Laiklikten taviz yok!

BASIN VE KAMUOYUNA

Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in Cumhuriyetimizin vazgeçilmez ilkesi laikliğin yıpratılmasına yönelik hamlelere bir yenisinin daha eklenmesi anlamını taşıyan karma eğitimden vazgeçilebileceğine dair sözleri ülkeyi karanlık bir sürece götürecek gerilemenin inşasına eklenen yapı taşlarından bir yenisidir 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÇEDES Projesi’ne karşı haklı tepkilerimiz ve mücadelemiz sürerken, kız çocuklarının eğitiminin, gerici niyetlere alet edilmeye çalışılmasını halkın talebi şeklinde gerekçelendiren yönetimin, aynı gerekçelerle tarikatların gösterdiği tepkilere itibar ederek, festivalleri yasaklaması, sergileri kapatmaya çalışması, laikliği hedef alan sakıncalı bir sürece sürüklenmemizi kaçınılmaz kılacaktır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini vermekle ve pozitif ayrımcılık uygulamalarını hayata geçirilmesini sağlamakla görevli olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın karma eğitimden geri adım atmaya yönelik söz konusu beyanları, tarikatların talepleriyle eğitimin şekillendirilmek istendiğinin ve kız çocuklarının eğitiminin gerici niyet ve zihniyetlere alet edildiğinin çok açık yansımalarıdır.   

BAŞÖĞRETMENİMİZ ATATÜRK’ün kurduğu Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan bir bürokrat, laik cumhuriyet esasına göre düzenlenen ve yasalarımızda altı çizilerek  vurgulanan  karma eğitimi , bertaraf etmekle değil,  korumak ve  uygulamakla yükümlüdür. 

Başöğretmen’imizin öğrencileri ve eğitim neferleri olarak, laiklik ilkesinden ödün verilmeksizin sürdürülecek eğitim için mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyor ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talihsiz, açıklamalarının hayata geçirilmemesini diliyoruz.

 12 Temmuz 2023 

Meral GÜLER 
TÜKD GMYK ve Şubeler Adına

Genel Merkez'de Ara