ANKARA YILDIZ ŞUBE

ANKARA YILDIZ ŞUBESİ

2019-22 Dönemi:

Şube Başkan Ad Soyadı: Meral Yılmaz

Şube Başkan Email adresi:bmeralyilmaz@yahoo.com

YÖNETİM KURULU ASİL

Şube Başkanı B. Meral Yılmaz
2.Başkan Hande Cesur
Şube Sekreter Emel Köksel
Şube Sayman Berrin Karaoğuz
Cır Zekiye Mıhçıoğlu
Üye Selda Talay Tosun
Üye Dilek Çökeliler

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER:

Nurcan Özyağcı Sunay
Sevgi Çopuroğlu
Hatice Özkan
Sabahat Özgür
Suna Öztop

DENETİM KURULU

Serap Ergün
H.İlhan Çelik
Dilek Bölükbaşı

YEDEK

Ayla Alparslan
Belgin Aldoğan
Berna Dengiz

Şube Adresi: Ehlibeyit Mevlana Bulv. No 185 Çankaya

E-mail Adresi: tukd.yildiz@gmail.com

ANKARA YILDIZ ŞUBE KURULUŞ TARİHÇESİ

Kuruluş Tarihi: 09. 06.2007

Kurucu Başkan: Zekiye Mıhçıoğlu

Kurucu Üyeler:Gülsen Gerçek, Ayla Alparslan, İncilay Sinici, Ayşen Karabağ

Kuruluş Tarihçesi:

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Yıldız Şubesi 9Haziran 2007’de kurucu başkan Zekiye Mıhçıoğlu’nun liderliğinde kurulmuştur. Kurucu üyeler, laiklik, çağdaşlık,demokrasi ve insan hakları ortak değerleri çerçevesinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak üzere Üniversiteli Kadınlar Derneğine(TÜKD) üye olmaya karar vermişler; ülkemizin bütünlüğünü, ulusal değerlerimizi ve devrimlerimizi korumak ve yaşatmakta kadınların nedenli önemli olduğunun bilinciyle harekete geçerek dönemin Genel Başkanı Birten Gökyay’ın önerisiyle Ankara Yıldız Şubesini kurmuşlardır. En kısa sürede, kararlarını hayata geçiren üyeler, görev dağılımı yapıp, etkinliklerine başlamışlardır.

Yıllara Göre Dönem Şube Başkanları:

2008-2010: Prof.Dr.BernaDengiz
2010-2012: SeldaTalayTosun
2012-2014: Selda TalayTosun
2014-2016: SerapErgun
2016-2019: SerapErgun
2019-2022: MeralYılmaz

Kurucu Başkan: Zekiye MIHÇIOĞLU-İngilizce Eğitmeni

1947 yılında  Ankara’da doğan Sn.Mıhçıoğlu, eğitimini önce TED Ankara Koleji, ardından Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlamıştır.
1970–1974 yıllarında TED Ankara Koleji Lise Bölümünde İngiliz Dili ve Edebiyatı;
1974–2006 yılları arasında ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Temel İngilizce Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır.
Her düzeyde İngilizce dil eğitimi vererek, Dil Laboratuvarı Görsel ve İşitsel Programlar Koordinatörlüğü yapmış, “Hizmet Öncesi ve Hizmet içi “Eğitim Programlarına eğitmen olarak katkıda bulunmuştur.
1996-1997 BilkentÜniversitesi; BUSEL’ de Genel İngilizce,
2002–2004 yılları arasında Atılım Üniversitesi Freshman sınıfında Akademik İngilizce, eleştirisel yaklaşım ve sunum dersleri vermiştir. 2009 yılından beri Dyned İngilizce Dil Eğitim Sisteminde Eğitim Danışmanlığı yapmaktadır.
Atılım 102 sınıf öğrencileri için“Read To Think;Think To Write” kitabının ve 103 ve 104 sınıf öğrencileri için hazırlanan “Right to Express” kitabının ortak yazarıdır. Birçok eğitim programları, seminerler ve konferanslara katılmıştır.
1989 yılından beri gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası projelerde yer almıştır. Eğitim dalında, 2000–2004 yılları arasında Kolaylaştırılmış Okuma Yazma (KOYE) Eğitimin programının Ankara koordinatörlüğünü ve kitap yazarlığını yapmıştır. 2007 yılından beri TÜKD Ankara Yıldız şubesinde üniversiteli genç kızlarımıza destek olarak ve mentorluk yaparak hizmet vermektedir. 2019-2022 dönemi TÜKD Genel Merkez Eğitim Komisyonu Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.
İki kız çocuğu annesidir.

Kurucu Üyeler:

Kurucu Üye: Ayla ALPARSLAN-İngilizce Eğitmeni

1939 yılında Kırklareli’de doğan Alparslan İstiklal Savaşı gazisi Salih Bey ve öğretmen Zekiye Aksoy’un ilk çocuğudur.
Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
(İngiliz Filolojisi) mezunudur.
1963 ve1971yılları arasında devlet ortaokul ve liselerinde İngilizce Öğretmenliği yapmıştır 1972-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde Teknik İngilizce ve Çeviri dersleri vermiştir.
Köroğlu Lions Kulübünde, Ağaç Eğitim Vakfında, Türk–Japon Kadınları Derneğinde çalışan Alparslan ;2007 yılından beri TÜKD Ankara Yıldız Şubesinde üyedir ve eğitim katkısı vermektedir.
Üç erkek evlat sahibidir.

Kurucu Üye: Ayşen KARABAĞ-Mimar 

1959 yılında Ankara’da doğan Karabağ, TED Ankara Koleji’ni ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Lisans ve Yüksek Lisans programlarını tamamlamıştır.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Öğrenci  Asistan(1979-1980);

Lecaton, NY (1980-81);
Üniversite Laval, Quebec(1981-1982);
UCME Mimarlık (1983-1984);
ODTU Yapı İsleri Teknik Daire Başkanlığı, Mimari Büro Şefi(1985- 1988);
Serbest Mimar(1987-1991);
ODTÜ Temel İngilizce Bölümü Öğretim Görevlisi (1991-2013);
British Council (2014’tenberi) belli başlı görev yerleri olmuştur.
ODTÜ YDYO-Temel İngilizce Bolumu Advanced Grubu için “Language and Writing”, “Reading, Listening and Speaking” kitapları hazırlamıştır.
Birçok seminer ve konferanslara katılımcı ve eğitmen olarak katılan Alparslan”ın 2 kız evladı vardır.