ADANA ŞUBE

ADANA ŞUBESİ

2019-22 Dönemi:

Şube Başkanı: Zuhal Dinçer

Şube Başkan Email Adresi: zuhaldincer01@hotmail.com

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Şube Başkanı Zuhal Dinçer
2.Başkan Hacer Bingöl
Şube Sekreteri Rukiye Cinkılıç
Şube Saymanı R. Aysel Doygun
Cır Handan Özkil
Üye Yücel Biricik
Üye Hatice Sarıoğuz

YÖNETİM KURULU YEDEK

Semiha Kartal
Sevil Hansu
Burçin Kumral
Özge Arık
Hüsniye Özden
Feyza Biricik

DENETLEME KURULU ASİL

Fetva Yazıcıoğlu
Nalan Okuducu
Nesrin Göçhan

DENETLEME KURULU YEDEK

Şencan Öztürk
Gülseren Ağrıdağ
Zeynep Ünlü Eser

Şube Adresi: Yeni Baraj Mh.68046SkNo29 Fahrettin Afşar Apt.13/26 Seyhan

Email Adresi: tukdadana@gmail.com

Kuruluş Tarihi: 21.03.1987

Kurucu Başkan: Av.Fetva Yazıcıoğlu

Kurucu Üyeler: Şencan Öztürk, Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur

Kuruluş Tarihi: 20.03.1988

Kurucu Başkan: Fetva Yazıcıoğlu

Kurucu Üyeler: Nevin Gaye Erbatur, Şencan Öztürk, Hünay Evliya, Gül Saraçoğlu, Fügen Kaya, Ceyhun Şirikçi

Kuruluş Tarihçesi:  

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Adanalı Nihal Uluocak, Adana Tükd’nin kurulması önerisini ilk yapan kişidir. Kızkardeşi Avukat Zeynep Ünlüeser  kanalıyla sosyal çalışmalarıyla tanınan Fetva Yazıcıoğlu ile iletişime geçmişlerdir. O dönemde, derneklere memurların girmesi özel izne tabi olduğundan genelde serbest çalışan, çoğunlukla avukat ve eczacılarla bir araya gelinmiştir.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeleri Nevin Gaye Erbatur ve Hünay Evliya için Rektörlükten özel izin alınmış, kurucular kurulu listesi oluşturulmuş ve Fetva Yazıcıoğlu  başkanlığında  şube  kurulmuştur.

Adana Şubesi’nin kuruluşundan itibaren her ay mutlak suretle bir etkinlik düzenlenmiş, mesleğinde uzman üye veya diğerleri tarafından seminerler tertip edilmiş, Çukurova Üniversitesi öğretim üyeleriyle toplantılar yapılıp ihtiyaç sahibi kız öğrenciler belirlenerek burs verilmeye başlanmıştır.

1990 yılında medeni kanunun değişmesi için Adana’dan pek çok imza toplanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitmesi sağlanmıştır.

Yıllara Göre Dönem Şube Başkanları:

1988-1992: Fetva Yazıcıoğlu
1992-1996: Ceyhun Şirikçi
1996-1998: Nesrin Akay
1998-2000: Nesrin Akay
2000-2002: Nigâr Yaycıoğlu
2002-2004: Müyesser Kartal
2004-2006: Müyesser Kartal
2006-2008: Nesrin Akay
2008: Alkım Çalatlı Tanrıkulu
2008-2010: Emine Varmış
2010-2012: Emine Varmış
2012-2013: Figen Doran
2013-2016: Gülistan Banu Gökgönül
2016-2019: Zuhal Dinçer
2019-2022: Zuhal Dinçer

Kurucu Başkan: Fetva YAZICIOĞLU – Avukat 

17.05.1942 yılında İskenderun’da dünyaya gelmiştir. Sekiz çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Fetva YAZICIOĞLU, o günkü çocuklara göre erkek çocuğu

gibi yetişmiş, özgür ve çalışkan bir öğrenci olmuştur. İlkokul ve lise eğitimini İskenderun’da tamamlamış, 1960 yılında Ankara ve İstanbul hukuk fakültelerini kazanmış ve kendi arzusuyla İ.Ü. hukuk fakültesine girmiş, 1965 yılı haziran ayında mezun olmuştur. O dönem hakimlik sınavı açılmadığı için Adana’da avukatlık stajına başlamış, evlenmiş ve mesleğini Adana’da icra etmiştir. İş hukuku üzerine yoğun çalışmalar yapmış, 40 yıl meslek faaliyetini sürdürmüştür. Parti ve Türk Kadınlar Birliği (TKD) yönetimlerinde uzun yıllar görev yapmıştır. İki akademisyen kız evladı iki kız torunu vardır. Paylaşımcı ve eşitlikçi bir yapının aile içerisinde de önemini daima vurgulamıştır.

Kurucu Üyeler:

Kurucu Üye: Prof.Dr.Gaye Erbatur

1950 İstanbul doğumlu Erbatur, Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun olarak, doktorasını aynı üniversitede tamamladı. 1989'da profesör oldu. Çukurova Üniversitesi'nde Kimya Bölüm Başkanlığı ve Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Müdürlüğü yapan Erbatur, aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin kurucusudur. İngiltere 'de University of Aston ve ABD 'de Colorado State University 'de araştırmacı olarak çalışmıştır. 1999 Rotary International'in "The Jean Harris Award" uluslararası ödülünü almıştır. 2002-2011 yılları  arasında, 22. ve 23.  dönem  CHP Adana  milletvekilliği, AGİT PA üyeliği ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk grubu başkan yardımcılığı yapmıştır. Avrupa Birliği Uyum Komisyon üyeliği, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkan yardımcılığı, Nüfus ve Kalkınma Grup üyeliği, Çocuk Hakları Grup İzleme üyeliği. 2011 yılında UWE tarafından Jans Gremme en başarılı kadını seçilmiştir. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı olarak görevde bulunmuştur.
Evli ve 1 çocuk annesidir, 2 kız torunu vardır.

Kurucu Üye: Ecz. Şencan Öztürk

1946 yılı Kozan doğumlu Öztürk, Adana Kız Lisesi’nden ardından 1968 yılında İstanbul Üniversitesi eczacılık fakültesinden mezun olmuştur. 1968- 1979 yılları arasında Kozan’da kendisine ait eczanede çalışmış, 1991 yılına kadar eşinin ihtisası ve çocuklarının ilköğretim eğitimlerini tamamlamalarına kadar çalışma hayatına ara vermiştir. 1991 Eylül ayından itibaren Adana’da aynı eczanede mesleğine devam etmektedir.
1 erkek ve 3 kız evladı, 3 kız ve 3 erkek torun sahibidir.

Kurucu Üye: Prof. Dr. Hünay Evliya

1944 yılında dünyaya gelmiştir, Çukurova Üniversitesi Kimya fakültesinden emekli olmuştur.

Kurucu Üye: Ziraat Müh. Gül Saraçoğlu

1944’de  Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara koleji ve Ege Üniversitesi  Ziraat Fakültesi mezunudur. Evlendikten sonra Adana’ya yerleşmiştir.
İki kız, bir erkek evlat sahibidir.

Kurucu Üye: Ecz. Ceyhun Şirikçi

1933 yılında dünyaya gelmiştir. Serbest eczacı olarak çalışmıştır.
İki erkek evladı vardır.

Kurucu Üye: Av. Fügen KAYA

1950 yılında dünyaya gelmiştir.  Avukat olarak görev yapmıştır.