KASTAMONU ŞUBE

2019-22 Dönemi:

Şube Başkan Ad Soyadı: Latife Ergün

Şube Başkan E-mail adresi: latifeergun@gmail.com

YÖNETİM KURULU ASİL

Şube Başkanı Latife Ergün
2. Başkan Asuman Eski
Şube Sekreteri Ayşegül Yılmaz
Şube Saymanı Sevim Özdemir
Cır Güzin Aytekin
Üye Şükriye Kırkbeşoğlu
Üye Çiğdem Tuncay
Üye Hanife Ünaldı

YÖNETİM KURULU YEDEK

Elif Nuhoğlu
Güzin Aytekin
Hale Karahan Eski
Nurdan Ergün
Safiye Gökçen Yazımcı

DENETİM KURULU ASİL

Birsen Çokgürses
Handan Doyum
Senem Nuhoğlu

DENETİM KURULU YEDEK

Ferda Çelen
Nurcan Ayabakan Eski
Zuhal Sakin

Şube Adresi: Honsalar Mh. Belediye Cd. No 62

KASTAMONU ŞUBESİ KURULUŞ TARİHÇESİ

Kuruluş Tarihi: 8.03.1994

Kurucu Başkan: Birsen Çokgürses – Almanca Öğretim Görevlisi

Kurucu Üyeler:

Yıldız Nuhoğlu, Nurdan Ergün, Ayşegül Yılmaz, Hatice Hale İşeri

Kuruluş Tarihçesi:

1993 yılında Kastamonu Eğitim Yüksek okulu (Şimdiki Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi) Öğretim elemanı Dr. Mustafa Eski’nin araştırmalarında, İstiklal Savaşında Kastamonu kadınının cepheye (İnebolu’dan–Ankara’ya) cephane taşımasının ayrıntılı öyküsünden esinlenen kurucu üyeler kendilerine büyük bir sorumluluk ve görev düştüğü bilinciyle sivil toplum kuruluşlarının açtığı yoldan ilerlemek üzere güç birliği yaparlar. Kastamonu kadınının tarihi, culture lve sosyolojik yapısını her yönüyle gündeme getirme amacıyla yaptıkları araştırmalarda, TÜKD’nin demokratik, laik ve sosyal hukuk düzenini ve Atatürk ilke ve devrimlerini önceleyen yapısının kendilerini amaçladıkları yere götüreceği kanaatiyle derneğin Kastamonu Şubesini kurmaya karar verirler. TÜKD Genel Merkezine başvurulur ve dönemin Genel Başkanı İnci Bozkurt’un ve yönetim kurulunun yönlendirmesi ve desteği ile hazırlıklara başlanır. 1994 yılı 8Mart’ında Genel Merkez yönetimininde katılımıyla ilk Genel Kurul gerçekleştirilir. Aynı yıl 10 Aralık tarihinde İlk Kadın Mitinginin 75.yılı ilk defa diğer kadın dernekleri, kamu kurumları ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen misafirler ve Kastamonu halkının da katılımıyla görkemli bir şekilde kutlanır. Böylece Kastamonu şubesinin kuruluş kararının, o ilk çıkış noktasındaki ana amaca da ulaşılmış olur. Kuruluştan itibaren Kastamonu şubesi aynı şuurla faaliyetlerine devam etmektedir.

Yıllara Göre Dönem Şube Başkanları:

1994-1996: Birsen Çokgürses
1996-1998: Birsen Çokgürses
1998-2000: Asuman Eski
2000-2002: Sevim Özdemir
2002-2004: Birsen Çokgürses
2004-2006: Birsen Çokgürses
2006-2008: Asuman Eski
2008-2010: Asuman Eski
2010-2012: Ayşegül YILMAZ
2012-2014: Çiğdem Tuncay
2014-2016: Çiğdem Tuncay
2016-2019: Asuman Eski
2019-2022: Latife Ergün

Kurucu Başkan: Birsen ÇOKGÜRSES- Almanca Öğretim Görevlisi

1944 Ankara doğumludur. 1961 yılında Kastamonu Lisesi’nden mezun olmuş; ardından Ankara Gazi Eğitim Almanca Öğretmenliği Bölümü’nden 1965 yılında mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Almanca Bölümü öğretim görevlisi olarak çalışmış ve aynı kurumdan emekli olmuştur. Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği, Yardım sevenler Derneği Kastamonu Şubesi, Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubelerinin de üyesi olan Çokgürses, 2 evlat sahibidir.

Kurucu Üyeler:

Kurucu Üye: Yıldız Nuhoğlu-Eczacı

1949 yılında Kastamonu’da doğdu. Liseyi Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi’nde okuduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Kastamonu’da Yeşiltaş Eczanesi’nin sahibi olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra aynı eczaneden emekli oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği Kastamonu Şubesi, Yardım sevenler Derneği Kastamonu Şubesi ve Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesinin de üyesi olan Nuhoğlu, 2 çocuk annesidir.

Kurucu Üye: Nurdan Ergün-Avukat

1968 yılında Kastamonu’da doğdu. Sırası ile Kastamonu Kız Sanat Ortaokulu ve Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam etmiştir. SGK Kastamonu İl Müdürlüğü’nde Kamu Avukatı olarak 1993 yılından bu yana görev yapmaktadır. 2018-2020 yılları arasında uzlaştırmacı, 2019-2020 yılları arasında ise arabulucuk görevlerinde bulunan Ergün, iki çocuk annesidir.

Kurucu Üye: Ayşegül Yılmaz-İngilizce Öğretmeni

1956 yılında Kastamonu Küre’de doğdu. Sırası ile ilk ve ortaöğrenimi Küre’de, lise eğitimini ise Üsküdar Türk Kız Koleji’nde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi’nde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde İngilizce Öğretmenliği eğitimini tamamlamıştır.1978 yılından bu yana Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan Yılmaz, 2 çocuk annesidir.

Kurucu Üye: Hatice Hale İşeri-Eczacı

1949 Ankara doğumludur. Lise eğitimini Kırşehir Lisesi ve Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi’nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1973-1995 yılları arasında Kastamonu’da İşeri Eczanesi’nde çalıştıktan sonra,1995-1998 yıllarında Kastamonu Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürü olarak; ardından 1998-2001 yıllarında İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi Hastanesi’nde yine eczacı olarak görev yapmıştır. 2 çocuk annesidir.