Laik ve bilimsel eğitimden vazgeçmeyeceğiz

BASINA VE KAMUOYUNA

100. yılını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyetimizi korumak, Atatürk devrim ve ilkeleriyle kazanılmış hakları yaşatmak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için çalışan demokratik kitle örgütleri olarak artan tehditler karşısında laik ve bilimsel eğitimi savunmak için yeniden bir araya geldik. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan, hukuka ve eğitim bilimlerine aykırı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi İş Birliği Protokolü” (ÇEDES) kapsamında, İzmir ve Eskişehir illerinde, il milli eğitim müdürlükleri ve müftülüklerince yürütülen, 842 ilkokul, ortaokul ve liseye "Manevi Danışmanlık" hizmeti adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu öğreticisi görevlendirilmesi ve karma eğitimin hedef alınması bunun tüm ülkeye yayılmak istenmesi bir araya gelmemizi ve örgütlü olarak tepki göstermemizi zorunlu kılmaktadır.

Devlet kurumları arasında imzalanan bu protokol, laiklik ilkesinin açık bir ihlalidir ve Anayasa’ya ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırıdır. Ayrıca biz biliyoruz ki ÇEDES denemesi, eğitimde dinselleşme adımlarının ilki olmadığı gibi sonuncusu da olmayacaktır. Bu nedenle, Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP) çatısı altında savunuculuk görevimizi yaygınlaştıracak, tepkimizi kitleselleştireceğiz. 

Biz, laik ve demokratik Cumhuriyetin kazanımlarını savunan ve koruyan demokratik kitle örgütleri olarak, yetkimizi Anayasa’nın değiştirilmesi teklif bile edilemez hükümlerinden; gücümüzü 100 yıllık Cumhuriyetimizin kazanım ve birikimlerinden alıyoruz. Ulusal kurtuluş savaşı ile kurduğumuz Cumhuriyetimizde, devrimlerle elde ettiğimiz hak ve kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş hedeflerine ulaşabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş, laik ve bilimsel eğitime fırsat eşitliği ile erişmesi gerektiğine inanıyoruz, bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz.

Bu amaçla, 25 Ağustos 2023 Cuma günü saat 18.00 de Ulus Anıtı önünde LABEP bileşenleri olarak buluşacağız.Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu’na el vermek, güç katmak isteyen tüm kurumları aramızda görmek istiyoruz. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

LABEP BİLEŞENLERİ:

ANKARA BAROSU

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

EĞİTİM-İŞ

EGE KADIN BULUŞMALARI PLATFORMU

HASANOĞLAN ATAÜRK ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ

İSTANBUL BAROSU

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI DERNEĞİ

İSTANBUL ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ

KADIN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

KADIN VE MÜCADELE DERNEĞİ

KÖY ENSTİTÜLERİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

MEMLEKET SEVDALILARI DERNEĞİ

ÖĞRETMEN OKULLARI, ÖĞRETMEN LİSELERİ, EĞİTİMCİLER BİRLEŞME VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

TÜRKİYE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜTÜLER DERNEĞİ

VELİ-DER

 

Genel Merkez'de Ara