EDİRNE ŞUBE

2019-22 Dönemi:

Şube Başkan Ad Soyadı: Vildan Yazıcı

Şube Başkan E-mail adresi: vildanyazc@yahoo.com

Yönetim Kurulu Asil

Şube Başkanı Vildan Yazıcı
2.Başkan Melike Özbey
Şube Sekreteri Işıl Güzey
Şube Saymanı Nadire Gül Özbasaran
Cır Gözde Emel Baktar
Üye Nurten Kasapoğlu
Üye Jülide Tozkır
Üye Emine Yaravlı

YÖNETİM KURULU YEDEK 

Gülnur Öztürk
Fatma Bayko
Tülay Demiralay
Şule Parlar
Serpil Koçmer
Nilgün Şenoglu

DENETİM KURULU Asil

Seniye Sezen
Gülsevim Yumuk
Sahide Agaoglu

DENETİM KURULU YEDEK

Nergiz Sivrikaya Güç
Güney Gürkan
Nebahat Çavuş

Şube Adresi: Abdurrahman Mh. Hacı Yahya Köprü Yolu  Mh.No20K3/9

EDİRNE ŞUBE KURULUŞ TARİHÇESİ

Kuruluş Tarihi: 04.03.2002

Kurucu Başkan: Prof.Dr.Kıymet Tunca Çalıyurt 

Kurucu Üyeler: Emel Gönenç Güler, Gülsevim Yumuk Günay, Gülay Altun

Kuruluş Tarihçesi:  

Kadınların yaşadığı pek çok sorununun çözümüne öncelikle “kadının iş dünyasında statüsünün güçlendirilmesi ile başlanmalıdır” düşüncesinde iken; 2001 yılında araştırmacı olarak Montreal’de Concordia Üniversitesi’nde bulunduğu sırada IFUW (International University of Women) ile tanışan Kıymet Çalıyurt, Türkiye’ ye döndükten sonra o zaman adı IFUW olan federasyonun İstanbul Şubesi’ ni arayıp , İstanbul Şubesine üye olmak istediğini belirtmiştir. Türkiye şubesi (TÜKD) Genel Başkanı Sayın Dr. Ersan AKPİR’den randevu alarak , gerçekleştirdikleri ilk toplantı da Ersan Başkan Edirne Şubesini kurmayı teklif etmiştir ve Edirne Şubesi’ nin kuruluşu hakkında yol göstermiştir. Motive edici bu toplantıdan sonra zamanın Trakya Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Osman İNCİ ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, Kıymet Çalıyurt, IFUW, TÜKD hakkında bilgi vermiş ve ardından TÜKD Edirne Şubesi kuruluşu için desteklerini talep etmiştir. TÜKD Edirne Şubesi’ nin Edirne ve Trakya Üniversitesinde kadın sorunlarının tartışılması, araştırmalar yapılması ve raporların hazırlanması konusunda fark yaratacağını belirtmiştir. T.Ü. Rektörü Prof.Dr.Osman İNCİ den kuruluş  konusunda her türlü desteği alan Çalıyurt , ardından 100 adet derneği anlatan ve Edirne Şubesinin kuruluş hazırlığını duyuran davet mektubunu öğretim üyelerinin kapılarının altından atarak kuruluşun ilk adımlarını atmıştır. Ardından Prof.Dr.Ülfet Vatansever, Prof.Dr.Gülay Altun, Prof.Dr.Emel Gönenç Güler, Doç.Dr.Gülsevim Yumuk Günay, Dr.Öğr.Üyesi Tülay Demiralay, Dr.Öğr.Üyesi İlke Oruç, Dr Öğr. Üyesi Ebru Boyacıoğlu, Öğr. Grv. Vildan Yazıcı ve Ezgi Yetkiner Edirne Şubesi kuruluşuna önemli destekler vermişlerdir.

Trakya Üniversitesi Konservatuar Konferans Salonunda muhteşem bir açılışla şube açılışı gerçekleşmiştir.

TÜKD Edirne Şubesi’ nin ilk yönetim kurulunda, Trakya Üniversitesi ile Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi kurulması maddesi kabul edildi. TÜKD Edirne Şubesi vizyonu ile kadın sorunlarının çözümünde ve kadın haklarının savunulmasında siyaset üstü, eleştirel ve sadece kadın sorunlarının çözümüne odaklanan yaklaşımı ile diğer sivil toplum örgütlerinden çok farklı bir yaklaşımı benimsemiştir. Kuruluş günü dört öğrenciye burs vermeye başlamıştır ve bu sayı çok kısa zamanda yirmiye ulaşmıştır. Sosyal sorumluluk projeleri ile yola çıkan Edirne Şubesi, yılbaşında, Çocuk Sitesinden ve toplum merkezlerinden yüz çocuğa düzenlediği eğlence, bahar aylarında Trakya Üniversitesi Sarayiçi Yerleşkesinde yüzelli çocuk için düzenlediği uçurtma festivalleri ile efsaneler yaratmıştır. TÜKD Edirne Şubesi, Atatürk’ ün ilke ve devrimleri yolunda çok daha başarılı işler yapmaya devam edecektir.

Yıllara Göre Dönem Şube Başkanları:

2002-2004                Kıymet Tunca Çalıyurt
2004-2006                Vildan Yazıcı
2006-2008                Tülay Demiralay
2008-2010                Ebru Boyacıoğlu
2010-2012                Kıymet Tunca Çalıyurt
2012-2014                Ezgi Yetkiner
2014-2016                Serpil Koçmer
2016-2019                Melike Özbey
2019-2022                Vildan Yazıcı

Kurucu Başkan: Prof.Dr.Kıymet Tunca Çalıyurt 

Profesor Dr Kıymet Tunca Çalıyurt, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde çalışmakta olup Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanlığı (Certified Fraud Examiner - 2005) ve Mali Müşavirlik (2000) unvanlarına sahip üyesidir. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi (zamanında İİBF işletme bölümü) mezun olduktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finans ABD' da gerçekleştirmiştir. Londra  Metropolitan Universitesi' nde "Muhasebede sosyal sorumluluk" konusundaki doktora sonrası çalışmasını gerçekleştirmiştir(2004). Araştırma konuları; muhasebe, dış denetim, yolsuzluk inceleme, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal yönetişim, iş ahlakı. Prof. Çalıyurt; Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk (IGonGFE & SR) Grubu ve Uluslararası Kadın ve İş Dünyası Grubu' nun (IWBC) kurucusu ve konferans serilerinin başkanıdır.

Kurucu Üyeler:

Prof. Dr. Emel Gönenç Güler

Antakya doğumlu olup, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesin de tamamlamıştır. Halen Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Turizm Bölümünde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Edirne şubesinin kuruluşundan beri aktif üyesi olup, AB Sınır ötesi İşbirliği projelerinde derneğimizin proje ortağı olarak yer almasında büyük katkılar sağlamıştır.

Doç Dr.Gülsevim Yumuk Güney

Tekirdağ doğumlu olup, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesinde, doktora çalışmalarını Namık Kemal Üniversitesinde tamamlamıştır. Halen Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Turizm Bölümünde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Edirne şubesinin kuruluşundan beri aktif üyesi olup , birkaç dönem derneğimizin muhasebe ve denetim işlerini yürütmüştür.

Prof. Dr. Gülay Durmuş Altun

Kayseri doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında eğitimini tamamladı.

1994 yılında tıpta uzmanlık öğrencisi olarak çalışmaya başladığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda 2000 yılında yardımcı doçent oldu. 2006 yılında Nükleer Tıp doçenti ve 2011 yılında da profesör unvanını almaya hak kazandı. 2003 yılında Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde başladığı Fizyoloji doktorasını 2008 yılında tamamlayarak Fizyoloji Uzmanı oldu.

Halen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkalığı görevini sürdürmektedir.

Edirne Şubesinin Kuruluşundan itibaren öne çıkan faaliyetleri:

Üniversite de bir grup akademisyen ile yola çıkan şubemiz, kısa zamanda çeşitli meslek gruplarından üye kaydıyla üye profilini genişletmiştir. Faaliyetlerin planlanması, üyelerin yetenekleri doğrultusunda başarılı bir şekilde yürütülmüştür.

Projeler:

AB Projeleri:

1. 2006 PHARE programı- Küçük ölçekli Projeler Fonu, Sınır Ötesi İşbirliği

Proje Adı             : İki Farklı Kültürün Tarihi ve El sanatları

Proje Yürütücüsü: Bulgaristan- Haskovo ARCD

Proje Ortağı         :  T.Ü.K.D Edirne Şubesi

Proje kapsamında kadın el sanatları ile ilgili her iki bölgede tanıtım çalışmaları   yapılmıştır.

2. 2008 IPA CBC Programı

Proje Adı             : Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Ağı

Proje Yürütücüsü: Bulgaristan- Yambol CEPSI

Proje Ortağı         :  T.Ü.K.D Edirne Şubesi

Türkiye- Bulgaristan Sınır ötesi işbirliği çerçevesinde Yambol -Center For Educational Programs And Social Initiatives /Cepsi/ Derneği Ile Edirne Kent Konseyi ve Edirne Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Partnerliğinde yürütülen Bulgaristan– Yambol, Haskovo ve  Burgas, Türkiye - Edirne ve Kirklareli illerini kapsayan “Establishment and Activity of a Regional Center of Nongovernmental Organizations from Bulgaria and Turkey”

3. 2012 Trakya Kalkınma Ajansı

 Proje Adı             : Sağlıklı Gıda Eğitimi Sertifikası

 Proje Yürütücüsü: Trakya Üniversitesi Arda M.Y.O

 Proje Ortağı         :  T.Ü.K.D Edirne Şubesi

 Valiliğe bağlı Toplum merkezlerinden 2 grup halinde toplam 50 kadına sağlıklı gıda eğitimi ve hıjyen konusunda eğitim düzenlenmiş ve sertifika verilmiştir.

4. 2014 Sabancı Vakfı ve BM

Proje Adı             : Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme

Proje Yürütücüsü: EKAMEDER

Proje Ortağı         :  Edirne Belediyesi

Proje kapsamında yapılan tüm TCE eğitimlerine TÜKD Edirne Şube den Vildan Yazıcı, Şahide Ağaoğlu ve Ezgi Yetkiner katılım sağlamıştır. Proje sonunda ortaya çıkan TCE İzleme Grubu temsilcisi Vildan yazıcı olmuştur. Belediyelerin Stratejik planları ve faaliyetlerinin kadına ne kadar duyarlı olduğu her yıl izlenerek, Edirne Belediyesine rapor edilmektedir.

5. 2017 AB projesi ,İnsan kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel kapsamında Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilen

Proje Adı              : "Kurbağalar, Prensler ve Prensesler"

Proje Yürütücüsü : Edirne Genç İş İnsanları derneği

Proje Ortağı         :  T.Ü.K.D Edirne Şubesi, Kurbağa ve salyangoz Toplayıcıları Derneği

Proje kapsamında, kurbağa ve salyangoz toplayıcıların ailelerine yönelik psikolojik destek ve sosyalleşmeleri amacı ile, iki ayrı grupta toplam 80 kadın ve çocuklarına yönelik eğitim çalışması derneğimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri:

 • 2003 yılından 2017 yılına kadar her yıl uçurtma festivali düzenlendi. Festival katılımcıları, Edirne Valiliğine bağlı Toplum merkezlerindeki ve SHCEK bağlı Çocuk Sitelerindeki 7-11 yaş aralığındaki 150-200 çocuk ve üniversiteden gönüllü öğrencilerimiz. Amaç; çocukları eğlendirmenin yanısıra, üniversiteli gençleri rol model olarak görmelerini sağlamaktır.
 • Valiliğe bağlı Toplum Merkezlerinde Kadının İnsan hakları eğitim programları ve çocuklara yönelik, bursiyerlerimizle planlanan etüt çalışmaları belli aralıklarla yapılmıştır.
 • 2003 yılından itibaren Edirne Valiliğine bağlı Toplum merkezlerindeki ve SHÇEK bağlı Çocuk Sitelerindeki 7-11 yaş aralığındaki 150-200 çocuk ve üniversiteden gönüllü öğrencilerimizin katılımı ile yılbaşı eğlenceleri düzenledik. Dezavantajlı bölgelerden gelen bu çocuklarımıza, güzel bir ortamda sponsorlarımızın katkıları ile hediyeler, yılbaşı pastası ve animasyonlar ile unutamayacakları bir gün yaşattık.

Eğitim Faaliyetlerimiz:

 • Kuruluşumuzdan çok kısa bir sure sonar 2004 yılında Ankara Şubesinden sevgili Nevşin Karabulut’un katılımı ile CEDAW konulu bir çalıştay gerçekleştirdik.
 • 2011 yılında Makedonya da “Kadın ve İş Dünyası” konulu uluslararası konferansın düzenleyicileri arasında Trakya üniversitesi ile birlikte yer aldık.
 • Üniversitelerin açılışı ile birlikte başladığımız bursiyer ve üyelere yönelik eğitim çalışmalarımızı gündemi takip ederek gerçekleştirmekteyiz. Öne çıkan konular; CEDAW, 6284, Feminizm, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Cinsel İstismar ve şiddet , Kariyer Planlama, Stres Yönetimi ve doğru nefes teknikleri.
 • Edirne de kadın çalışmaları yapan örgütlerle birlikte hareket ederek oluşturduğumuz “Edirne Kadın Dayanışması” içinde aktif yer alarak, önemli gün ve haftalarda ya da gümdemi olumlu yada olumsuz meşgul eden konularda bilgilendirme çalışmaları yada basın bildirileri yapmaktayız.
 • Genel Merkezimizin 2020 de başlatmış olduğu TCE projesinin, Proje Koordinatörü olarak şube başkanımız Vildan Yazıcı görevlendirilmiş ve ilk Toplumsal Cinsiyet Eşitliği semineri 04.01.2020 tarihinde Edirne de, geniş üye ve bursiyer katılımı ile gerçekleştirildi.

Kültür ve Sanat Faaliyetlerimiz:

 • Yazar, söyleşi, imza günü davetlerimiz; Erendiz Atasü (2008), Ayşe Kulin (2009), Buket Uzuner (2012), Özlem Özdemir (2019)
 • Kadın emeğininin değerlendirilmesi kapsamında, 2004-2010 yılları arasında 8 Mart haftasında, Kadın eserleri sergisi düzenlenmiştir.
 • 2013 yılında “Göç” temalı Belgesel film gösterimi düzenlenmiştir. Konuklarımız Sinema ve tiyatro sanatcısı Gülsen Tuncer ve Yönetmen Engin Ayça ayrıca yönetmenler ile film üzerine söyleşi yapılmıştır, aynı esnada fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan ‘ın “Göçün orta yeri hüzün” isimli fotoğraf sergisi de düzenlenmiştir.
 • 2014 yılında, Samsung sponsorluğunda, fotoğraf sanatçısı Yalçın Savran tarafından çocuklar için atölye çalışması yapıldı ve ardından “Edirne nin Fotoğraf Umutları” isimli sergi düzenlendi, aynı yıl yine dernek üyelerimize de atölye çalışması yapıldı ve “ Birgün” isimli sergimiz düzenlendi, sertifikalar dağıtıldı.
 • 2014 yılında 2. Belgesel film günlerini Gülsen Tuncer’in danışmanlığında gerçekleştirdik. Filmlerin teması; “Çocuk İstismarı ve Ensest” idi.Film gösteriminin ardından Gülsen Tuncer’in moderatörlüğünde , Av. Nazan Moroğlu nun ve psikolog Esra Selvi nin katılımı ile Çocuk gelinler ve çocuk istismarı konusunda bir panel gerçekleştirdik.
 • 2018 yılında, Uçan Süpürge ve Filmmor işbirliği ile sinema günleri etkinliğimize “Kadın ve Yaşam” konulu uzun metrajlı film gösterimi düzenledik. Filmin ardından yönetmenler ve sanatçı Ayten Uncuoğlu ile birlikte filmler üzerine söyleşi gerçekleştirdik.

Burslar, bursiyerler

Faaliyet alanımızın önemli bir kısmında yer alan bursiyerlerimizi Genel Merkezimizin Burs Yönetmeliği çerçevesinde seçmekteyiz. Sayıları belirlerken de bağışçılarımıza bir gönül köprüsü kurmaya çalışıyoruz.

Kuruluşumuzda 4 kişi ile başladığımız burslarımızı her yıl artırarak ortalama 20-25 kişi arasına çıkardık. Başarılı kız öğrencilerimize verdiğimiz burs kızlarımızın mezuniyetlerine kadar devam etmektedir. Bugüne kadar 100 ün üzerinde mezun öğrencimiz bulunmaktadır. Bir kısmı ile iletişimimiz hala devam etmektedir.

Her ay burs günümüzde bir eğitim veya bir etkinlik planlayarak bir araya gelmekteyiz. Mezun bursiyerlerimizin mezuniyet günlerinde de yanında olarak onlara TÜKD nin bir parçası olduklarını hissettirmekteyiz.