BOLU ŞUBE

2019-22 Dönemi:

Şube Başkan Ad Soyadı: Hande Dağdeviren

Şube Başkan E-mail adresi: aysegulhande@gmail.com

YÖNETİM KURULU ASIL

Şube Başkanı Hande Dağdeviren
2. Başkan Fatma Sırmatel
Şube Sekreteri Yeliz Temizkan
Şube Saymanı Arzu Beykoz
Cır Hacer Alpteker
Üye Şükran Namdar
Üye Emine Özdoğan

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Arzu İlçe
Fatma Kubilay
Ayten Özcan
Rabia Keçialan
Azra Bozcaarmutlu
Semra Kocabaş

DENETİM KURULU ASİL

Gülşen Dinçsoy
Serpil Karakaş
Ümit Ertan

DENETİM KURULU YEDEK

Sedef Gören
Emine Eratay
Elif Yücetürk

Şube Adresi: Bolu Tic.San.Od. Marka Ofs. Borozanlar Mh.  D100 Karayolu Cd.No 42

BOLU ŞUBESİ KURULUŞ TARİHÇESİ

Kuruluş Tarihi: 07.03.2008

Kurucu Başkan: Prof. Dr. Fatma  Sırmatel - Tıp Doktoru

Kurucu Üyeler :Prof.Dr. Melahat Dönmez, Gülşen Dinçsoy, Doç. Dr. Gülsün  Akdemir Evrendilek, Doç.Dr. Gülşen Bağcı Kılıç

Kuruluş Tarihçesi:

Kurucu başkan Prof. Dr.Fatma SIRMATEL’in Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Bolu  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 2007’de geçmesi ile 7 Mart 2008’ de TÜKD Başkanı Sayın BirtenGökyay’ın Prof. Dr. Fatma SIRMATEL’e önerisi ve teşviki ile kurulmuştur. Sırmatel daha once bulunduğu Urfa ilinde bulunan Urfa şubesinin başkanlığını yapmıştır.

Derneğin kurulumunu takiben SIRMATEL, “Mentörlük ve Mentilik” projesine  katılarak TÜKD üyelerini Bolu’da ağırlamış, başkanlık yaptığı  2008-2012 tarihlerinde Rektörlük ve Belediye ile birlikte birçok etkinlikler düzenlemiştir.

Bu süreç içerisinde TÜKD Şubeler Toplantısı düzenlenmiş ve yeni üyeler  alınarak dernek güçlendirilmiştir.

Yıllara Göre Dönem Şube Başkanları:

2008-2012: Prof. Dr. Fatma Sırmatel
2012-2016: Prof. Dr. Rengin Kosif
2016-2019: Prof. Dr. Fatma Sırmatel
2019-2022: Ayşegül Hande Dağdeviren

Kurucu Başkan:Prof. Dr. Fatma Sırmatel - Tıp Doktoru

1955’ de Çorum Sungurlu’da doğdu. İlk-orta-lise eğitimini Sungurlu’da  tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak mezun oldu. Uzman olduktan sonra Gaziantep ve Harran Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde çalışmıştır.  Ayrıca, TorontoÜniversitesi, Sydney Üniversitesi ve Romanya Cluj  Üniversitesi’nde de görev yapmıştır. 1995’de doçent, 2004’de profesör olmuştur. Halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.Uzman doktor ve öğretim üyesi olarak çalıştığı dönemde bir çok bilimsel ve sivil toplum örgütlerinde görev almıştır. Çok sayıda bilimsel kongreye ulusal ve uluslararası düzeyde katılmıştır. 2000 yılında Gaziantep ÇağdaşYaşamı Destekleme Derneği ve 2004’de Şanlıurfa TÜKD’de çalışmış, en son TÜKD’nin Bolu Şubesi’nin kurucusu  olmuştur.

İki çocuğu bulunmaktadır.

Kurucu Üyeler:

Kurucu Üye: Prof. Dr. Melahat Dönmez-Tıp Doktoru

Kırıkkale  doğumlu olup 1973’de  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Dönmez daha sonra İstanbul Şişli Etfal Eğitim AraştırmaHastanesi’nde çalışmaya devam etmiştir. Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiTıpFakültesi’nde kadın doğum doktoru olarak çalışmaya devam ederken bir çok bilimsel çalışmalara katılmıştır. İngiltere ve Almanya’da kendi alanı ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur.

Bilimsel ulusal ve uluslararası bir çok kongrede konuşmacı olarak bulunmuştur.

Sigara ile Savaş Derneği ve bilimsel destek vererek bir çok dernekte görev almıştır.

Kurucu Üye: Doç. Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek - Gıda Mühendisi

Ortadoğu Üniversitesi’nden gıda mühendisi olarak mezun olmuştur. Gıda mühendisi olarak yurt içi ve yurt dışı bir çok üniversitede çalışan Evrendilek, ABD Ohio Üniversitesi’nde,  Antakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmıştır.

Bolu Abant  İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Evrendilek gıda ile ilgili bir çok ulusal ve uluslararsı kongrelerde ve konferanslarda bulunmuş, bir çok projede görev almıştır.

Bir çocuğu vardır.

Kurucu Üye: Doç. Dr. Füsun Ülger-Tıp Doktoru

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Ülger aynı üniversitede Gögüs Hastalıkları Uzmanı olmuştur.

Ankara Eğitim Araştırma Hastahanesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmış, sonradan akademik yer değişikliği yapmıştır.

Kendi alanında birçok bilimsel konferansa katılan Ülger’in ulusal ve uluslararası sunumları  vardır.

Bilimsel derneklerde görev almış ve Türk Toraks Derneği üyesidir.

Kurucu Üye: Dr. Esen Şendağ-Tıp Doktoru

Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Bolu Abant  İzzet  Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıpta uzmanlık öğrencisi olarak çalışmış, akademik görevde yer değişimi nedeni ile Bolu’dan ayrılmıştır.

Kurucu Üye: Gülşen Dinçsoy-Avukat

İstanbul Hukuk Fakültesi  mezunudur. Bolu’da serbest  avukat olarak çalışmaktadır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Kadınlar Birliği ve bir çok kadın kuruluşunda, siyasi bir partinin kadın kollarında görev almıştır.

Kurucu Üye: Doç. Dr.Gülşen Bağcı Kılıç-Eğitimci, Öğretim Üyesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunudur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve ABD’de Indiana Üniversitesi’nde eğitimini sürdürmüştür. Çeşitli  üniversitelerde  görev yapmıştır. Halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Bir çok bilimsel kongrelere, ulusal ve uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır.

Kuruluş döneminde Bolu TÜKD üyesi olarak çalışmış sonra yurt dışına gittiği için dernekten ayrılmıştır.

Bir çocuğu vardır.