TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

2019-22 DÖNEMİ AÇILIŞ TOPLANTISI

Değerli Şube Başkanlarımız

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz ve Sevgili Üyelerimiz

2019-22 çalışma dönemini başlattığımız toplantımıza hoş geldiniz.

Bu toplantı ile amacımız, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin kısa ve uzun vadeli stratejilerini, hedeflerini, çalışma prensip ve politikalarını, yöntemlerini birlikte belirlemek ve Ortak Akıl ile hareket etmektir.

1949 yılında birbirinden değerli öncü ve lider üniversite mezunu kadınlar tarafından kurulan derneğimizin bu ruhu yeniden canlandırarak günümüz koşullarına göre başta çalışma şekli olmak üzere birçok konuda yeniden yapılanarak ve hedeflerini belirleyerek, organize olmuş bir yapı ile harekete geçmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın koşulları, dünya devlerinin teknolojik gelişmeleri, global ekonominin gerçekleri dikkate alındığında Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin üniversite mezunu ve yaşamın her alanında yüksek ahlak ilkelerine bağlı biz Kadınlarının dünyadaki bu gelişmelere uyum sağlayarak değişip, gelişerek yenilenmesi zorunludur.

World Economic Forum Global GenderGap 2017 Raporuna göre; Türkiye, 144 ülke arasında;

Cinsiyet eşitliği açısından 131. sırada, ekonomik alanda 128. sırada, okuma yazma oranına göre 94. sırada, sağlık alanında 59. sırada ve siyasi arenada temsiliyet bakımından cinsiyetlerin eşitliği alanında 118. sırada gelmektedir.

Rapordaki veriler dikkate alındığında Ülkemiz, bir çok alanda beklenenin çok altında bir sıralamada yer almaktadır.

Bu veriler biz Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyelerine daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Derneğimizin yapısını, faaliyet alanlarını, çalışma yöntemlerini çok hızlı bir şekilde değerlendirip günün koşullarına uyarlarken sahip olduğumuz deneyim, eğitim ve tecrübeyi hep birlikte ortaya koymalıyız. 

İçinde bulunduğumuz koşulların gerçekçi analizi, verimsizliklerimizin tespiti, kuvvetli alanlarımızın ortaya çıkartılması ve daha iyiye ulaşmak üzere hedeflerimizde hem fikir olmamız, farklılıklarımızı Derneğimizin kazançlarına çevirmemizin bir yoludur. Derneğimizi geleceğe taşıma dönemimiz gelmiştir.

Derneği kuran lider ruhlu kadınların içinde bulunduğu zorlukları unutmamamız gerekir. Ancak o kadınların kuvvetlerinin dayanışma, birlik ve beraberlik ruhu ile hareket etmelerinden geldiğini de göz ardı etmemeliyiz. Bernard Shaw’un şu sözünü çok severim: “Bu dünyada yol alan kişiler, ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan ve bulamadıklarında yaratan insanlardır”. Biz, TÜKD kadınları olarak içinde bulunduğumuz süreç bizi ne kadar zorlar ise zorlasın bu durumu Ortak Akıl, Yenilenme, Gelişme ve bulunduğumuz toplumu Geliştirme ile derneğimizin lehine çevirmeliyiz. 

13 Nisan 2019 Olağan Genel Kurulunu takiben Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımıza başladığımızda ilk tespitim; 

TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulumuzu oluşturan üyelerimizin şubelerimizin farklılıklarını temsil eden, kariyerlerinde başarılı geçmişlere sahip olan ve en önemlisi sorumluluk duygusuna sahip üyeler olması idi. Seçim öncesi Yönetim Kurulunu oluşturan Başkan Adayı olarak biraz akıl birazda duygusal zeka ile hareket ettiğimi söylemeliyim.  Yönetim kurulumun bu sorumluluk duygusu ve heyecanla çok kısa bir süre içinde yaptığı yoğun çalışmalarla karşınıza 2019-22 dönemini kapsayacak bir Yol Haritası önerisi ile gelebildik.

Değerli Arkadaşlarım, Genel Başkan olarak şubelerimizin birbirinden farklı yerel özelliklere sahip olmasının önemini Olağan Genel Kurul öncesi şubelerimizi ziyaret ederken tespit ettim ve bu farklılıkları derneğimiz için Pozitif değerlere çevirme olanağını gördüm.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, adında Türk unvanını taşıyan, Bakanlar Kurulu kararı ile hem kamu yararına çalışma statüsü ve hem de uluslararası dernek statüsü almış bir dernektir. Bu durumun, toplumda derneğimizi temsil ederken, bizlere yüklediği sorumluluk, çok fazladır. Bilgimiz, yeteneklerimiz, deneyimimiz ve Üniversiteli kadınlar olarak duruşumuzun önemi, derneğimizi geleceğe taşımamızda çok etkin olacaktır.

Dernek tüzüğümüzde, Çağdaş Türk kadınlarını insan hakları konusunda evrensel ilke ve değerlerle donatmak üzere eğitmek,  doğrudan veya dolaylı her türlü ayrımcılıkla mücadele ederek bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak gibi  sorumluluklarımız, TÜKD Kadını olarak misyonumuzu, amaçlarımızı, faaliyet alanlarımızı ve en önemlisi Atatürk İlke ve İnkilaplarına inancımızı çok açık ve net olarak belirtilmektedir.

Sizlerden Tüzüğümüzün 2..maddesinde yer alan “Atatürk İlke ve Devrimleri’ni benimseyen üniversite mezunu ve yaşamın her alanında yüksek ahlak ilkelerine bağlı, insan haklarını eşit bireyler olarak kullanabilen kadınların, toplumda, çağdaş yaşam ve laik düzen etrafında bütünleşmeyi sağlamaları; insanlar arasında, dostluk, ortak çalışma ve yardımlaşma ile kadını her alanda güçlü ve eşit konumda kılarak, ülke kalkınmasına katkıda bulunmaları ve Türk kadınını yurtiçi ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmeleri gereği” sözünü her daim üyeleriniz ve arkadaşlarınız ile paylaşmanızı rica ediyorum. Bu madde bizim en önemli  sorumluluğumuz ve görevimizi ifade etmektedir.

Önceden planlanmamış olan ve mevcut düzenin dışına çıkarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantımıza, bizleri kırmayıp katılan siz değerli başkanlar ve başkanı temsil eden arkadaşlarımıza genel merkez yönetim kurulu ve kendi adıma çok teşekkür ederim.

Saygılarımla

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Genel Başkanı

Hülya Yüksel

Mat.Yük.Mühendisi