İSTANBUL BAKIRKÖY ŞUBE

2019-22 Dönemi:

Şube Başkan Ad Soyadı: Arzu Gezent

Şube Başkan E-mail adresi: arzugezent@gmail.com

YÖNETİM KURULU ASİL

Şube Başkanı Arzu Gezent
2. Başkan Ayşe Terazi
Şube Sekreteri Aysu Aydın Pallara
Şube Saymanı Gül Banu Temel Kırktok
Cır Pınar Hoşgör
Üye Pemra Yılmaz
Üye Özcan Haker
Üye Azize Asuman Seçkin

YÖNETİM KURULU YEDEK

Özen Banu Özdaş
Pınar Sabahat Hoşgör
Oya Özuluğ
Bedia Palabıyık
Yıldız Soydan
Ece Bayraktar

DENETİM KURULU ASİL

Zehra Seyhan
Leyla Zeliha Güven
Özlem Çelik Kaya

DENETİM KURULU YEDEK

Nilda Kiraz
Müzeyyen Demirkol
Aslı Ahıskalıoğlu

Şube Adresi: Yeşilköy Mh. Serbesti Cd. No 60/10 Bakırköy

E-mail Adresi: tukdbakirkoy@gmail.com

BAKIRKÖY ŞUBESİ KURULUŞ TARİHÇESİ

Kuruluş Tarihi: 28.02.2007

Kurucu Başkan: Dr. Zehra Ersan Akpir –Tıp Doktoru

Kurucu Üyeler: Hülya Karataş, Prof.Gülruh Albayrak, Yıldız Soydan

Kuruluş Tarihçesi:

2000-2002 yılları arasında tek aday olarak katıldığı genel kurulda oy çokluğu ile Genel Başkan seçilen Dr.Ersan Akpir proje listeleri hazırlarken içinde şubeler açarak derneği büyütmek ve üye sayısını arttırmak vardı.

Kurmayı plandığı şubeler arasında Edirne, Şanlıurfa ve Bakırköy en başta geliyordu ve Bakırköy şubesi ile birlikte 3 şubeninde kuruluşu farklı yıllarda yapıldı.

Bakırköy’de muayenehanesi bulunan Dr. Ersan Akpir’in birçok genç Üniversite mezunu hastaları ile yakın ilişki içindeydi. 16 üye ile beraber Dr. Ersan Akpir’e katılan Başkan Hülya Karataş, Gülruh Albayrak ve Yıldız Soydan ile Bakırköy şubesi 28 Şubat 2007 tarihinde kuruldu.

TÜKD Bakırköy Şubesi’nin kuruluşundan sonraki ilk toplantı etkinliğinde Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ davet edilmiştir. Konuşmanın konusu; dernek misyonumuzun temel ilkesine uygun olan “Çağdaş Türk Kadınından Atatürk neler bekliyor” olmuştur.

12 Mayıs 2007 tarihinde Florya Atatürk Köşkünde yapılan ihtişamlı akşam yemeği ile şube açılışı gerçekleştirilmiştir.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün Türk kadınına emanet ettiği hakların ışığında, kadını güçlendirerek ve statüsünü koruyarak genç kızların eğitimini desteklemek ve yol göstermek amacı ile günümüze kadar Bakırköy’de saygınlığını koruyan ve başarılı işlere imza atan şubemiz çalışmalarını başarı ile yürütmektedir.

Yıllara Göre Dönem Şube Başkanları:

2007 Şubat-2007 Haziran: Hülya Karataş
2007-2009: Prof. Dr. Gülruh Albayrak
2009-2012: Dr. Meltem Ercan
2012-2014: Zehra Seyhan
2014-2016: Arzu Gezent
2016-2019: Arzu Gezent
2019-2022: Arzu Gezent

Kurucu Başkan: Dr. Hülya Karataş

Kurucu Üyeler:

Kurucu Üye: Prof.Dr. Gülruh Albayrak-Biyolog

1969 yılında Konya’da doğdu. İstanbul Yeşilköy 50.Yıl Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuş ve İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji-Genetik yüksek lisans programını tamamlamıştır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji-Genetik programında doktora programına başlayıp İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Doktora ünvanını aldıktan sonra aynı birimde Yardımcı Doçent olarak görev almış, takip eden yıllar içinde Doçent ve Profesör olmaya hak kazanmıştır.

Uluslararası dergilerde 2, ulusal dergilerde 3 adet makalesi; ulusal kitaplarda 5 adet bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Tamamlanmış 6 Yüksek Lisans, 4 Doktora tezine danışmanlık yapmış, halen 10 lisansüstü tezin danışmanlığını yürütmektedir. Çok sayıda iç ve dış kaynaklı projede yürütücü olarak görev almıştır. Halen İstanbul   Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler   Biyoloji   ve   Genetik Bölümü’nde çalışmaktadır.

Bir kız çocuk annesidir.

Kurucu Üye: YILDIZ SOYDAN

Eskişehir doğumludur. Ankara Ünv. İktisat Fakültesi mezunudur. 1976 yılında Anadolu Bankasında memur olarak işe başladığı bankacılık hayatına, Halk Bankası’nda şube müdürü olarak devam etmiş ve 2007 yılında emekli olmuştur. 2007 yılında TÜKD Bakırköy Şubesi kuruluşunda görev almış ve iki dönem muhasip olarak görev yapmıştır. 2 çocuk annesidir.

BAKIRKÖY ŞUBESİNİN KURULUŞUNDAN İTİBAREN ÖNE ÇIKAN FAALİYETLERİ;

Çeşitli meslek gruplarından üyeler ile yola çıkan şubemiz kısa zamanda bir grup akademisyenin üye olmasını sağlayarak katılımcı üye profilini genişletmiştir. Faaliyetlerimizin planlanarak gerçekleştirilmesi, üyelerimizin özverili katılımları ve ilçe yerel yönetimleri ile ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortaklaşaverdikleri destekler ile bugüne kadar devam etmiştir.

TOPLANTI, PANEL, EĞİTİM, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

2007-“Evrim Kuramı” konusunda  İ.Ü.Fen Fakültesi  Moleküler  Biyoloji ve Genetik  Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Ertan’nın davetli olduğu önemli bir panel düzenlendi. Prof.Dr. Haluk Ertan Avustralya'da New South Wales University'de araştırmalarını sürdürdü. Halen aynı üniversitede konuk öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Haluk Ertan'ın ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış makalerinin yanı sıra, evrim kuramı ve Charles Darwin başta olmak üzere, popüler bilim konularında kaleme aldığı çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

2007-2008-Eğitim Etkinliklerinde “Kadın Eğitilmeli” sloganı ile bu tema işlenmiştir. Yerel Yönetim ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile ortak çalışmalar ve Halk Eğitim Merkezlerinde seminerler düzenlenmiştir.

2010- Avrupa Birliği ve T.C.  Hükümeti ile ortak finanse edilecek “Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi konulu hibe programına Bir El Bin El” başlıklı proje ile katılım yapılmıştır.

2011- Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesinde “Kadının Karar Mekanizmasındaki Temsili ve Gücünün Arttırılması” konulu iki günlük seminer düzenlenmiştir. 1. Gün Moderatörlüğünü İKKB ve TÜKD Genel Başkanı Av.Nazan Moroğlu’nun 2. Gün Moderatörlüğünü Doç.Dr.Meltem Ünal Erzen’in yapmış olduğu panel niteliğindeki seminerde konuşmacılar:

Eski Devlet Bakanı Sn. Işılay Saygın, Av.Aydeniz Tuskan, Dr.Lale Aytaman Vali (E 20.dönem Muğla Valisi) Sn.Aylin Kotil, Prof.Dr.Gönül Balkır, Prof:Dr.Nevin Gaye Erbatur(Adana Milletvekili), Sn.Aynur Bektaş TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Bşk. ,  Sn..İnci Beşpınar İBB mec.Üyesi, Doç.Dr.Zeynep Karahan Uslu TOBB Ünv.Görsel İletişim Böl. Bşk  Konuşmacı olarak katılmışlardır.

2013- Bakırköy ilçemizde bulunan dört orta öğretim okulu ve ilçe Milli Eğitim işbirliği ile velilere, ”Çocuk Ne Konuşur Veli Ne Anlar “ evebeyn ergen ilişkisini konu alan paneller düzenlendi.

2014- TUKD Bakırköy Şubesi Başkanımız Arzu Gezent, Aralık ayında Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı seçilmiştir.

2015- TUKD ‘nin hazırlamış olduğu “Girişimcilik Eğitimi ile Kadının Girişimci Ruhunun İş Hayatına Kazandırılması” projesine, Bakırköy Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Komisyonu ile kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunun proje ortağı olarak katılımları sağlanmıştır. Bu proje Konusu günümüze kadar, gerek belediye gerekse İstanbul Üçüncü bölgeye dahil olan dokuz ilçenin Kent Konseyleri Kadın Meclisleri ile birlikte yürütülmüştür.

2015- TUKD Bakırköy Şubesi ve Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile Belediyemize ait Bakırköy’de bulunan, Kadın Danışma Evi’ nin ,Özge Can Kadın Dayanışma evi olarak yeniden açılışı yapılmıştır. Derneğimiz ve Kent Konseyi üyelerinden gönüllü çalışan bir avukat ve belediye çalışanlarından bir sosyolog halihazırda bu mekanda hizmet vermektedirler.

2016- Beylikdüzü Kent Konseyi   Kadın Meclisi’nin çağrısı ile İstanbul 3. Bölge Kent Konseyi Kadın Meclisleri grubu olarak, “Çocuk İstismarları ve Kadına Şiddet” konulu ortak çalışmayı başlatmış ve bu çalışma toplantıları, her ay bir İlçe Kadın Meclisinin yaptığı davet ile, kendi bölgesinde yapmış olduğu toplantılar 2018 yıl sonuna kadar devam etmiştir. Bu projeye Bakırköy, Beylikdüzü, Avcılar, Silivri, Küçükçekmece, Çatalca, Arnavutköy, Bahçelievler, Bağcılar, Kent Konseyi Kadın Meclisleri katılmıştır.

Ortak amaç doğrultusunda; Görsel basın bildirisi, seminer ve paneller ile “Çocuk İstismarı ve Kadına Şiddet” ve “Kadının İş Gücünün Arttırılması” konusunda birçok etkinlik yapılmış ve bu toplantılarda özellikle TÜKD’nin Genel Projesi olan Aktif Kadın Yurttaş Eğitimi ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi konuları anlatılarak dernek amaç ve tanıtımımız ve Kadın gelişiminde derneğimizin verdiği önem ve projelerini tanıtma fırsatı yaratılmıştır.

2016- Başkan Arzu Gezent’in moderatörlüğünde, Av. Nazan Moroğlu ve psikolog Metin Gökdemir tarafından, Bakırköy Belediyesi bünyesindeki 50 erkek personele Toplumsal Cinsiyet Eğitimi verildi.

2016- Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet’in Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin olarak yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi’nin tanıtımı ile ilgili olarak Türk kadınlar Birliği’nin   Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin sunumu ve tanıtımı, üç günlük çalıştay ile Lüleburgaz’da yapıldı. Bu çalıştaya sivil toplum kuruluşu olarak TUKD Bakırköy şubesi davet edilmiş, derneği temsilen başkan Arzu Gezent katıldı.

2017- Şubat ayında TUKD Bakırköy Başkanı Arzu Gezent’in moderatörlüğünde; İstanbul Barosu Başkan Av. Mehmet Durakoğlu, TUKD geçmiş dönem Genel Başkanı Av Nazan Moroğlu, eski bakan Av. Önay Alpago’nun konuşmacı olduğu, “Anayasa Değişikliği Neler Getiriyor” konulu panel düzenlendi.

2017- Çanakkale Ticaret Odası ‘nda “Çanakkale Atatürk ve Kadın” konulu yağlı boya resim sergisi açıldı. Bir hafta süre ile sergi açık kaldı. İstanbul Bakırköy’de bulunan HK sanat galerisinde yağlıboya resim dersi alıp resim yapan kadınların eserleri 2-7 Mart tarihleri arasında sergilendi. Sergi yerel basında büyük ilgi gördü.

2018- Yıl içinde TOBB ‘nin ev sahipliğinde, Kadın Girişimciliği Olgusu’nun arttırılmasına ilişkin, bilgi alışverişi ve geleceğe yönelik planların hazırlanması için İstanbul’da üç büyük toplantı yapıldı.

2018-Türkiye Barolar Birliği Hukuk Okur Yazarlığı HOY, Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi katılımları ile ortak ve TÜKD Bakırköy Şube ev sahipliğinde “Hukuk Okur Yazarlığı” seminerleri düzenlendi. Dört ayrı başlık altında iki ay devam eden seminerlerimizde TBB’ den tedarik edilen, konularında deneyimli hukukçuların  anlatımları ile ;

                        “Çocuk İhmal ve İstismarı”

                        “Aile İçi Şiddet”

                        “Site ve Apartmanlarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları”

                        “Hasta Hakları”

Konuları işlenmiş ve her seminer için en az kırk kişilik katılımcı sağlanmış ve bu kişilere sertifikaları verilmiştir.      

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

2017-2018-2019 yıllarında Bakırköy’de bulunan Amatör Tiyatro topluluğu , Tiyatrogen ile birlikte üç adet sosyal sorumluluk projesi kapsamında  konusu, toplumu bilinçlendirmeyi hedef alan tiyatro çalişmaları yapıldı.

                        “Toto İş Arıyor” Okuma alışkanlığı ve okulu sevdirme konulu çocuk oyunu

                        “Rahmetli de Sollardı” – Trafik konulu komedi

                        “Sahte Cennet” – Gençliği bağımlılık konusunda bilinçlendirme

Bu aşamada proje bazlı toplam 16 oyun sergilendi.

Sosyal sorumluluk projelerine ilave olarak, kültür mirasımız Karagöz-Hacivat gösterisi dört oyun şeklinde, Bakırköy Belediyesi Altan Erbulak sahnesinde sonbahar-kış ve ilkbahar aylarında ayda bir Pazar günleri ücretsiz olarak oynandı.

2018-2019 yıllarında Anneler Günü etkinliklerinde, Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Balo salonunda, ortak düzenleme ile ücretsiz sahne sağlanarak, Bakırköy’deki kadınlarımızın katılımları ile oluşturulmuş, Yörem Folklor ekibinin gösterileri halkımıza sunulmuştur.

2019- Şubemiz başkanı Arzu Gezent’in destek ve öncülüğünde, ilk olarak bu yıl üniversite talebesi 6 kız öğrenciye burs imkanı sağlanmıştır. Bu burs projesinin finasmanı, şimdilik tamamiyle dernek üyelerimizin bağışları ile sağlanarak bir gönül köprüsü tesisine çalışıldı. Gelecek yıllarda bu burslu kızlarımızın sayısını arttırmak hedefimiz olacaktır.

2019 yılı içinde TÜKD Genel Merkez tarafından tüm şubelerde dernek içi eğitim olarak Kadının İnsan Hakları Derneği ile işbirliği içinde projelendirilen, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi yapılmış ve Bakırköy şubesi Sarıyer, Ataşehir şube üyeleri ve bursiyerleri ile eğitime katılmıştır.