EVRENSEL ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Çocuk haklarına ilişkin en önemli uluslararası belge olan 'Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilişine binaen, 20 Kasım Evrensel Çocuk Günü (Universal Children's Day) veya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmektedir.
Gerek Medeni Yasamız, gerek Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gereği on sekiz yaşından küçük olan herkes çocuktur ve bu çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruma görevi Anayasanın 10 ve 41. Maddelerinde düzenlendiği üzere öncelikle devlete, sonrasında hepimize aittir.
Günümüz Türkiye’ sinde halen okula gidemeyen, sokaklarda dilenmeye, son derece olumsuz koşullarda çalışmaya, erken evliliklere zorlanan çocuklarımız mevcuttur. Çocukların yasal düzenlemelere aykırı olarak eğitim hakkından faydalandırılmaması, bedensel ve zihinsel gelişimlerini tamamlamadan son derece uygunsuz işlerde çalışmalarına engel olunmaması, kız çocukların erken evliliğe ve erken gebeliklere maruz bırakılması, insan ve çocuk hakları ihlalidir.
Çocuklar suç mağduru olduğu gibi faili de olabilmektedir. Çocukları suç işlemeye iten en büyük sorun eğitimsizlik ve ekonomik yoksunluklardır. Çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı ve suça itilmiş çocukların cezalandırılması yerine rehabilite edilerek topluma kazandırılması sağlanmalıdır.
Mülteci çocukların hakları korunmalı ve suistimalleri önlenmelidir.
Engelli çocuklar için gereken her türlü özel bakım ve eğitim gereksinimleri karşılanarak, toplum ile bütünleştirilmeleri sağlanmalıdır. Geçtiğimiz günlerde bir okulda yaşanan ve içimizi acıtan otistik çocuklarımıza yönelik tepkilerin benzerlerinin yaşanmaması için toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
Son zamanlarda medyada ve kamuoyunda, yeni yargı paketinde Türk Ceza Kanunun 103 vd maddelerinde yeni düzenlemeler yapılarak, “çocuk ile şahıs arasındaki yaş farkının 10’un üzerinde olmaması ve evlilik gerçekleşmesi halinde cezanın ertelenmesi'nin yer aldığı; ayrıca sağlık çalışanlarının on sekiz yaş altı gebelikleri ihbar zorunluluklarının kaldırılacağı yönünde haberler yaygınlaşmıştır. Bu duyumların asılsız olduğuğunu ve böyle düzenlemeler yapılma yönünde bir niyet ya da çalışma olmadığını bir an evvel en yetkili ağızlardan duymayı bekliyoruz. Çünkü eski ceza kanununda bulunan aynı nitelikteki hükümler, sebep olduğu adaletsizlik ve acılar nedeni ile 2005 yılında yasalarımızdan çıkarılmışken, benzer bir düzenlemenin tekrarlanması çocuk ve insan hakları açısından kabul edilemez bir geri adımdır. Çocukların ruh ve beden sağlığı pahasına istismarcılara müsahama gösterilmez, istismarcıların cezaları indirilemez. Devlet ve toplum olarak önceliğimiz çocukların korunması olmalıdır, suç işleyen yetişkinlerin değil!

Anayasamız, kanunlarımız ve tarafı olarak ulusal hukukumuzun bir parçası halinde getirdiğimiz uluslararası sözleşmelerimiz gereği, özel ilgi ve yardıma hakkı olan çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümeleri için gerekli tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği bir Dünya ve Türkiye görmeyi diliyor ve talep ediyoruz.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 

2019-22 Dönemi

Hukuk ve Yasa Takip Komisyonu

Genel Merkez'de Ara