TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

10 ARALIK 2020 İNSAN HAKLARI

10 ARALIK 2020 İNSAN HAKLARI

10.Aralık 2020

İnsan Hakları Bildirgesi, 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Millet Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından, 27 Mayıs 1949’da yürürlüğe koyulmuştur.

İnsanlık tarihi acılarla dolu, 1. Dünya ve 2. Dünya savaşlarını yaşadıktan sonra, insanlık onurunun güvence altına alınması gerçeği ile yüz yüze gelmiştir. İnsan hakları, insanın insan olması nedeniyle sahip olduğu haklardır. Başkasına devredilemez, başkası adına kullanılamaz. Emir ve talimatla sahip olunamaz. Bu haklar, dil, din, ırk, cinsiyet, renk, toplumsal köken, mülkiyet, doğum gibi statüler gözetilmeksizin sahip olunan ve kullanılan haklardır. Düşünce ve ifade özgürlüğünün, barış içinde onurlu ve eşit yaşam koşulları ile bu haklardan yararlanılması esastır.

Bütün coğrafyalarda yaşanan doğal afetler, kontrolsüz üretim, dünyanın doğal dengesinin bozulması ve beraberinde getirdiği açlık, ekonomik sıkıntılar, iç savaşlar, askeri darbeler insanları kendi kaderleri ile baş başa bırakmaktadır. Yaşam hakkı, beslenme ve sağlık, konut ihtiyacı, eğitim hakkı, bir meslek ve sanatı öğrenme ve icra etme gibi birçok insan hakkını kullanma imkânını ortadan kaldırmaktadır.

Bütün bu etkenler, insan hakları ihlaline sebep olmaktadır. Martin Luther, “bir yerde adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdittir.” demiştir. Kendi ırkının mücadelesini verirken aynı zamanda adalet kavramının evrenselliğine de dikkat çekmektedir.

Irkçı, ayrımcı, cinsiyetçi beyanlar, saldırgan, şiddet ve suça yönelik davranışlar, suç kapsamında cezalandırılmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Sosyal dezavantajlı kişilerin korunması, güvenli,  sağlıklı ve insan onuruna yakışır yaşamlarının desteklenmesi gerekmektedir.

Çevre ve doğaya zarar vermenin önlenmesi, küresel iklim değişiklikleriyle ilgili alınan uluslararası tedbirler dikkatle takip edilmelidir.

İnsan hakları hayata gelmekle kazanılır. Ulu önder Atatürk “İnsan hakları uygar yaşamın temelidir, çağımızın en üst değeridir, güvencesi demokrasidir.” Sözü eşsiz dünya görüşünü ortaya koymaktadır.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak, Türkiye ve tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlar, insanların her alanda fırsat eşitliğinden istifade ettiği, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinden yararlanarak, hukuk düzeni içinde yaşamlarını diliyoruz.

 

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
Genel Başkan
Hülya Yüksel