 1979 yılında E.Ü Eczacılık Fakültesinde Doktora yapıp 1985 yılında Doçentliğini,1990 yılında da Profesörlük ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Farmasotik kimya alanında bir çok akademik çalışma ve makaleleri olan Gözler Fakülte Kuruluğu üyeliği, Dekan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği gibi idari görevlerde yer almıştır .

Kurucu Başkanımızın isteği üzerine 1990 yılında Derneğimizin Kurucu Üyeleri arasında yer almış, derneğin alt yapısının oluşumunda aktif görevler almıştır.

Kurucu Üye: Prof. Dr Gönül Öney

1955 yılında Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine giren Öney ,sırayla 1961 yılında Doktora,1967 yılında Doçentlik ve 19772 yılında Profesörlük ünvanını almıştır.

Sırayla İzmir Büyükşehir Bld Estetik Kurul üyeliği, E.Ü. Güzel Sanatlar Fak. Bölüm Başkanlığı, E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Yükseköğretim Kurumu Milli Komiteler Üst Kurul üyeliği, İzmir Alman Kültür Merkezi Başkanlığı, Avrupa Konseyi Tarih Kültür Mirası Bilinci komisyon üyeliği, E.Ü. Rektör yardımcılığı, Unesco Türkiye Milli Komisyon üyeliği, T.C Kültür Bakanlığı İzmir Kültür Tabiat Varlıkları Kurulu Başkanlığı ve E. Ü. Edebiyat fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

1990 yılında Derneğimizin kurulmasında aktif görev almıştır.

Kurucu Üye: Prof. Dr. Aysel Bayraktar

1932'de Adana'da doğan ve 1955 yılında Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Mimarisi Kürsüsünde 1960'da doktor, 1970'de doçent, 1980 yılında profesör oldu.

Kendi isteğiyle emekli olana dek, kurulmasında büyük emek verdiği Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde bölüm başkanlığı yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası dernekte ve kuruluşta üyeliği bulunan Bayraktar; 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den Bornova Belediye Başkanı seçildi ve 1999 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2 evlat sahibi olan Bayraktar  21 Şubat 2018'de hayata gözlerini yumdu.

Kurucu Üye: Mehtap Müller

1952 yılında İstanbul Moda da doğan Müller İzmir Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulunun ardından Karşıyaka Kız Lisesini bitirdi. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Tabii Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra 22 sene E.Ü. Eczacılık Fakültesinde Farmakognozi ve Farmasötik Botanik kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 22 yıl ders verdikten sonra emekli olmuştur. Derneğimizin kurucu üyelerinden olan Müller 3 yıl sekreterlik görevini yapmıştır. İzmir’deki Alman 2. Konsolosu ile evlenip birçok farklı ülkede hem Almanya’yı hem de Türkiye’yi temsil ederken, Amerika Seattle’da hep var olan yemek merakı iyice gelişmiştir. Hatta konsolosluğa gelen konukların yoğun istekleriyle Türk yemekleri hazırlamaya başlamış tır. Amerikalı dostlarından gelen tekliflerle “Orient” temalı özel sunumlar yapmaya başlayınca ‘Tabakları Giydiren Kadın’ adını almıştır. Düzenlediği bir davete katılan Bill Gates’in de dikkatini çeken Müller, Almanya’ya döndükten sonra birçok ünlü aşçının kurslarına katılarak Alman mutfağına da iyice hakim olmuştur.