30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos, ulusumuzun varlığını korumak ve bağımsızlığına kavuşmak amacıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlanmasının yıl dönümüdür.  Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde hatırlattığı üzere, I. Dünya Savaşının galipleri tarafından, ülkemizin önemli bir kısmı işgal edilmiş, savaş yorgunu orduları dağıtılmaya çalışılmış ve daha vahimi memleket dahilinde iktidara sahip olanların gaflet ve ihanetiyle karşı karşıya kalınmıştır. Bütün bu zorluklara rağmen,  fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olan milletimiz, düşmanlara boyun eğmeyi ve bağımsızlığından vazgeçmeyi kabul etmeyerek, Atatürk önderliğinde azim ve kararlılık ile sürdürdüğü Kurtuluş Savaşı’nı  30 Ağustos 1922 tarihinde zafer ile sonuçlandırmıştır.

Bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanmasında kadınlarımızın katkısı yadsınamaz. Onlar, erkekler askerde iken tarlalarda ve her türlü işte çalışıp, ülkesini besleyip ihtiyaçlarını temin etmekle yetinmemiş; askeri malzeme imal etmiş, cephaneyi bazen kağnı arabasında çoğu zaman kendi sırtında cepheye yetiştirmiştir.  Kadınlarımız, silah kuşanıp düşmanlara karşı savaşarak canını vermekten de geri kalmamıştır. Evlendikten hemen sonra kocasıyla birlikte bir çete örgütleyen Gördesli Makbule Hanım ve güney cephesinde bir gönüllüler müfrezesini komuta eden Tayyar Rahmiye Hanım şehit düşmüş; Kara Fatma Lakabı ile anılan Fatma Seher Erden bizzat silahlı mücadelede yer alarak üsteğmenlik rütbesine erişmiştir. Atatürk,  ''Kahraman Türk kadını!” dedi “Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye lâyıksın!” sözlerini Kurtuluş Savaşında görev almış olan Kara Adile Çavuş’a hitaben söylemiştir.

Bağımsızlık Savaşı sonrasında, vatanın bağımsızlığı için sadece alın terini değil kanını akıtan, canını vatan uğruna feda etmekten kaçınmayan kadınların eşit ve onurlu vatandaşlar olarak yaşamasını sağlayan kanuni düzenlemeler, onların İstiklal Savaşındaki kahramanlığını asla unutmayan Atatürk öncülüğünde yapılmıştır. Ne yazık ki günümüzde, Medeni Kanunun 1926'da tanıdığı vatandaşlık haklarının ve devletimizin kadınlara karşı şiddetin önlenmesini temin için imza koyduğu İstanbul Sözleşmesinin saldırılara maruz kalmasından büyük üzüntü ve endişe duymaktayız.

Şunu açıkça beyan ediyoruz ki İstiklal Harbinde ülkesini savunmak için sonuna kadar mücadele eden cesur ve kahraman kadınların torunları olan bizler ne Atatürk'ün gösterdiği muassır medeniyet seviyesine ulaşmak ülküsünden ne de çağdaş yasalar ve uluslararası sözleşmelerle temin edilmiş olan haklarımızdan vazgeçmek niyetinde değiliz.

Bu azim ve kararlılıkla 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha gururla kutluyoruz.

Ulusumuzun bağımsızlık savaşını zafere kavuşturan Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ordumuzu,   İstiklal mücadelesinde görev alan herkesi saygı ve şükran ile anıyoruz.

İnsanların cinsiyetleri nedeniyle ayrıma ve şiddette maruz kalmamalarını diliyor ve talep ediyoruz.

 

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği