TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Evrensel anlamda toplumların, çağdaş bir yaşama ulaşması amacına yönelik olarak bilimsel çalışma ve araştırmalar yapan, tüzel kişiliğe sahip, en üst düzey öğretim kurumları olan üniversiteler, yerel ve günlük kaygılardan, problemlerden arınmış olmalıdır. Üniversiteler, akademik özerkliği, bilimsel özgürlüğü ve demokratik değerler uyarınca öğrencilerini eğitirler ve ülkemizin geleceğini oluştururlar.

Boğaziçi Üniversitesinin öğrencileri ise, ülkemiz coğrafyasının her köşesinden yüksek puanlar alarak, derece yapmış, büyük hayalleri, istekleri ve amaçları olan gençlerdir. Onların demokrasi ve çok kültürlülüğü savunmaları ve gerekli hoşgörünün gösterilmesi demokratik hukuk devletinin gereğidir.

Geleceğimizin mimarı olan gençlerimizin düşüncelerini, sorunlarını ve gelecekleri için gerçekleştirmek istedikleri projelerini ve eğitimlerini önemsiyoruz.

Evrensel hukuk normları gereği, suçu sabit oluncaya kadar, masumiyet karinesi geçerlidir. Demokratik hukuk devletinde, öğrencilerin eğitim ve öğrenimleri ile ilgili konularda, yasalara uygun görüş ve düşüncelerini açıklamaları doğal karşılanmalı ve diyalog ortamında halledilmesi bilinci oluşturulmalıdır.

Gelecekte ülke yönetimine aday olan gençlerimize, örnek davranışlarla yol gösterici olunması gerektiği kanaatindeyiz.

Onlar öğrenciler ve onlar gelecekte "Fikri hür vicdanı hür bir gençlik" olarak ülkemizi her alanda ileri taşıyacaklardır. Bu itibarla, Boğaziçili gençlerimizin terörist olarak yaftalanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Suç oluşturmayan, demokratik haklarını kullanan öğrencilere her türlü baskının son bulması istiyoruz.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Şubat 2021