TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

KURUCULAR

KURUCULAR

1949 yılında derneğimizi kuran alanında önder ve mesleklerinin ilk temsilcileri olan  kurucu üyelerimizin isimleri ve meslekleri  aşağıda verilmiştir. 

 

Süreyya Ağaoğlu

 

Sara Akdik

 

 

Fazlıa Şevket Giz

 

Nüzhet Gökdoğan

 

Remziye Hisar

 

Fatma Nebahat KARAORMAN

 

 

Müfide Küley

 

 

Beraat Zeki Üngör