TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

YENİ ÜYE AÇIK RIZA ONAYI

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

 

    YENİ ÜYE AÇIK RIZA ONAYI

Bu açık rıza onayı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamına göre Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından hazırlanmıştır.

AÇIK RIZA BEYANI

 

Aşağıda imzası bulunan ben ____________________________, bu metni imzalayarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, TÜKD tarafından, Derneğe yönelttiğim üyelik başvurusu talebimin ve uygunluğunun değerlendirilmesi, Dernek yönetim politikası çerçevesinde kabul süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, kabul halinde giriş için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu amaçla özgeçmişimin ve burs ve üyelik başvurumun değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, arşiv amaçlı kaydının tutulması ve Dernek içi üye alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve beyan ederim.

 

Ayrıca kişisel verilerimin, işbu metinde, Kanun’da ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Dernek tarafından; çalışanlarına, görevlilerine, üyelerine, iş ve proje ortaklığı yaptığı özel ve tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve Kanun’a uygun şekilde saklanmasına, kaydedilmesine, güncellenmesine, mevzuatın izin verdiği ve gerekli kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanması, paylaşılması, devredilmesine, sınıflandırılmasına ve yine 6698 Sayılı Kanun’da sayılan şekillerde işlenmesine ve ayrıca İşleneceği ve paylaşılacağı belirtilen bana ait görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin dernek faaliyetlerinin tanıtımı, farkındalık oluşturma, kamuoyu ile paylaşılması ve tanıtımı amacıyla yazılı ve görsel basında, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına ve dernek tarafından bu verilerin işlenmesine,  tüm hür irademle açık onay veriyorum.

                                                                                                 

ADI SOYADI

 

( Okudum ve Anladım  )

 

İMZA               TARİH