TÜKD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak Ocak 2020 – Aralık 2020 tarihleri arasında, üyelerimiz ve bursiyerlerimizin katılacağı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dernek içi eğitimlerini Ocak – Aralık 2020 tarihleri arasında bu alanda işbirliği yaptığımız Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile şubelerimizde yapmayı hedeflemekteyiz. Projenin tanıtımını Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonumuz 09.12.2019 tarihindeki Kastamonu Şubeler arası toplantıda yapılacaktır.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusundaki çalışmalarının ulaşabildiğimiz bilgiler çerçevesinde 60. kuruluş yıldönümünde 10-11 Aralık 2009 tarihinde Ankara’da TBMM de, dönemin Genel Başkanı Birten Gökyay’ın açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen toplantıda kayıtlara geçirilerek başladığını görüyoruz. 

10 Aralık da, BM İnsan Hakları günü, Türk kadınlarının çok farklı ve önemli bir girişimi olan ilk kadın mitinginin 90. Yıldönümü olan bu tarihte, Kastamonu da cesaretleriyle tarih yazan 3000 kahraman kadını anarak kutlandı.

11 Aralık da, Toplumsal cinsiyet eşitliği bölgesel uygulamaları uluslar arası bir toplantı yapılarak irdelenmiştir.

Toplantı 3 oturumda aşağıdaki başlıklarla gerçekleşmiştir;

1. Oturum: Karar Mekanizmalarında Kadın

2. Oturum: Geleceğin Kurgulanmasında Kadın

3. Oturum: Siyasette Kadın

Konuşmacılar: Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz, Prof. Gülsün Sağlamer, ilk seçilmiş Kadın Bakan İmren Aykut, Avukat Nazan Moroğlu, Prof. Serpil Sancar, Ruhat Mengi, Milletvekili Canan Arıtman, Fatma Şahin, Güldal Akşit – eski milletvekilleri, gazeteciler ve akademisyenlerin yanı sıra uluslar arası kadın örgütleri temsilcileri de yer almıştır.

Değerlendirme toplantısında, Güldal Akşit in oturum başkanlığında, TÜKD Genel Başkanı Birten Gökyay, İmren Aykut, Azerbaycan Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Tamam Caferova, Prof. Yakın Ertürk, Gülsün Sağlamer, Ayfer Yılmaz yer almışlardır.

Konferans sonunda öne çıkan konular şöyle özetlenmiştir;

Akademik kariyerde, eğitimde, sağlık hizmetleri alanlarında ülkemizde kadınların konumunun gelişmiş Avrupa ülkelerinden bile daha iyi durumda olduğu gözükmektedir, ancak karar alma mekanizmalarında, TBMM ve hükümette temsil oranımız oldukça düşüktür(% 9.1) . 81 ilde tüm valiler erkektir; kaymakamlık, belediye başkanlıkları, meslek odaları başkanlıkları, sendika başkanlıkları, müdür ve müdür yardımcılıkları gibi kademelerde, özellikle Kamu da kadın işgücü oranı oldukça düşüktür.

1- Bu gidişin değiştirilmesi zorunludur. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için öncelikle sorunun iyi anlaşılmasına; bunun kadın sorunu değil, insan ve ülke sorunu olarak görülmesi yönünde zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır.

2- TCE alanında ilerleme kaydedebilmek için yerel ve merkezi yönetimlerde, karar mekanizmalarındaki kadın oranının artırılması şarttır.

Bunun için de belirli bir süre için “Cinsiyet kotası” uygulamasına gidilmesi kaçınılmazdır. Bunun için de siyasi partiler ve seçim yasasının değiştirilmesi zorunludur.

TÜKD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURUM İÇİ  EĞİTİM  PROJESİ

2019-20 döneminde Genel Başkan Hülya Yüksel’in önerisi, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile TCE komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ezgi Yetkiner koordinasyonunda Toplumsal Cinsiyet eşitliği konusunda dernek içi bilgilendirmenin yapılmasına karar verildi.  

Projenin Amacı                  : Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve rollerine ilişkin temel tanım ve kavramlar ile, kadının insan haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerin aktarılacağı TCE eğitimleri, TÜKD üye ve bursiyerlerinin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmaya katkıda bulunmayı amaçlar.

Projenin Kapsamı             : TÜKD’nin 20 ildeki 27 şubesinde, yaklaşık 1300 üyesi ve 1000 bursiyerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri düzenleyerek, Şube nezdinde uzman eğitmen kadroları ve Toplumsal Cinsiyet İzleme Komiteleri oluşmasını sağlamaktır. 

Uygulayıcı Kuruluş           : Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD)  Genel Merkez                            

Proje Süresi                       : Ocak 2020 – Aralık 2020

Proje  Yeri                          : TÜKD’nin farklı il ve ilçelerindeki 27 şubesidir.

Hedef Kitle                           : TÜKD şubelerinin üyeleri ve bursiyerlerdir.                      

Proje Ekibi  

Proje Koordinatörü           : Ezgi Yetkiner, GMYK Üyesi, TCE Komisyon Sorumlusu

Koordinatör Yardımcısı   : Vildan Yazıcı, Edirne Şube Başkanı

Proje Mali Sorumlusu      : Berin Önürmen, Genel Sayman

Proje Sekreteri                   : Senem Kibar Gül, GMYK Asistanı       

Proje Özeti                          :

Proje Ocak 2020 tarihinde başlatılacak olup nihai tarihi Aralık 2020’dir.

TCE eğitimleri her şubede , şubenin belirlediği uygun bir mekanda 2 ayrı oturum şeklinde toplam 4 saat olacak ve katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitimler, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneğinden, bu konuda uzman kişi tarafından ve proje ekibi ile birlikte belirlenecektir. Eğitimler, Eğitim Takvimi doğrultusunda Şube’lerin bulunduğu illerde yapılacaktır. Proje eğitim başlıkları aşağıda gösterildiği gibidir;

Eşitlik (Hepimiz Eşit miyiz)

Cinsiyet (Hepimiz Aynı miyiz)

Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eşitsizliği

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Eşitsizlik En Çok Hangi Alanlarda; Eğitim, Meslek Seçimi, Evde İş Bölümü, Ekonomik Alanda, İş Gücü Piyasasında, Karar Alma Alanına

Eşitsizlik ve Kadına Yönelik Şiddet.

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Neler Yapılabilir

Yasalar (Evlenme, Boşanma, Velayet, Nafaka, Miras)

Şiddete Uğrayanların Yapabilecekleri

Zihinleri Dönüştürme.

Proje UygulamaTakvimi              :   4 Ocak 2020 tarihinde Edirne ve Uzunköprü şubelerimiz üye ve bursiyerlerinin katılımı ile başlayacaktır.             

 Proje Sonuç Değerlendirmesi  : Her bir eğitimden önce ve sonra anket yapılacak olup, bütün eğitimler tamamlandıktan sonra bir uzman tarafından değerlendirilecek ve bir sonuç raporu hazırlanıp, kitapçık haline getirilecektir.

Saygılarımla

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Genel Başkan                                 

Hülya Yüksel

Mat.Yük.Mühendisi