TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

BAŞKANIN MESAJI

Kadın hakları ve özgürlükleri için mücadele eden TÜKD bu amaçlarla kurulduğu1949 yılından beri Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı demokratik ve laik bir  düzen içinde yapılandırılmış ve bu zemin üzerinde kadın hakları mücadelesine ve çalışmalarına devam etmiştir.

Dernek tüzüğümüzün 2 maddesi 1.a) maddesinde amaçlarımız ‘Dernek, Atatürk İlke ve Devrimleri’ni benimseyen üniversite mezunu ve yaşamın her alanında yüksek ahlak ilkelerine bağlı, insan haklarını eşit bireyler olarak kullanabilen kadınların, toplumda, çağdaş yaşam ve laik düzen etrafında bütünleşmeyi sağlamaları; insanlar arasında, dostluk, ortak çalışma ve yardımlaşma ile kadını her alanda güçlü ve eşit konumda kılarak ülke kalkınmasına katkıda bulunmaları ve Türk kadınını yurtiçi ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmeleri amacıyla kurulmuştur.’ şeklinde belirlenmiştir. Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen ve yaşamın her alanında yüksek ahlak ilkelerine bağlı üniversiteli kadın üyeler olarak nerede durduğumuz çok açık ve nettir.

1200 üyeyi aşan derneğimizde birçok arkadaşımız demokratik  zemin üzerinde hukuksal mücadelelerine devam etmektedir. Nitekim TÜKD üyelerinin de içinde yer aldığı 49 Baro ortak basın açıklaması yapmıştır. Aynı şekilde  hukuksal mücadeleye devam eden üyelerimiz arasında Kocaeli Baro Başkanımız, İstanbul Barosu Başkan yardımcısı ve Bursa  Barosu genel sekreteri ve birçok arkadaşımız demokratik yollardan mücadele etmeye devam etmektedir.  

Demokrasi, öncelikle halkın iradesi ile şekillenen seçim sonuçlarına saygı duymakla başlar. TÜKD GMYK olarak hep birlikte  içinde bulunulan sürecin sorumluluğunun bilincinde olarak 23 haziran seçimlerinin, İstanbul ve Ülke genelinde sağduyuyla ve demokratik kurallara uygun bir şekilde sonuçlanmasını diliyoruz.

Saygılarımızla

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Genel Başkan

Hülya Yüksel

Mat.Yük.Mühendisi