KONYA ŞUBE

2019-22 Dönemi:

Şube Başkan Ad Soyadı: Yurdanur Sakaoğlu

Şube Başkan E-mail adresi: yurdanur.saka@gmail.com

YÖNETİM KURULU ASİL

Şube Başkan Yurdanur Sakaoğlu
2. Başkan Fatma Gül Torun
Şube Sekreteri Yurdagül Yağcı
Şube Sayman F. Zehra Tosun
Cır Selmuş Beniz Gündüz
Üye Filiz Güner
Üye Sultan Pekdemir

YÖNETİM KURULU YEDEK

Elmas Cumhur Mendi
Sevim Yönet
Nevin Mendi
Rezzan Zeyneloğlu
Okşan Yüzbaşıoğlu
Aslı Çetin

DENETİM KURULU ASİL

M.Elif İlhan
Füsun Gökben
S. Hacer Çörekçioğlu

DENETİM KURULU YEDEK

Reyhan Çorapçıoğlu
M.Meltem Energin
Ayşe Başaran

Şube Adresi: İSTANBUL CAD. NO:62 KASABALI İŞHANI KAT:2 /202 KARATAY/KONYA

KONYA ŞUBESİ  KURULUŞ TARİHÇESİ

Kuruluş Tarihi: 13.07.1991

Kurucu Başkan: Uzm.Dr. M. Zuhal Ertan-Göz Doktoru

Kurucu Üyeler:

Saadet  Alkış, Rana Armağan, Nurhan Yaşlıoğlu, Nur  Bozkurt, Sevil Turan, Fügen Atılgan

Kuruluş Tarihçesi:

TÜKD’nin Konya Şubesi Atatürk devrim ve reformlarının korunması, kadınların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, eğitim düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal statülerinin geliştirilmesi, karar verme mekanizmalarında yer almalarının sağlanması, ulusal ve uluslararası platformlarda eğitimli ve çağdaş Türk kadınının en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla 13.07.1991 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Konya Şubesi, toplumun çağdaşlaşmasının ancak kadının eğitimi ile gerçekleşebileceğinin bilinciyle hareket ederek, üniversite eğitimi almakta olan kız öğrencilere maddi ve manevi destek vermeyi hedeflemiştir. Selçuk Üniversitesi ile iş birliği yaparak kız öğrencilere bir anne şefkati ile yaklaşmış, onların her türlü sorunlarına çare bulmaya çalışmıştır.

Yıllara Göre Dönem Şube Başkanları:

1991-1994: Uzm. Dr. M. Zuhal Ertan
1994 (Şubat- Ekim): Av. Tahire Karagöz
1994- 1996: Av. Elife Kazancı
1996- 2000: Uzm. Dr. M. Zuhal Ertan
2000-2004: Aysel Kart
2004-2006: Fügen Atılgan
2006-2010: Nazife Demirhan
2010-2012: Türkan Güneş
2012-2016: Nazife Demirhan
2016 (Ocak-Mart): Hesna Kanatoğlu
2016-2019: Yurdanur Sakaoğlu
2019-2022: Yurdanur Sakaoğlu

Kurucu Başkan: Uzm.Dr. M. Zuhal Ertan - Göz Doktoru

1946 Çankırı doğumludur. Göz Hastalıkları uzmanıdır. Kuruluş döneminde hızla üye kayıtları yapılmış, diğer derneklerle iş birliği yapılarak tanışma çayları, geziler ve istişare toplantıları düzenlenmiştir.

Fakülte Dekanlıklarına derneğimizi tanıtıcı yazı gönderilerek, ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin derneğimize başvurarak burs almaları sağlanmıştır. Üniversiteli 15 kız öğrenciye aylık yemek kartı dağıtılmıştır.

7 Aralık 1991 tarihinde düzenlenen çaylı toplantıda Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Yurdanur SAKAOĞLU tarafından “Türk Kadınının Elde Ettiği Sosyal ve Siyasal Hakların Tarihsel Gelişimi” konulu bir konferans verilmiştir.

Bu dönemde ayıca, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Tersine Dönen Şemsiye” ve İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Bir Kadın”adlı oyunları ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Majör Nefesli Sazlar Sekizlisi’nin Konseri gibi sanatsal etkinliklerin ilimizde sergilenmesi ve Konya kültürüne katkıda bulunması sağlanmıştır.

Genel Merkez tarafından projelendirilmiş olan ve konuşma özürlü öğrencilere destek amacıyla gerçekleştirilen “Konuşan Kütüphane” etkinliğine Konya Şubesi olarak katkıda bulunulmuştur.

5 Aralık 1992 tarihinde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin yıldönümü dolayısıyla Şubemiz tarafından panel düzenlenmiştir.

Yine bu dönemde sağlık ve eğitim ile ilgili birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir.

İki çocuk annesidir.