TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

3 MART 1924 ÜÇ ÖNEMLİ DEVRİM YASASI

Bugün üç önemli devrim yasasının kabul edildiği, Türk milletinin ümmet olmaktan millet olmaya geçtiği gündür.

 

"Bir milletin fertleri ancak bir eğitim görebilir, iki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir." Mustafa Kemal Atatürk

 

Osmanlıdan devralınan eğitim; farklı din, dil ve kültüre dayalı yürütülen kozmopolit bir eğitim sistemiydi.

O dönemde; mektep, medrese yanı sıra yabancı devletlerce açılmış misyoner okullar da eğitim veriyorlardı.

Bu durumda milli ve tüm yurtta uygulanan bir eğitimin varlığı söz konusu değildi.

Oysa, Atatürk’ün aklındaki eğitim sistemi laikliğin ve öğretimde birliğin esas alındığı, bilime dayalı, hurafelerden boş inançlardan uzak, milli ve çağdaş bir eğitim sistemiydi.

Bu düşünceden hareket ile 3.Mart.1924 tarihinde TBMM 'de "Tevhid-i Tedrisat" yani Eğitim ve Öğretimde Birlik Yasası kabul edildi.

 

"Hilafet, geçmişin bir rüyası olup, zamanımızda varlık nedeni yoktur."

Mustafa Kemal Atatürk

 

3 Mart 1924 tarihinde Hilafetin Kaldırılmasına ilişkin yasanın kabul edilişiyle; başta halife olmak üzere, Osmanlı hanedanının bütün mensupları yurt dışına gönderildi. Artık; egemenlik bir sınıfın ya da ailenin değil sadece Türkiye Büyük Meclisin olmuştur.

 

3 Mart Devrim yasalarından biri de Evkaf ve Şeriye Bakanlıklarına ilişkin olup kaldırılma amacı din ile devlet işlerini birbirine karıştırmamaktır.

 

 

 

 

Evkaf ve Şeriye Bakanlığı sosyal ve toplumsal ilişkilerin şeriata uygunluğunun denetlenmesinden sorumlu bir bakanlıktı.

 

Oysa, Cumhuriyet Türkiye'sinde bu yetki artık TBMM 'nin olmasından ötürü fonksiyonu kalmadığı ve gereği olmadığı için Evkaf ve Şeriye Bakanlığının kaldırılmasına ilişkin kanun TBMM de kabul edilerek, kaldırılmış oldu.

Daha sonra Evkaf Bakanlığının yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü, Seriye Bakanlığı yerine işe Diyanet İşleri Bakanlığı kuruldu.

 

Bu "üç devrim yasası ile 3 Mart 1924 de lâik "Türkiye Cumhuriyeti'nin" temel felsefesi kurulmuş oldu.

Saygılarımızla

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

3 Mart 2021