Lozan Antlaşması’nın 100. Yılı’na idrak etmenin onuru, gururu ile...

BASIN VE KAMUOYUNA 


Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme girişiminin yıkılışını bildirir bir belgedir’’ sözleriyle ifade ettiği Lozan Antlaşması, Türkiye’ye dayatılmak istenen sömürge düzenine karşı çıkan Türk milletinin bağımsızlığına sahip çıkmak için verdiği var olma savaşının zaferle sonuçlanan belgesidir. 
 
Türk Milleti’nin inanç, cesaret ve fedakârlıkla elde ettiği başarıların, diplomasi ve uluslararası hukuk alanına taşınarak tescil edildiği Lozan Antlaşması, içeride ve dışarıda bağımsız yeni bir Türk devleti kurulduğunun, tüm dünya tarafından onaylandığını gösteren ebedi bir hukuki belgedir. 
 
Yeni, modern, kalkınmış ve güçlü Türkiye'nin başlangıcı ve hareket noktası olan Lozan Antlaşması; barış içinde yeni bir başlangıç yapmanın, yeniden savaş seçeneğine yeğ tutulduğunu ortaya koyan ve Büyük Atatürk’ün “Zorunlu ve hayati olmadıkça savaş bir cinayettir” sözlerinin  ete kemiğe bürünmüş halidir.
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının ve uluslararası alanda uzun soluklu, kalıcı bir barış dönemini sürdürebilmesinin en temel güvencelerinden birisi olan Lozan Antlaşması’nın 100. Yılı’nı idrak etmenin onurunu, gururunu ve hazzını yaşarken, savaş alanında kazanılan zaferi, diplomatik bir başarıyla taçlandırarak uluslararası hukukun kütüğüne geçiren, Türkiye’ye tapu senedini armağan eden Ulu Önderimiz Atatürk’ü ve O’nun silah arkadaşı İnönü’yü saygıyla anıyoruz.  24 Temmuz 2023 

Meral GÜLER 
TÜKD GMYK ve Şubeler Adına

Genel Merkez'de Ara