TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

GENEL BAŞKANLAR

YILLARA GÖRE DÖNEM GENEL BAŞKANLARI

1949-1950 / 1950-1952:                         Prof.Dr. Sara Akdik
1952-1954 / 1966-1968 / 1968-1970:     Nüzhet Akdoğan - Gök Bilimci
1956-1958 / 1958-1960:                         Tezer Taşkıran - Öğretmen
1960 -1962 / 1964-1966:                        Handan Ertunç
1970-1972 / 1974-1976:                         Çiçek Ecem - Avukat
1972-1974:                                             Prof. Dr. Münevver Yenerman
1976-1978 / 1978-1980:                         Belkıs Canfesci
1980-1982  / 1982-1984:                        Prof. Dr Atife Dizer
1984-1986 / 1988-1990:                         Prof. Dr. Beyhan Çubukçu
1990-1992 / 1992-1994:                         İnci Başkurt
1994-1996 / 1996-1998:                         Tüten Anğ
1998-2000:                                             Lale Sönmez
2000-2002:                                             Ersan Akpir – Doktor

2002-2004 / 2004-2006:                         Ferhunde Dilek Sarılı - Mimar

2006-2008 / 2008-2010:                         Birten Gökyay - İş Kadını
2010-2014:                                             Nazan Moroğlu – Avukat
2014-2016 / 2016-2019:                         Prof. Dr. Gaye Erbatur
2019-2022:                                             Hülya Yüksel – Matematik Yüksek Mühendisi

TÜKD GENEL BAŞKAN ÖZGEÇMİŞLERİ

1994-1996 / 1996-1998: Tüten Anğ
1935 yılında doğan Tüten Anğ, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girmiştir. “Kant ve Schopenhaur’da Hürriyet Problemi” başlıklı lisans teziyle 1957’de mezun olmuş, aynı yıl Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu’nun asistanı olarak göreve başlamıştır. 1960-61 yılında İngiltere’ye giden Tüten Anğ, yurda dönüşünde ünlü 147’ler olayının ardından fakülteden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. 1970 yılına kadar önce Diş hekimliği Fakültesi’nde daha sonra o zamanki adıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı Bakırköy Çocuk Bakım Yurdu’nda psikolog, müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yapmıştır. Fakülteye ancak 1970 yılında yeniden dönebilmiş ve Sistematik Felsefe ve Mantık Kürsüsüne okutman olarak atanmıştır. 1973 yılında “Sistem ve Antisistem Açısından David Hume” başlıklı teziyle doktorasını veren Anğ, uzun yıllar adı geçen kürsüde İnsan Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Varlık Felsefesi ve Tarih Felsefesi ile ilgili dersler vermiş ve seminerler yapmıştır. 2002 yılında emekli olduktan sonra bir süre Maltepe Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir.
 
Yaşamında “hocalık” çok önemli bir yer tutmakla birlikte, özellikle 1980’den itibaren bir Cumhuriyet aydını ve felsefeci olarak sivil toplum çalışmaları da ağırlık kazanmıştır. Türkiye Felsefe Kurumu’nun üyelerinden biri olarak hemen hemen tüm toplantılarına konuşmacı olarak etkin bir şekilde katılmıştır. Bu toplantıların bir kısmı sonradan kitaplaştırılmıştır. Bu etkinlikler kapsamında   eğitim, tarih ve ahlak felsefesi  alanlarında yaptığım konuşmalarda ele aldığı konuları, özellikle, Cumhuriyetin temel amaçları ve uluslararası kabul edilmiş evrensel değerler açısından irdelemeye önem vermiştir. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Derneğinin Levent Şubesine katılmıştır. İki yıl derneğin başkanlığını yürütmüş, kadının eğitilmesi, kız çocuklarında okullaşma oranlarının yükseltilmesi, kadının iş gücüne katılması ile ilgili pek çok etkinlik gerçekleştirilmesine önayak olmuştur. 1994-1998 yılları arasında Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin Genel Başkanlığını yapmıştır.  Dünya Kadınlar Kongresi’ne ve onun öncesinde Viyana’da toplanan hazırlık toplantısına katılmış, TÜKD’yi temsil etmiştir. İstanbul’da toplanan Uluslararası Habitat Kongresi’nde Tarih Vakfı’nca yapılan çalışmalara aktif olarak katılmıştır.
 
Cumhuriyetimizi ve onun kurucu ilkelerini en yüce amaç edinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucu üyesi ve ilk yönetim kurulu üyesi olarak çeşitli etkinliklerde ve özellikle eğitim alanındaki çalışmalarda yer almıştır.
2006 yılında basılan “Felsefe, Eğitim, Tarih ve İnsan Üzerine Düşünceler” adlı kitabında  yaşam öyküsünü aktarmıştır.
 
2000-2002: Ersan Akpir – Doktor

1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.1976 yılında Türk Üniversiteli kadınlar Derneğine ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri derneği İstanbul kulübüne de üye oldu. Başlangıçta daha çok Soroptimist kulüplerinin çalışmalarını sürdürdü ve İstanbul Kulübü başkanlığı ve arkasından 1996-1998 yılları arasında Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanlığına seçildi ve bu görevi başarı ile yürüttü.

Bu devrede Soroptimistlerin Oran, Beykoz, Ataköy, Yalova şubelerinin açılışını hazırladı ve açtı. Ankara Mustafa Kemal toplum Eğitim Merkezi ve Ankara Başkent toplum Eğitim Merkezlerinin açılmasını organize ederek Kadın eğitimine ağırlık verdi. İstanbul’da 70 üniversiteli kız öğrenciye burs vererek eğitime katkı yaptı.

2000-2002 yıllarında üyesi olduğu TUKD ye genel istek ile ve tek aday olarak Genel Başkan seçildi, o tarihten itibaren TUKD üyesi olarak bu dernekte aktif olarak çalışmaktadır. Kurucu üyelerle tanışma ve yaşama fırsatını buldu, Başkanlığı sırasında TUKD Edirne, ŞanlıUrfa , Bakırköy şubelerini projelendirdi ve açılmalarını sağladı. Balatta Toplum Eğitim Merkezi açılması için başvurdu ve Vakıflar tarafından verilen binanın işlemleri bir sonraki yönetimin ilgi göstermemesi ve takip etmemesi sonucu kaybedilmiştir.

“Kadınlar vardır” isimli fotoğraf yarışması yapılmış profesyonel isimlerin jüri olduğu yarışmada birinci ikinci ve üçüncü fotoğraflara ödülleri ve mansiyonları verilmiştir. 120 öğrenci kızımıza İstanbul şubesi olarak burs sağlamıştır.

Avrupa Üniversiteli kadınlar organizasyonuna üye olunması sağlamıştır.

Avrupanın ortasında Bosna ve Sırplar arasındaki savaşta Birleşmiş Milletler, USA senatörleri ve Avrupa birliğine telgraflar çekilerek barış yapılması baskısı uygulanmıştır.

Merkez bina oturulur duruma getirilerek, faks ve telefon alınmış ve bir daimi sekreterin görevlendirmesi yapılmıştır. Bilgilerin Arşivlenmesi sağlanmış, İş bankasından sağlanan eşya bağışı ve ayrıca bilgisayarlar alınmıştır.

Her ay regüler toplantılar İTÜ çatı restoranında yapılarak önemli konuşmacılar davet edilmiş ve üyeler arası bağın güçlenmesi sağlanmış ve her ay düzenli sirküler çıkarılmıştır.

2 kız evlat sahibidir.

2002-2004 / 2004-2006: Ferhunde Dilek Sarılı - Mimar

İstanbul’da 24.09.1949 yılında dünyaya gelen Sarılı, Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Özel Yüksek Okulu’ndan 1970 yılında Mimar olarak mezun olmuştur. 1976 yılında Eskişehir Soroptimist Kulübü üyeliği onaylanan Sarılı, Eskişehir Soroptimist Kulübünün Yönetim kademesinde değişik görevlerde çalışmıştır. Sarılı, 1987 yılında Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi’nin kuruluşunda aktif rol oynamış ve ilk genel kurul sonrası Eskişehir Şube Başkanı olmuştur.

Ailevi sebepler nedeni ile 1989 yılında İstanbul’a yerleşen Sarılı, 1990 senesindeki genel kurulda 1990-1992 dönemi için TÜKD Genel Başkanı seçilen Sn. İnci Başkurt yönetiminde Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir.

1992 – 1994 yılları arasında Moda Soroptimist Kulübü sekreterliği, 1994- 1996 yıllarında Moda Soroptimist Kulübü Başkanlığı,

1997- 1998 çalışma döneminde Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) 1.  Ve 2. Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

1997 - 2005 yılları arasında da TSKF yayın organı olan “ Soroptimist Dünyası” dergisinin editörlüğünü ve baskı işlerini de yürüten Sarılı, 2002 yılında TÜKD Genel Başkanı seçilmiştir.

2002 – 2004 faaliyet döneminde tüzük tadili, iyileştirilmesi ve şubelerin genel merkez yönetimine katılımını sağlama çalışmalarını yürüten Sarılı, 2004 Yılında tekrar Genel Başkanlığa seçilmiştir.

 2004-2006 yılları arasında derneğin farkındalığını artırmak için televizyon ve yayın organlarına konuk olan Sarılı aynı dönemde Milliyet gazetesinin TÜKD’ne yaptığı özel davet üzerine “ Baba Beni Okula Gönder “ kampanyasına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile katılmıştır.

Tüzük gereği 2006 yılında Genel Başkanlık görevi sona eren Sayın Sarılı, bugün Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin üye ve bursiyerlerine engin deneyimi ile önderlik etmektedir.

İstanbul’da 24.09.1949 yılında dünyaya gelen Sarılı, Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Özel Yüksek Okulu’ndan 1970 yılında Mimar olarak mezun olmuştur. 1976 yılında Eskişehir Soroptimist Kulübü üyeliği onaylanan Sarılı, Eskişehir Soroptimist Kulübünün Yönetim kademesinde değişik görevlerde çalışmıştır. Sarılı, 1987 yılında Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi’nin kuruluşunda aktif rol oynamış ve ilk genel kurul sonrası Eskişehir Şube Başkanı olmuştur.

Ailevi sebepler nedeni ile 1989 yılında İstanbul’a yerleşen Sarılı, 1990 senesindeki genel kurulda 1990-1992 dönemi için TÜKD Genel Başkanı seçilen Sn. İnci Başkurt yönetiminde Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir.

1992 – 1994 yılları arasında Moda Soroptimist Kulübü sekreterliği, 1994- 1996 yıllarında Moda Soroptimist Kulübü Başkanlığı,

1997- 1998 çalışma döneminde Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) 1. ve 2. Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

1997 - 2005 yılları arasında da TSKF yayın organı olan “ Soroptimist Dünyası” dergisinin editörlüğünü ve baskı işlerini de yürüten Sarılı, 2002 yılında TÜKD Genel Başkanı seçilmiştir.

2002 – 2004 faaliyet döneminde tüzük tadili, iyileştirilmesi ve şubelerin genel merkez yönetimine katılımını sağlama çalışmalarını yürüten Sarılı, 2004 Yılında tekrar Genel Başkanlığa seçilmiştir.

 2004-2006 yılları arasında derneğin farkındalığını artırmak için televizyon ve yayın organlarına konuk olan Sarılı aynı dönemde Milliyet gazetesinin TÜKD’ne yaptığı özel davet üzerine “Baba Beni Okula Gönder “kampanyasına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile katılmıştır.

Tüzük gereği 2006 yılında Genel Başkanlık görevi sona eren Sayın Sarılı, bugün Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin üye ve bursiyerlerine engin deneyimi ile önderlik etmektedir.

2006-2008 / 2008-2010: Birten Gökyay - İş Kadını

1941 yılında Ankara’da dünyaya gelen Gökyay, Ankara Yenimahale Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi SBF, Maliye ve İktisat Şubesi’nden 1963 yılında mezun olmuştur.

Birten Gökyay; 1963-1964 yıllarında Sivas Sağlık Koleji’nde İngilizce öğretmeni,

1964-1968 yıllarında OYAK İştirakler Uzm.Yrd., PETKİM Mali Planlama uzmanı, 1968-1972 yıllarında MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) Yayın ve Tanıtma Uzmanı, Verimlilik Dergisi yazı işleri müdürü, MPM Halkla İlişkiler Ünitesi kurucusu (Türkiye’deki bir ilk) yazar ve eğitmen,

1972-1989 yıllarında ASO’nun ilk kadın sanayici üyesi olarak Nuretin Usta Möble NURUS’da çeşitli kademelerde yönetici (Şirket kurucu ortağı olarak),

1989-1990 yıllarında UNICEF Türkiye Temsilcisinin Danışmanı (NGO ve Çocuk Kongresi’ni düzenleme projeleri ile),

1990-1992 yıllarında Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörü,

1992-1996 yıllarında Dış İşleri Bakanlığı TİKA (Türk İş birliği ve Kalkınma Ajansı) Başdanışmanı, Halkla İlişkiler ve Proje Koordinatörü,

2001-2010 yıllarında Başkent Yayıncılık İletişim A.Ş. kurucu ortağı olarak GAZETE ANKARA’nın imtiyaz sahibi ve sarı basın kartlı yazarı olarak çalışmıştır. Bu gazetede yayınlanan makalelerinin bir kısmının yer aldığı” Bir Zamanlar” isimli kitabı basılmış olup (2010), dağıtımı kitapçılarda ve internet üzerinden yapılmıştır.

Türkiye’nin ilk iletişim uzmanı olarak çeşitli kuruluşlara konferanslar vermek üzere davet edilen Gökyay, İngilizce bilmekte; bazı Orta Asya ülkelerinin lehçelerini konuşabilmektedir.

Torunları ve gelecek kuşaklara armağan olarak kendi sesiyle doldurduğu ninni CD sini TÜKD’nin “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasına bağışlamıştır. (2006)

Birten Gökyay halen NURUS , NUMAŞ ve NUPA firmalarında kurucu ortak konumundadır. Bunun yanında 2013 yılında Akın Gökyay’ın Guiness rekorlerına girmiş 45 yıllık satranç koleksiyonu nedeniyle kurmuş oldukları Gökyay Satranç, Spor ve Kültür Vakfı’nın Mütevelli Heyet Başkanı’dır.

Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları:

Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu”nu örnek alan; kendi ifadesiyle; “önde değil öncü olmaya çalışan” Birten Gökyay, demokrasinin gelişmesi için de derneklerde yer almanın önemli olduğuna inanarak 1965 yılında hocası Prof. Nermin Abadan (Unat)’ın referansıyla Üniversiteli Kadınlar Derneği (*) Ankara Şubesi’ne üye olarak kabulünden itibaren ulusal ve uluslara­rası çeşitli dernek ve vakıfların üyesi olmuştur:

TÜKD (Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği), Mülkiyeliler Birliği, TSKF (Türkiye Soroptimist Klüpleri Federasyonu), ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı), ANAÇEV (Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı), AHİD (Ankara Halkla İlişkiler Derneği), KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği), ANGİKAD (Ankara Kadın Girişimciler ve Geliştirme Derneği), TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, TKDF (Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu), vb...

Birten Gökyay’ın TÜKD çalışmalarının bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

1975 yılında derneğimizin öncülüğünde gerçekleştirilen “1975 Kadın Yılı Kongresi”nin tüm iletişim çalışmalarını yapan Gökyay; konferansın kitabının basılmasını da sağlamıştır.

1986-1990 yılları arasında TÜKD Ankara Şubesi başkanı olan Gökyay, derneğe bir gayrı menkul kazandırmış olup halen  Ankara  Başak Sokak’ta yer alan bu daire ve müştemilatı sayesinde derneğin sürdürülebilirliği sağlanmakta; çeşitli etkinlikler burada düzenlenmektedir.

2 Şubat 1987 tarihinde derneğimiz öncülüğünde birçok dernek ve Demokratik Kitle Örgütleri’nin katılımıyla Anıtkabir’de Laiklik Toplantısı düzenlenmiş ve Anıtkabir’e çiçeği Dışişleri Bakanı eşi Zehra Halefoğlu ile birlikte Birten Gökyay sunmuşlardır. Bu etkinlik kamuoyunda büyük ses getirmiştir.

Birten Gökyay başkanlığında Ankara Şube olarak gerçekleştirilen çok etkinlik vardır. Bunlardan biri de boşanma ile ilgili panel ile bunun televizyon programı olarak da gerçekleşmesi ardından MK 59 un kalkmasının sağlanması ile kadınların ekonomik faaliyet için kocalarından izin alması olayı son bulmuştur.(1989)

1995 yılında Pekin öncesi Japonya’da toplanan IFUW konferansına konuşmacı olarak davet edilmiş ve oradaki konuşması IFUW’nun bir yayınında yer almıştır.

1995 yılında Pekin’deki IV. Dünya Kadın Konferansı’na TÜKD temsilcisi olarak  TKDF Genel Sekreteri olmasının yanında T.C Dışişleri Bakanlığı’na bağlı TİKA Başdanışmanı olarak hazırladığı ve Türk Tanıtma Vakfı tarafından kabul edilip 100.000 dolarlık bütçe verilen proje ile ülkemizden çok sayıda demokratik kitle örgütünün bu önemli zirveye katılabilmesi ve ülkemizin temsil edilme­si sağlanmıştır. Bu konferansta flütist Şefika Kutluer’in konser vermesi ile ülkemizden birçok hediyelik eşya götürülmesi bu proje ile gerçekleşmiş; ayrıca Gökyay’ın öncülüğünde tasarlanıp baskısı yaptırılan renkli  “Sharing Reposibity” konulu ülkemiz afişi, çok ilgi çekip beğenilmiştir.

2001 yılında Kanada’da toplanan IFUW Konferansı’na katılamamış olmakla birlikte TÜKD Genel Başkanı Ersan Akpir tarafından membership komitesi’ne aday gösterilmesi nedeniyle gıyabında bu komiteye seçilerek ülkemizi temsil etmişti

2004 Ağustos ayında Avustralya’daki konferansta yapılan seçim sonucu IFUW Yönetim kurulunda görev yapan ilk Türk başkan yardımcısı olarak ülkemizi temsil adına kıvanç kaynağı olmuştur. (2004-2007 )

16 Nisan 2006- 18 Nisan 2010 tarihleri arasında TÜKD Genel Başkanı olarak derneğin demokratik bir yapıda kurumsallaşmasını sağlamıştır. TÜKD için büyük ve köklü bir değişime neden olan bu çalışmanın yanında IFUW’daki görevlerinin katkısıyla 2006 yılında 14 ülkeden çeşitli kişilerin dostluk toplantısı ve gezilerine katılmasına vesile olan davetiyle ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunmuş; KKTC nin IFUW ve UWE’nin üyesi olmasını sağlayarak 2008 UWE konferansının KKTC’de yapılmasının mimarı olmuş ve  2013 Dünya Konferansı’nın İstanbul’da yapılmasına önayak olup konferansın tüm alt yapısının gerçekleşmesine büyük katkıda bulunmuştur.

Başkanlığı sırasında Gökyay, tüm şubelerin etkinliklerine katılmaya çaba göstermiş; yılda iki kez şubeler arası toplantıların yapılmasında öncü olmuş; ÖNDER KADINLAR ÖDÜLÜ törenlerini başlatarak kamuoyunda bilinirliğin artması hususunda çaba göstermiştir.

Birten Gökyay, toplumsal duyarlılığın ülkemizin kamu­oyunda yerleştirilebilmesi çabalarını sürdürmektedir. Bu anlamda 2012-2014 tarihleri arasında ASO’da TOBB Ankara ve İç Anadolu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İç Anadolu Bölge Başkanı olarak -müştereken- gerçekleştirilmesini sağladığı  “İNOVASYONDA KADIN” konulu interaktif panel çok ses getirmiştir.

(*) Üniversiteli Kadınlar Derneği, Ankara Şubesi başkanlarının çabalarıyla 1970 yılında “Kamuya Yararlı Dernek” statüsünü kazanmış olup üç dönem Ankara Şubesi başkanlığını yapmış olan rahmetli Ferihan Gürsoy’un girişimleriyle 1975 yılında da Türk ünvanının dernek adına eklenmesi sağlandığından derneğimizin adı o tarihten itibaren TÜKD Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak gönüllü kuruluşlar arasındaki özgün yerini almıştır.

İki oğul ve üç torun sahibidirler.

2010-2014: Nazan Moroğlu – Avukat

İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İ.Ü.’de Kadın Hukuku alanında mastear yaptı ve İ. Ü. Kadın Araştırmaları Ana bilim Dalında öğretim görevlisi oldu.

Eğitim ve Kadın Hakları alanında çalışan birçok kuruluşta aktif üye olan Moroğlu, halen Yönetim Kurulu Üyesi olduğu İ.Ü. Hukuk Fakültesi Eğitim Vakfı ve (ALKEV) Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı kurucuları arasında yer aldı. ALKEV Ana Okulu ve İlköğretim Okulu Kurucu Temsilciliğini yaptı.

TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) kurucu başkanıdır;

2004 - 2006 döneminde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Yeni Medeni Kanun’un tanıtımında yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen görev aldı.

Avrupa Birliği Kadın Hukukçular Derneği kurucu üyesi ve Avrupa Kadın Lobisi üyesidir.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Kadın Araştırmaları Derneği ve

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığında bulundu.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanlığında bulundu.

“Aile İçi Şiddete Son” kampanyası hukuk danışmanlığına da bulundu (Hürriyet – ÇEV – İstanbul Valiliği ortak projesi).

2003 yılından beri İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Başkanlığını yürüttü

AB için Türkiye Kadın İnisiyatifi üyesidir.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “Kadın Hukuku” dersini vermektedir.

Kırsal kesim kadınlarına yönelik “yasal haklar” ve “bilinçli yurttaş” çalışmalarını sürdürmektedir.

Beşiktaş Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Kadın Meclisi Başkalığında bulundu.

AGİT, Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliği Komitesi, HABİTAT, Avrasya Kadınlar İşbirliği Toplantılarında Türkiye resmi delegasyonunda yer almıştır.

Almanca ve İngilizce bilen Moroğlu, iki evlat sahibidir.

2014-2016 / 2016-2019 : Prof. Dr. Gaye Erbatur

1950 İstanbul doğumlu, Öğretim Üyesi ve Kimya Mühendisi olan Erbatur, Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun oldu ve doktorasını burada tamamladı.

1984'te doçent, 1989'da profesör oldu. Çukurova Üniversitesi'nde Kimya Bölüm Başkanlığı ve Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Müdürlüğü yaptı, aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin de kurucusudur.

İngiltere 'de University of Aston ve ABD 'de Colorado State University 'de araştırmacı olarak çalışmıştır.

1999 Rotary International'in "The Jean Harris Award" uluslararası ödülünü almıştır.

 2002 - 2011 yılları  arasında,  22.  ve  23.  Dönem  CHP  Adana  Milletvekilliği,  AGİT  PA  üyeliği ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Avrupa Birliği Uyum Komisyon Üyeliği, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkan Yardımcılığı, Nüfus ve Kalkınma Grup Üyeliği, Çocuk Hakları Grup İzleme Üyeliği.

 2011 yılında UWE tarafından Jans Gremme en başarılı Kadını seçilmiştir.

1 çocuk annesidir, 2 kız torunu vardır.

 

2019-2022 : Hülya Yüksel – Matematik Yüksek Mühendisi

1959 İstanbul doğumlu olan Yüksel, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliğinden mezundur. Maryland Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünden burs alarak Amerika ”ya giden Yüksel, lisan süresi boyunca üniversitede çalıştı.   

Üniversite hayatına erken yaşta başlayan Yüksel, Amerika’daki eğitimini belli bir süre dondurarak aile özlemi ile İstanbul’a geldi ve uluslararası bir firmada yazılım mühendisi olarak görev başladı.  

Marmara Üniversitesi “Çağdaş İş Yönetimi” programına devam ederek mezun olan Yüksel, yüksek lisansını tamamlamak için Maryland Üniversitesine döndü ve aynı zamanda uluslararası telekomünikasyon firmasında yönetici olarak çalışmaya başlayarak yüksek lisansını tamamladı. Çalıştığı şirket tarafından Genel Müdür olarak hazırlanmak üzere Fransa Fontainebleau INSEAD” da “Uluslararası Üretim ve Üst Düzey Yönetim” programına gönderildi.

Yurtdışında ve içinde Telekomünikasyon ve Enerji sektörlerinde Genel Müdür olarak çalışan Hülya Yüksel, uluslararası firmaların kısa ve uzun vadeli stratejik planlarının yapılmasında, bu planların hedefler doğrultusunda hayata geçirilmesinde, satış, pazarlama, proje, finans, müşteri ilişkileri alanlarında ve benzeri iş akışlarının hedefler doğrultusunda yenilenmesinde özel sektörde yıllara dayalı profesyonel tecrübeye sahiptir.

Kendi deyişi ile: “1983 yılında Telekomünikasyon sektöründe yazılım mühendisi olarak başladığım profesyonel çalışma hayatımı uluslararası şirketlerde ve ülkelerde telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde görev alarak üst düzey yönetici olarak tamamlama ayrıcalığına sahip oldum.

Cumhuriyet ilkelerine ve kadının toplumun her seviyesinde farklı pozisyonlarda yer almasının farkına inanan kadınlardan biri olarak erkek egemen sektörlerde görev almak beni mücadeleci ama bir o kadar da insan haklarına saygılı olmayı öğretti

 

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğini, 2006 yılında dinlenmek amacı ile bulunduğu Antalya”da, Antalya Şubesine dair gazetede çıkan bir haberin ilgisini çekmesi ile tanıyan ve tanıştığı üyelerin duruşları, çalışmaları kendisini etkilediği için derneğe üye olan Yüksel, Konyaaltı Şube ”sinin kuruluşunda görev alarak Şube sekreteri oldu. Takip eden yıllar içinde Kadıköy Şube sekreteri, Kadıköy Şube başkanı, Genel Merkez Genel Sekreteri ve Genel Merkez 2.Başkanı olarak görev yaptı.

2019-2022 döneminde Genel Başkan olarak seçilen Yüksel iş hayatındaki deneyimi ve tecrübesini Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nde çalışma arkadaşları ve şube başkanları ile derneğin Kurumsallaşması, Görünürlüğü ve Üyelerinin Farkındalığının artması konusunda kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyerek gerçekleştirdi.   

Genel Merkez bünyesinde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hukuk ve Yasa Takip, Burslar, Eğitim, Örgütlenme, Üyelik, Dış İlişkiler, Projeler komisyonları ile derneğin tüzüğünde yer alan faaliyetlerin ortak akıl ile gerçekleştirilmesi ve dernek içi iletişimin arttırılmasını hedefledi. Yenilenen yönergeler ile de kurumsallaşmanın temel adımlarından biri olan standartlaşma şubeler ile birlikte tamamlandı.   
Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi konusunda işbirliği yapılarak tüm şubelerin üye, bursiyer ve Genç Tükd mezunları olmak üzere Tükd camiasının bilgilerinin yenilendiği 1 yıl süren program tamamlandı. Bu işbirliği STK’ların ortak amaç için bir araya gelmesinin başarılı bir örneği olduğu gibi "Süreyya Ağaoğlu Vakfı" gibi güçlü sivil toplum kuruluşları ile eğitim desteği alınması ile devam edildi.  Halen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile eğitim projeleri, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Feminist Akademi projeleri konularında projelendirme çalışmaları devam etmektedir.  
"Geleceğin Güçlü Kadınları, Kadın Liderleri” eğitim programları ile ekonomi, uluslararası diploması, kadın ve siyaset gibi alanlarda yer alan lider kadınlar ile bursiyer ve Genç Tükd” liler bir araya getirildi.   

Genel Başkan sıfatı ile en çok arzu ettiği konulardan biri olan belli sektörlerdeki deneyimli üyelerimiz ile bursiyer ve mezunların bir araya getirilmesi ise “Tükd” li Hukukçular Genç Hukukçular ile Buluşuyor” programı ile oldu. Gençlerin kariyerlerini yönlendirmeye yönelik yapılan eğitimlerin amacı gençlerin ve dolayısı ile derneğin ve ülkemizin geleceğine yatırım yapılması hedeflendi.    

Şubelerimizin kuruluş öyküleri, derneğimizin dokuz değerli kurucusunun yaşamları, geçmiş dönem genel başkanlarının canlı tarih videoları, TÜKD Youtube kanalı, sosyal medya hesapları, yenilenen web sayfası gibi çalışmalar bugün farkında olunmasa da gelecekte Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin 2020-21 yıllarında Türkiye ve dünya pandemi nedeniyle zorlu aylar yaşadığında faaliyetlerine ara vermeden devam etmekte gösterdiği azmin ve dirayetin sonucu olarak görülecektir, Tükd arşivini tekrar oluşturmakta ve yenilenerek güçlenmektedir.  Her ay çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve alanlarında başarıları ile örnek aldığımız kadınların davet edildiği Perşembe Söyleşileri de aynı amacın sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlerdir.  
Şubelerimizin çoğunluğu tarafından kabul gören “Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülleri” görünürlüğümüz ve yöresine değer katan kadınların farkındalığı açısından etkin olan bir çalışmadır.  

2019 yılından başlayarak derneğimiz, ülkemiz ve dünya için önem arz eden günlerde hazırlanan bildiri ve afişler ile derneğimizde ortak aklın gelişmesi ve şubelerimizin yerel basında ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ile derneğimizin görünürlüğünün ve farkındalığının arttırılması hedeflendiği gibi bu Basın Bildirileri kitabı dönem Faaliyet Kitabı Olağan Genel Kurulda delegelerimize sunulacaktır. 

 

Yüksel, 2022-25 dönemi için:

1949 yılında o dönemin zor koşullarında derneği kuran önder kadınların izinden giderek, derneğimizin misyon ve hedeflerinden taviz vermeden geleceğe taşınmasının önemini vurgulamakta ve şubeleri ile büyük bir camia olan TÜKD”nin Örgütlenerek Güçlenip, Büyümesini,

Gençlerin ve Kadınların Eğitim Haklarının Geliştirilmesi, Gençlere Staj ve İstihdam Konularında Yol Gösterecek İş Birliklerinin Yapılmasını,

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavramının Yerellerde İş Birliği Yapılacak Kurumlar ile Toplumun Özellikle Dezavantajlı Bölgelerinde Çalışmalar Yapılmasını,

Tüzüğümüzde yer aldığı gibi Atatürk İlke ve İnkilaplarından taviz vermeden, günümüz gerçeklerini göz ardı etmeden, derneğimizin siyaset üstü duruşunu değiştirmeden ve kamu yararına bir dernek olduğumuzun her zaman bilincinde olarak çalışmaya devam edeceklerini belirtmektedir.

Yüksel, Moda Deniz Kulubü, Büyük Kulüp Üyesi olup halen Kapadokya bölgesinde yatırım yaptığı Bağlarında üzüm yetiştiriciliği yapmaktadır.

04.04.2022

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Genel Başkan

Hülya Yüksel

Matematik Yüksek Mühendisi