TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

24 TEMMUZ 2019 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI”NIN 96.YILI (24 TEMMUZ 1923)

24 Temmuz 1923 de uzun ve zorlu bir müzakere sürecinden sonra imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye ve Batı devletlerinin siyasi, hukuki ve sosyal ilişkileri yeni baştan düzenlenmiştir. Lozan, haklarını sonuna kadar savunan bir ülke ile Batı'nın hesaplaşması ve barış koşullarını tekrar düzenlemesidir. Uluslararası antlaşmaların ülke meclislerinde onaylanması gerektiren yasalar gereği taraf ülkeler meclislerinde antlaşmayı onayladıktan sonra belgeler Paris’e gönderilmiş ve 6 Ağustos 1924 tarihinde Lozan Barış Antlaşması yürürlüğe girmiştir.
Lozan Barış Antlaşmasında devletlerin istiklal ve hakimiyetine saygı gösterilmesi prensibine yer verilmiştir. Bu prensip, Türkiye'nin I. Dünya Savaşı galipleri ile eşit şartlar altında, Lozan'da siyasi bir mücadeleye giriştiğinin göstergesidir.
Lozan Barış Antlaşması ile sınırlarımız, kapitülasyonlar, azınlıkların hakları, savaş tazminatları, boğazların konumu, patrikhaneler gibi Türkiye açısından çok önem arz eden bir çok konu görüşülerek sonuca bağlanmış yada takip eden süreçte Türkiye lehine sonuçlandırılmıştır.
Lozan Barış Antlaşması, askeri olarak kazanılan savaşlardan sonra Türkiye Cumhuriyetinin siyasi, hukuki ve ekonomik alanlarda kazandığının göstergesi olan en önemli varoluş belgelerinden biridir. Bu belgenin içeriğinin bizler tarafından iyi bilinmesi, yorumlanması ve gençlerimize anlatılmasının önemi aşikardır.
Biz, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, olarak ülkemiz için varını yoğunu her alanda ortaya koyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ata’mız tarafından görevlendirilerek giden ve zorlu müzakereleri başarı ile tamamlayan İsmet İnönü ve arkadaşlarına minnetimizi yürekten sunuyor, saygı ile anıyoruz.
Lozan Barış Antlaşmasının 96.yılı kutlu olsun.
Saygılarımızla,
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
Genel Başkan

Hülya Yüksel

Mat.Yük.Mühendisi