İSTANBUL ŞUBE

2019-22 Dönemi:

Şube Başkan Ad Soyadı: Güldal Göymen

Şube Başkan E-mail Adresi:guldalgoymen@hotmail.Com

YÖNETİM KURULU ASİL

Şube Başkanı Oya Güldal Göymen
2. Başkan Bedriye Zehra Canfesçi
Şube Sekreteri Rahşan Bilge
Şube Saymanı Ayşe Günsun Gülen
Cır Emine Sebilcioğlu
Üye Nilgün Kayın
Üye Lale Karaca
Üye Melda Bayraktaroğlu
Üye Zeynep Kurtulan

YÖNETİM KURULU YEDEK

Oya Akıncı
Zeynep Sağlam
Emine İspir
Emine Sebilcioğlu
Sema Timuçin Gürses
Gülcan Ay
Çerağ Ömerbaş Onmuş
Emine Sezer
Vedia Gözde Oral

DENETİM KURULU ASİL

Rengin Türksoy
Mükâfat Odabaşı Yaman
Başak Ovacık

DENEYİM KURULU YEDEK

Ezgi Birdal
Emel Kutluca
Hidayet Yılmaz

Şube Adresi: Ergenekon Mh. Cumhuriyet Cd. Kolay Apt No 187/2 Harbiye Şişli

Web:www.tukdist.Org

E-mail Adresi: istanbul@tukd.org

İSTANBUL ŞUBESİ KURULUŞ TARİHÇESİ

Kuruluş Tarihi: 2008

Kurucu Başkan: Dr.Başak Ovacık- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Kurucu Üyeler: Saba Akpir Ulusoy, Eser Alkın, Semra Talay, Sevil Çetin, Esra Yaycıoğlu

Kuruluş Tarihçesi:

1949 yılında İstanbul’da kurulmuş bir dernek olan TÜKD’ye 2008 yılına kadar tek şube olarak İstanbul Genel Merkez üye kaydı yapabiliyordu. Dernekler mevzuatında 2008’de yapılan bir değişiklik ile üyelerin şubelere kayıt yaptırması gereği doğduğundan bu köklü kuruluşun en kıdemli üyelerine sahip olan İstanbul Şubesi Başak Ovacık’ın başkanlığında, Saba Akpir Ulusoy’un ikinci başkanlığı ile kuruldu. İstanbul Şubesi 12 yıldır güçlü üye altyapısı ile çok sayıda üniversite öğrencisine burs desteği sağlamakta ve bursiyer öğrencilere yönelik çok başarılı destek ve mentorluk projeleri sürdürmektedir.

Yıllara Göre Dönem Şube Başkanları:

2008 Nisan-2008 Aralık: Handan Tuncel
2008 Aralık-2009 Eylül: Saba Ulusoy (vekaleten)
2009 Eylül-2010 Ocak: Semra Talay
2010 Ocak-2010 Eylül: Deniz Solmaz
2010-2012: Nezihe Bilhan
2012-2022: Güldal Göymen
 

Kurucu Başkan: Başak Ovacık

1973 yılında Antalya’da doğan Ovacık, lise öğrenimini Antalya Anadolu Lisesi’nde, tamamladı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını London School of Economics’de European Studies alanında gerçekleştirdi. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden doktora derecesini, “Kadın STK’ların Yasamadaki Rolü” üzerine yaptı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde İngilizce ve Türkçe olarak “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” dersleri vermektedir.

Annesinin Tükd Antalya şubesinde uzun yıllardır görev alması nedeni ile TÜKD ile çok küçük yaşta tanışmıştır. İlkönce Antalya şubesine üye olan Ovacık’ın, İstanbul’a taşınması nedeni ile üyeliği İstanbul şubesine aktarılmıştır. Genel Merkez Yönetim Kurulunda farklı görevlerde, 2013’te İstanbul’da yapılan uluslararası konferansta IFUW LAC (LocalArrangementCommittee) üyesi olarak görev yapmıştır. 2016-2019 döneminde  GWI (GraduateWomen International) Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcısı olan Ovacık 2019-2022 döneminde bu görevi devam ettirmektedir.  

Kurucu Üyeler

Kurucu Üye: Saba Akpir Ulusoy-Biyolog, Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı

1971 yılında Istanbulda doğan M.Saba Akpir Ulusoy, lise eğitimini Lycée Français PierreLoti'de tamamladıktan sonra Istanbul Universitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirmiş ve aynı bölümde  asistan olarak görev alarak, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmiştir.

1999-2000 yıllarında Tulane University Medical School Biochemistry Department'da misafir doktora öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürenSabaUlusoy, kızlarının doğumundan sonra üniversitedeki görevinden istifa etmiş ve 2006 yılında Lycée Français Pierre Loti'de Biyoloji Öğretmeni olarak çalışmaya başlamıştır.

Halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir.

Genel Başkanlarımızdan Dr.Z.Ersan Akpir, annesidir ve derneğe  1997 yılında üye olmuştur.

2000- 2002 dönemi Yönetim Kurulu üyeliğide dahil olmak üzere dernek bünyesinde birçok görev alan Ulusoy, 2008 yılında Kurucu Başkan Başak Ovacık ile birlikte Istanbul Şubesinin kuruluşunda II.Başkan olarak çalışmıştır. Halen İstanbul şubesinin üyeliği yanısıra Biyologlar Derneği ve Fransa'da kar amacı gütmeyen dernek statüsünde olan

"EcoleFrancophone de Musiqued'Istanbul" ve "Associationdesanciensélèves de LFPL" (Pierre LotiLisesiMezunlarDerneği) üyesi, iki dernekte de yönetim kurulunda aktif görev almaktadır. Halen Ecole Francophone de Musiqued' Istanbul'un Yönetim Kurul Sekreterliği görevini sürdürmektedir.

KURULUŞUNDAN BUGÜNE İSTANBUL ŞUBE FAALİYETLERİ:

İstanbul Şubesi olarak “Dostluk Köprüsü” projemiz çerçevesinde 300 başarılı kız üniversite öğrencisine burs vermekteyiz. Kız öğrencilerimiz ve burs verenleri arasında mentorluk esasına uygun olarak dostluk köprüleri kurarak bu çok başarılı ancak ailelerinden uzak okuyan maddi manevi desteğe ihtiyaç duyan kızlarımızın özlediğimiz bireyler olarak yetişmeleri için destek oluyoruz. Söz konusu proje kapsamında iki milyona yakın öğrencinin üniversite sınavına girdiği ülkemizde adeta bir mucize gerçekleştirerek ülke sıralamasında ilk 5000’e giren kız öğrencilerden şubemize yapılan başvurular arasından en başarılı bir o kadar da ihtiyaç sahibi olanlar arasından seçim yaparak öğrencilerimizi burs verenlerle buluşturuyoruz.

2010 yılında başlattığımız projemiz kapsamında 540 mezun öğrencimiz mevcuttur. Öğrencilerimizin burs verenleri ya da üyelerimiz vasıtasıyla iş ve ya staj bulmaları konusunda aracılık ediyoruz.  Mezunlarımız meslek sahibi olduktan sonra derneğimize üye olup kendileri de diğer öğrencilere destek olabiliyorlar.

Onlara sadece burs vermekle kalmıyor akademik, kişisel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.

Akademik Gelişimlerini takip edip her sene not ortalaması 3 ve üstü öğrencilerin başarılarını ödüllendiriyoruz. Kişisel gelişimlerine yönelik İstanbul Şube Akademi Projesi kapsamında çeşitli eğitimler, sohbet programları ve seminerler düzenliyoruz. Alanında çok başarılı kuruluşlardan öğrencilerimiz için koçluk programları alıyoruz. Yabancı Dil Çalışmaları düzenliyoruz. Kültürel Gelişimlerine yönelik tiyatro, bale, sergi gezileri düzenliyoruz.

Her sene öğrencilerimizin yazma yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve teşvik edilmesi için kompozisyon yarışması düzenliyoruz. Böylece hem dernekle bağları güçleniyor hem de ödül kazanma imkanları oluyor.

Öğrencilerimizin Sosyal Sorumluluk Bilincinin gelişmesine yönelik yaz tatillerinde gerçekleştirebilecekleri Sosyal Sorumluluk Projeleri üretip, çalışmalarını takip ediyoruz.

Her sene tüm üyelerimize ve misafirlerimize yönelik yeni yıl etkinliği yapıyoruz. Bu etkinlikte opera, tango, müzikal gibi bir gösteri organize ediyoruz.

Ayrıca üyelerimize yönelik olarak yılda iki kere dernek merkezimizde önemli konular ve konuklar eşliğinde danışma dayanışma toplantıları yapıyoruz.

Bunlara ilaveten AKYE (Aktif Kadın Yurttaş Eğitim) projesi kapsamında Şişli Belediyesi ile işbirliği içinde ÇİMENEV Bilim ve Sanat Merkezi Şişli’de ve Esenler’de Açev ile birlikte MELEK KÖNİ Kadın Eğitim merkezinde çeperlerdeki kadınların eğitimlerine yönelik sohbet ve eğitim çalışmaları yapmaktayız. Kars Arpaçay Köy Derneği’nde de yine kadınların eğitimi ve topluma kazandırılması için eğitimler düzenledik.

2019 yılında Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile yapılan işb irliği kapsamında projelendirilen ve tüm şubelerde dernek içi eğitim olarak yapılması planlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi şubemizde üye ve bursiyerlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.