TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

TÜKD 2019-2022 DÖNEMİ GENEL BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ
2019-22 DÖNEMİ TOPLANTI AÇILIŞI BASIN BİLDİRİSİ
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), 13 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul ile 27.Dönem yeni Genel başkanı olarak Matematik Yüksek Mühendisi Hülya Yüksel’i seçmiş bulunuyor. Son iki dönem başkanlık yapan Prof. Dr. Gaye Erbatur'dan görevi devralarak 2019 - 2022 dönemi için Genel Başkanlık görevini üstlenen Yeni Dönem Başkanı Hülya Yüksel; İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra ABD'de Bilgisayar Bilimleri alanında yüksek lisans yapmıştır. Meslek yaşamına telekomünikasyon sektöründe yazılım mühendisi olarak başlayan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Hülya Yüksel profesyonel yaşamına telekomünikasyon ve enerji alanlarında üst düzey yönetici olarak devam etmiştir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaparak,
2.Başkanlarını; Prof.Dr. Gönül Balkır, Av. Şerife Özdemir, Meral Güler olarak,
Genel Sayman ve Yardımcısını; Berin Önürmen ve Aynur Saraç olarak,
Genel Sekreter ve Yardımcısını; Av. Hüsniye Altın Yeşil ve Prof.Dr. Nilgün Okay olarak,
Yönetim Kurulu Üyeleri ise ; Prof.Dr. Fatma Sırmatel, Prof.Dr. Fulya Sarvan ve Ezgi Yetkiner olarak seçmiştir.
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Atatürk İlke ve Devrimleri’ni benimseyen Üniversite mezunu kadınlar tarafından; Türk kadınını yurtiçi ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek ve savunmak amacıyla 19.12.1949 tarihinde önder üniversite mezunu kadınlar tarafından kurulmuştur. Kurucu üyelerimiz Süreyya Ağaoğlu, Sara Akdik, Şevket Fazıla Giz, Nüzhet Gökdoğan, Remziye Hisar, Nebahat Karaorman, Müfide Küley, Türkan Rado, Pakize Tarzi, ve Beraat Zeki Üngör hanımefendilerdir.
03.12.1953 yılında Bakanlar kurulu kararı ile uluslararası faaliyet izni alan derneğimiz 1955 yılından itibaren “Uluslar arası Üniversite Mezunu Kadınlar (GWI)” asil üyesi olarak, Dünya kadınları ile işbirliği ve dayanışma içinde faaliyetlerine devam etmiştir.
05.02.1970 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına dernek statüsünü kazanan derneğimiz Türk Kadınlarına yaptığı katkı ve faaliyetleriyle 04.08.1975 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Dernek isminin başına Türk ünvanını almıştır.
Üniversiteli Kadınları yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil eden derneğimiz 2002 yılından itibaren “Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE)” birliğine üye olmuş ve faaliyetlerini genişleterek sürdürmüştür.
Derneğimiz, 2019 Temmuz ayında Cenevre’de yapılacak Olağan Genel Kurulda delegeleri ile Türkiye’yi temsil edecektir. 56 ülkenin bağlı bulunduğu bölge organizasyonunda Türkiye üye sayısı ile ikinci sırada yer almaktadır. GWI’ın 5 başkan yardımcısından birisi Türk’tür. Yeni dönemde GWI ve UWE gibi üyesi olduğumuz kuruluşlar ile her alandaki işbirliğimizi geliştirmek ve yurtdışındaki görünürlüğümüzü arttırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜKD’nin Türkiye genelinde 26 şubesi bulunmaktadır. Genel Merkeze bağlı olarak kurulan 26 şubemizi;
İstanbul’da, İstanbul, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Ataşehir şubeleri olarak, Ankara’da, Ankara, Yıldız, Ümitköy şubeleri olarak, Antalya’da, Antalya, Konyaaltışubeleri olarak sıraladıktan sonra; Adana Şubesi, Bolu Şubesi, Bursa Şubesi, Bodrum Şubesi, Edirne Şubesi, Eskişehir Şubesi, Gaziantep Şubesi,Isparta Şubesi, İzmir Şubesi, Kastamonu Şubesi, Kocaeli Şubesi, Konya Şubesi, Samsun Şubesi, Uzunköprü Şubesi ve Yalova Şubesi olarak sayabiliriz.
Derneğimiz, toplumun aydınlanması, kız çocuklarının ve kadınlarımızın çağdaş koşullar altında eğitilmesi, kadınlarımızın iş ve meslek sahibi olmalarına destek olunması, kadınları karar verme mekanizmalarında yer almaları, Üniversite öğrencisi genç kızlarımıza burs vermek, onları sosyal ve iş yaşamına hazırlamak gibi kadını ilgilendiren her alanda faaliyetler düzenlemektedir. Yılda iki kere tüm şubelerin katılması ile gerçekleştirilen Şubeler arası toplantı, TÜKD’nin gelenekleri arasında yer almakta; derneğin hedeflerinin güncellenmesine, üyeler arasında dostluk ve kültürel kaynaşmasının gelişmesine vesile olmaktadır.
Derneğimiz 2008 yılından itibaren Onur, Bilim, Spor, Medya, Sanat alanlarında önderlik etmiş Üniversiteli Kadınlarımıza Önder Kadın Ödülleri vermeye başlamıştır. 2019 yılında Onur ödülünü Prof. Dr. Yakın Ertürk’e, bilim ödülünü Prof. Dr. Ayşe Akın’a, spor ödülünü Buse Tosun’a, Medya Ödülünü Çiğdem Toker’e ve Sanat ödülünü de Sumru Yavrucuk’a vererek Önder Kadın Ödül Törenini gerçekleştirmiştir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık konusundaki tüm çalışma ve vurgulara rağmen ülkemizde Üniversiteli olsun olmasın her yaş ve kesimdeki kadın ve kızlarımız kamu ve özel her alanda doğrudan ve dolaylı olarak cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmaktadırlar.
World Economic Forum Global GenderGap 2017 Raporuna göre, Türkiye, 144 ülke arasında cinsiyet eşitliği açısından 131. sırada, ekonomik alanda 128. sırada, okuma yazma oranına göre 94. sırada, sağlık alanında 59. sırada ve siyaset mekanizmalara katılmaya gelindiğinde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 118. sırada gelmektedir.

Tüm dünya da ve ülkemizde toplumsal cinsiyetin, biyolojik cinsiyetten farklı bir temele oturtularak, kadına ve erkeğe farklı roller yüklediği görülmektedir. Bu roller kapsamında yapılan doğrudan veya dolaylı ayrımcılıkla kadınların; toplumsal, kültürel, siyasal, hukuksal ekonomik ve diğer her alanda yaşanması güç bir hayatın içine itildiği görülmektedir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yarattığı modellerin, kadınların aleyhine ve sistemin çıkarlarına hizmet etmesine karşı; kadın kimlik ve rollerine sahip çıkan kadınlarımız, bu modelleri reddetmekte; yaşamın her alanında kendi modellerini yaratabilmek adına zorlu bir mücadeleye girişmektedirler. Bu mücadele de en güçlü alanlar arasında hukuk, eğitim ve kadınların çalışma hayatında eşit temsili zorunluluğu gelmektedir.
Kadın kimliğine sahip çıkılan en güçlü alanlar arasında kültür ve sanat öncelikle gelmektedir. Eğitim, kültür ve sanatın toplumu ve özellikle kadınlarımızı dönüştürücü gücü, sanat alanında güçlerini birleştiren sanatçıların; kadınlığa dair oluşturulmuş yapıları, söylevleri, sanatsal araçlarla yıkmaya ve yeniden oluşturma gayret ve çalışmaları; TÜKD olarak bizim de yeni dönemde Kültür, Sanat, Sosyal Etkinlikler alanında yeniden yapılanmamızın kriterlerinden biri olmaktadır.
70 yıllık onurlu bir maziye sahip derneğimizin 2019-22 çalışma döneminin “Yol Harita” sını, 15 Haziran 2019 tarihli toplantımızda ülke genelinden katılan 26 şube başkanımız ile birlikte ortak aklımızı kullanarak belirleyeceğiz.
Derneğimiz, 2019-22 Döneminde tüm şubeleri kapsayan Komisyonlar oluşturarak, farklı alanlarda bir orkestranın uyumu gibi birlikte hareket etmeyi hedeflemektedir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, TÜKD’nin “Ana Hedefler” ini başlıklar şeklinde tartışarak değerlendirmek üzere bilgilerinize sunuyoruz;
 TÜKD’nin 1949 Ruh’unu koruyarak, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik, siyasi, kültürel koşulları dikkate alarak yeniden yapılanması ve örgütlenmesi,
 Türkiye genelinde daha görünür hale gelmek üzere politikalar üretmek, Şube üyeleri ve Şube sayılarını arttırarak belirli bir plan dahilinde büyümek,
 Türkiye genelinde üniversiteli kadın kimliğini bilinçlendirecek ve farkındalığını arttıracak ve tüm şubeleri kapsayacak projeler geliştirmek ve uygulamak,
 Şubelerimizin, bulundukları illerdeki yerel farklılıklarını ve kültürel zenginliklerini arttırarak derneğimize ve topluma değer olarak kazandırmak,
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başlığı atkında Kadın İstihdamı, Kadın Cinayetleri, Çocuk Evlilikleri ve Çocuk Anneler, Kadın Sağlığı, Siyasi Alanda Kadının güçlendirilmesi, Ücretlendirmede Cinsiyetler Arası Eşitsizlik vb konularda Türkiye genelinde ortak akıl ve planlama çalışmalarına başlamak.
Bulundukları illerde TÜKD’yi başarı ile temsil eden Şube başkanlarımız, Şube Yönetim kurulları ve üyeleriyle tecrübe ve deneyimlerimizi ortaya koyarak; her yaş ve kesimden kadına ulaşmayı sağlamak, kadınlarımızın bireysel ve toplum nezdinde hak ettiği yer ve statüde olması için çalışmalarımızı genişleterek paylaşmaya kararlıyız.
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez ve Şubeleri olarak, Atatürk İlke ve Devrimleri’ni benimseyen üniversite mezunu ve yaşamın her alanında yüksek ahlak ilkelerine bağlı, insan haklarını eşit bireyler olarak kullanabilen üniversiteli kadınlarımızı;

  • Derneğimize üye olmaya,
  • Çağdaş yaşam ve laiklik ilkeleriyle bütünleşmeye,
  • Dostluk, ortak çalışma ve yardımlaşmayla her yaş ve kesimde bulunan kadınlarımızı her alanda güçlü ve eşit konumda kılarak ülke kalkınmasına katkıda bulunmaya,
  • En iyi şekilde temsil edip savunmaya davet ediyoruz.Türk kadınını yurtiçi ve yurtdışında

Saygılarımızla
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
Genel Başkanı
Hülya Yüksel

Mat.Yük.Müh.