Hukuk Komisyonu Bildirileri

EVRENSEL ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Çocuk haklarına ilişkin en önemli uluslararası belge olan 'Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilişine binaen, 20 Kasım Evrensel Çocuk Günü ......