TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

8 MART 2020 DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) 19 Aralık 1949 yılında Türkiye Cumhuriyetinin ilk ve önder üniversite mezunu kadınları tarafından kurulmuştur. Atatürk’ün “Kadınlarını geri bırakan toplum, geri kalmaya mahkûmdur” şiarından hareketle kurulan Derneğimiz, Atatürk İlke ve Devrimlerini benimseyen üniversite mezunu ve yaşamın her alanında yüksek ahlak ilkelerine bağlı, insan haklarını eşit bireyler olarak kullanabilen kadınların, toplumda, çağdaş yaşam ve laik düzen etrafında bütünleşmeyi sağlamaları; insanlar arasında, dostluk, ortak çalışma ve yardımlaşma ile kadını her alanda güçlü ve eşit konumda kılarak ülke kalkınmasına katkıda bulunmaları ve Türk kadınını yurtiçi ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmeleri amacıyla kurulmuştur. Toplumun yarısını temsil eden kadınlar için eşitlik sağlanamadığı sürece toplumda adaletten de bahsetmek mümkün olamayacağı bilinciyle yine bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anma dönemine giriyoruz. Kadın hareketleri kendisini en iyi şekilde ifade etmeye çalışırken; kadın’ın toplumdaki yeri ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yazılı mevzuatlarla bir ileri iki geri atılan adımlar, yöneticiler tarafından sadece anma günlerinde cinsiyet eşitliğinin vurgulanması ancak pratikte toplumda bu yönde bir algı oluşturmak için devlet politikalarının oluşturulmaması, kadına karşışiddet vakalarında yargılamada öncelikle kadının kendisini aklamak durumunda bırakılması elbette sorumluluk sahibi ve sözü olan kadınlar olarak canımızı yakmaktadır.
Günümüzde ilk imzacılarından olduğumuz İstanbul Sözleşmesinin tartışmaya açılması, 6284 sayılı yasada var olan hakların ailenin temel taşlarını oynattığı yönünde yapılan olumsuz açıklamalar, kadın cinayetlerini hala sıradan bir adli vaka olarak görülmesi, cinsel istismarı yapanın değil, istismara uğrayanın sorgulanması, “Anadır baş tacımızdır” diye övgüler sunulan kadına iş hayatında çocuk sahibi olması, gebelik ve evlilik sebebiyle dezavantajlı tutum takınılması, nafakanın bir hediye gibi görülerek tartışmaya açılması günümüzün gerçekleridir.
Ancak kadının mücadelesi içinde TÜKD olarak var olduğumuzu ve Cumhuriyetin kazandırdığı değerlerden vazgeçmeyeceğimizi, her kadının yanında buhaklı eşitlik davasında omuz omuza yürümeye hazır olduğumuzu saygıyla kamuoyuna bildiririz.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Genel Başkan

Hülya Yüksel