ANTALYA KONYAALTI SUBE

2019-22 Dönemi:

Şube Başkan Ad Soyadı: Oya Dabağoğlu

Şube Başkan E-mail adresi: oyadabagoglu@mynet.com

YÖNETİM KURULU ASİL

Şube Başkanı Oya Dabağoğlu
2.Başkan Alev Künefe
Şube Sekreteri Ayşe Güzin Kılıç
Şube Saymanı Leyla Uğur
Cır Serap Canbolat  

Şube Adresi: Muratpaşa Mh. Şarampol Cd.564 Sk. No 4 Muratpaşa

E-mail Adresi: tukdkonyaalti.org.tr

ANTALYA KONYAALTI ŞUBESI KURULUŞ HIKAYESI

 Kuruluş Tarihi: 31.05.2006

Kurucu Başkanı: Alev Küner

Kurucu Üyeler: Alev Küner, Sibel Hasırcıoğlu, Ayten Başaran

Kuruluş Tarihçesi:

Konyaaltı şubemiz 2006 yılında dönem Genel Başkanı Sn. Birten Gökyay’ın teklif ve görevlendirmesiyle üç kurucu üye tarafından Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararıyla kurulmuştur. Sn. Gökyay şube sayısının arttırılmasından yola çıkarak, Ankara, İstanbul ve Antalya’da yeni şubeler açmış ve derneğin güçlenmesini ve daha geniş kitlelere ulaşma imkanını sağlamıştır. Konyaaltı şubemizin faaliyet gösterdiği alan, merkezimizin bulunduğu yoksul ve eğitim düşeyi düşük ailelerin yaşadığı bir bölge olduğu için, bizler alan çalışmaları yapmak için örgütlendik

Kurucu Başkan:

Alev Küner Ziraat Yüksek Mühendisi Aslen İzmirli olan, 1969 yılından itibaren Antalya’da yaşayan Alev Küner, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmıştır. İlk olarak Yetiştirme Yurdu Çocuklarını Koruma Derneğinde, daha sonra 1988 yılında merhum Dr. Sevim Kocaçıtak tarafından kurulan TÜKD Antalya şubesinde 18 yıl süreyle, 3 yıl sekreterlik, 4 yıl başkanlık, komite başkanlıkları olmak üzere çeşitli kademelerde bilfiil görev almıştır. Başkanlık yaptığı yıllar; Antalya Çevre Platformu, Antalya Kadın Platformunun kuruluşunda öncü olmuştur. Antalya’da saygın bir kuruluş olan Antalya Çağdaş Eğitim Vakfın’nın kurucu üyesidir. Antalya’da kadın eğitimi ve sağlığı konusunda çalışmalar yapan Aile Planlaması derneğine çalışmalarını yürütebilecekleri “Alev Küner Toplum Merkezi” binasının yapımını sağlamıştır. Yine başkanlık döneminde TÜKD Antalya şubesinin dernek binasının satın alınmasını sağlamıştır. 2006 yılında Konyaaltı şubesinin kurucu başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2007 yılında derneğin bünyesinde kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Muratpaşa Mahallesinde “Lütfiye Küner Toplum Eğitim Merkezi’nin” açılmasına detsek vermiştir. 2006-2007 yıllarında Antalya’da faaliyet gösteren pek çok sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren ve 31 Mart 2007 tarihinde “Cumhuriyet Mitingi”ni gerçekleştiren “Ulusal Uyanış Platformu”nun kuruluşuna öncülük etmiştir. Halen Türk Eğitim Vakfı Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir. Bir dönem Antalya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapmıştır. Derneğini temsilen Hollanda ve Almanya olmak üzere iki kez yurtdışı kadın konferanslarına katılmıştır.

Yıllara Göre Dönem Başkanları:

2006-2010 Alev Küner Ziraat Y. Mühendisi
2010-2012 Sibel Hasırcıoğlu Eczacı
2012-2014 Canan Cingöz Gıda Mühendisi
2014-2019 Hilal Yıldız Mali Müşavir
2019-2022 Oya Dabaoğlu İşletmeci

Konyaaltı Şubesinin kuruluşun dan itibaren Faaliyetleri:

Konyaaltı şubesinin faaliyet gösterdiği alan yoksul ve eğitim düzeyi düşük ailelerin yaşadığı bir bölge olduğu için, biz alan çalışmaları yapmak üzere örgütlendik. Çalışmalarımızı ve programlarımızı hayata geçirirken üç hedef kitle tespit ettik.  Kadınlar - Gençler - Çocuklar Semt kadınlarıyla birebir ilişki kurarak, onların eğitimi, bilinçlendirilmesi yanı sıra, maddi olanaklarına kavuşmaları, üretici konuma gelmelerini sağlamak üzere projeler hayata geçirdik. Gençlik Kulübü: Semtin gençlerinin ve bursiyer öğrencilerimizin üyesi olduğu Gençlik Kulübünü oluşturduk. Çocuk Kulübü: Semt çocuklarının üyesi olduğu Çocuk Kulübünü oluşturduk. Alev Küner”in Antalya şubesinde görev yaptığı sürece burs komisyonunda çalışmış olması ve o dönem bursiyerlerle şube arasındaki ilişkinin para alışverişinden ileri gitmiyor olmasıydı. Çünkü çoğunluğu başka şehirlerdeki üniversitelerde okuyordu. Konyaaltı şubesine kurunca ilk olarak bu konu tartışılarak Konyaaltı şubemize bir yol çizme kararı aldı.

Aldığımız kararlar:

1. Sadece Akdeniz Üniversitesinde okuyan kız öğrencilere burs vermek

2. Bursiyerlerimizle her ayın ilk cumartesi gün merkezimizde düzenleyeceğimiz kahvaltıda bir araya gelip, burslarını kendilerine elden vermek. Bu şekilde kızlarımıza hem maddi hem manevi olarak destek olabilmek, hem de bir anne titizliğiyle onların durumlarını takip edebilmekti. Bursiyerlerimiz Gençlik Kulübünün üyeleri olarak kendi projelerini üretiyor ve gönüllülüğü öğreniyorlar. Örneğin; bölümlerine göre semt çocuklarına gönüllü olarak ders veriyorlar. KADIN’lara yönelik projeler: 1. Kadın eğitim programları-Kadın bilinçlendirme konferansları-Okuma-yazma kursları 2. Meslek edindirme kursları - Bilgisayar kursu 2 - Mefruşat kursu - Takı tasarım kursu - Aşçılık kursu - Nakış kursu vb. Bu kurslar eğitim merkezimizde, halk eğitim merkezimizin görevlendirdiği öğretmenler tarafından yapılmaktadır.

Çocuk’lara yönelik projeler: Semt çocuklarının bir araya getirerek oluşturdukları “Çocuk Kulübünün” üyesi çocuklarımız için organize edilen etkinlikler: Yaz tatillerinde merkezimizde çocuklar için yaz okulu düzenlenmiştir. Her yıl bu okula devam eden 70 80 civarında çocuk, düzenlenen kurslara ücretsiz devam ederek çeşitli kurslardan istifade etmiştir. Bu kurslar: - Bilgisayar kursu - Maket uçak kursu (THK desteği ile) - Satranç kursu (Bu kursa katılan çocuklarımız yarışmalara katılıp, dereceler almıştır.) - Resim kursu - Müzik, bağlama kursu - Halk oyunları kursu - Origami vb. gibi kurslardır Milli duyguları çocuklara aşılamak ve pekiştirmek amacıyla; Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, merkezimizin bulunduğu sokakta Çocuk Şenliği düzenledik. “Çocuk Kulübü” üyesi çocuklarımız, öğretmenler ve bazı üyelerimizin katılımlarıyla çeşitli gösteriler hazırlayıp, bu şenlikte halkın huzurunda sergilemişlerdir. Aynı şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramında her yıl Çocuk Kulübü üyelerinin hazırladığı gösteriler, merkezimizin terasında ailelerine ve katılan konuklara sergilenmiştir. OKUL ÖNCESİ SINIFIMIZ Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol yapılarak, merkezimizdeki bir oda okul öncesi öğrencilerine tahsis edilmiş ve her yıl 30 yoksul öğrenci ücretsiz eğitim almıştır ve Milli Bayramlardaki gösterilerimize bu çocuklar da katılmıştır.

1. Kültür Sanat 2007 yılında Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle Antalya’daki İlköğretim okulları arasında “Çocuk Gözüyle Şiddet” konulu bir resim yarışması düzenlenmiş ve ödüller verilmiştir.

2. 2008 “Bilişim-İletişim” semineri: - Derneğimiz Sn. Birten Gökyay’ın genel başkanlığı döneminde şubeleri ile birlikte seminerler düzenleyerek, üyelerimizin gelişimi ve bilgi paylaşımı adına çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bunlardan birisi Genel Merkez tarafından Antalya’da 21-24 Şubat 2008 tarihinde düzenlenen ve Konyaaltı şubesi olarak bizim ev sahipliğini üstlendiğimiz “Bilişim-İletişim” semineridir.

3. 29 Ekim 2009 “Cumhuriyet Konseri”: İlk Türk kadın orkestra şefi Sn. İnci Özdik, Cumhuriyet Bayramın kutlamak üzere üyesi olduğu Konyaaltı şubemiz adına AKM’de senfoni orkestrası konseri gerçekleştirmiştir.

4. 2009 yılında Hollanda’nın Utrecht Belediyesinin sponsorluğunda “Utrecht Kadınlar Komitesi” tarafından davet edildik. Çalışmalarımızla ilgili oradaki kuruluşlarla bilgi paylaşımı yaptık. Ayrıca Utrecht Belediye Başkanı ve bazı kuruluşlar tarafından konuk edildik.

5. 2011 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izniyle 9 ilköğretim okulunda öğretmenler, veliler ve öğrencilere yönelik “Aile İçinde Şiddettin Önlenmesi” konulu eğitim programının uygulandığı proje gerçekleştirilmiştir.

6. 2013 Kent Konseyi işbirliği ile dönem başkanı Canan Cingöz’ün organize ettiği, kendisinin seri konferanslar şeklinde sunduğu “Su Konferansları”

7. 9 Mart 2015 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi salonunda “Aile İçi Şiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkisi” paneli düzenlenmiştir.

8. 22 Ocak 2015 dönem Genel Başkanımız Sn. Gaye Erbatur’un da dinleyici olarak katıldığı “Turizmde Kadının Güçlendirilmesi” paneli gerçekleştirilmiştir.

9. 28.10.2017 Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi salonunda “Laik Bilimsel Eğitim” konulu panel gerçekleştirilmiştir.

10. 2017 psikolog Vildan Temel Kuran’ın Alev Küner Toplum Merkezinde yöre kadınlarına yönelik gerçekleştirdiği “Çok Eşlilik” konulu seminar düzenlenmiştir.

11. 9 Kasım 2018 Pınar Ayhan’ın “Orda Duruverseydi Zaman” adlı organizasyonunun “Kemal” isimli müzikli oyununu Antalya’da seyirci ile buluşturduğumuz etkinlik gerçekleştirilmiştir.