TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

TÜRK MEDENİ KANUNU KADIN HAKLARININ GÜVENCESİDİR

17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medeni Kanunu, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında hukuki, siyasi ve kültürel hayatta yapmış olduğu değişikliklerle, devrim niteliğinde bir kanundur.

 

Medeni Kanunun kabulü ile kadınlar, evlenme, boşanma, mal varlığı edinme, miras gibi özel yaşamlarına ilişkin haklar bakımından erkeklerle eşit konuma getirilmiştir. Laikliğin esas olduğu, tek eşlilik, resmî nikâh, mahkeme huzurunda boşanma, tanıklık yapma, eşit miras hakkı, velayet, nafaka hakkı gibi konularda kadınlar lehine düzenlemeler yapılmıştır. Dönemi için çağdaş, ilerici bu kanun ile kadın ve erkek ilk defa yasalar önünde eşit ve özgür bir birey olarak kabul edilmiştir.

 

Medeni Kanun kadının insan hakkının güvencesi olmuştur. Bu sebeple yoksulluk nafakasının kaldırılması, aile hukukunda zorunlu arabuluculuk, kadına şiddetin önlenmesi konusunda düzenlenmiş, ülkemizinde ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesinden çıkılması gibi, kadınlar lehine yapılmış kazanımların yok edilmesine neden olacak söylemlerin terk edilmesini istiyor, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak Cumhuriyet kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkma mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Türk Medeni Kanunun kabul edilişinin 95. Yıldönümü kutlu olsun.

 

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Şubat 2021